Pomiar ciśnienia krwi - częstotliwość rytmu serca i saturacja

*
03.07.2012 13:56
A A A
Pomiar ciśnienia krwi - częstotliwość rytmu serca i saturacja. Co oznacza odczyt pojawiający się przy pomiarze ciśnienia krwi: HR 66, sat. O2 96?
Niektóre aparaty do domowego pomiaru ciśnienia tętniczego wyposażone są w opcję pomiaru częstotliwości rytmu serca oraz wysycenia krwi tętniczej tlenem, tzw. saturacji.

HR = 66 oznacza, że częstotliwość rytmu serca, czyli liczba uderzeń serca na minutę wynosi 66, potocznie mówi się że tętno wynosi 66. Wartość ta mieści się w granicach normy, która wynosi 60-100/min. Należy zaznaczyć jednak, mimo iż zakres normy dla częstotliwości rytmu serca jest dość szeroki, to wartości bliskie 90-100 uderzeń na minutę w spoczynku powinny wzbudzić zainteresowanie, ponieważ w niektórych przypadkach mogą świadczyć o współistniejącej chorobie serca, płuc, nadczynności tarczycy, niedokrwistości czy niedoborach elektrolitowych.

Oznaczenie sat. O2 96 oznacza że wysycenie tlenowe krwi wynosi 96%. Prawidłowo wynosi ono 95-99%. Wysycenie tlenowe krwi zmniejsza się u pacjentów z ciężkimi chorobami płuc oraz w niektórych chorobach układu krążenia.

Pokrewne tematy: www.nadcisnienie.mp.pl

Odpowiedział

dr n. med. Grzegorz Kopeć

Klinika Chorób Serca i Naczyń Instytutu Kardiologii

Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum w Krakowie

Odpowiedzi przygotowuje: Medycyna Praktyczna: lekarze pacjentom.Wróć do serwisu | Przeczytaj regulamin