Oznaczanie swoistych przeciwciał IgE

*
03.07.2012 13:44
A A A
Oznaczanie swoistych przeciwciał IgE. Odebrałam wynik badania IgE mleka krowiego (52,7 IU/ml), stężenie IgEsp.-surowca (0,140 IU/ml) i chciałabym się dowiedzieć, jaki wynik wskazuje na nieobecność alergii.
Oznaczanie swoistych przeciwciał IgE wykorzystuje się w dignostyce alergii IgE-zależnej.

Może być wykonywane u pacjentów w każdym wieku. Cechuje się mniejszą czułością i swoistością niż punktowe testy skórne.

Badanie jest szczególnie przydatne u pacjentów, u których stan skóry nie pozwala na wykonanie testów punktowych, gdy pacjent nie może zaprzestać przyjmowania leków wpływających na reaktywność skóry, a także u osób ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia reakcji anafilaktycznej po bezpośrednim kontakcie z alergenem.

Wynik wyrażany jest w jednostkach międzynarodowych UI/ml. 1 jednostka UI/ml odpowiada 2,4 ng przeciwciała. Najczęściej wynik przedstawiany jest za pomocą klas. Im wyższa klasa tym więcej przeciwciał sIgE w badanej surowicy.

Ilość klas zależy od wykorzystywanej metody laboratoryjnej. W metodzie CAP FEIA klasy 0-5. W innych metodach klasy 0-4.

KLASA 0 - wartości <0,35 IU/ml

KLASA 1 - wartości >0,35 - <0,7 IU/ml

KLASA 2 - wartości >0,7 - <3,5 IU/ml

KLASA 3 - wartości >3,5 - <17,5 IU/ml

KLASA 4 - wartości >17,5 - <50,0 IU/ml

KLASA 5 - wartości >50 IU/ml

Do niedawna wynik poniż 0,35 IU/ml uważano za ujemny. Obecnie coraz częściej za wynik ujemny uznaje się stężenie przeciwciał poniżej 0,1 IU/ml.

Pokrewne tematy: www.alergie.mp.pl

Odpowiedziała

dr n. med. Grażyna Durska

Zakład Medycyny Rodzinnej

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Poradnia Alergologiczna "Podgórna" w Szczecinie

Piśmiennictwo:

Bartuzi Z.: Alergia na pokarmy.Mediton Oficyna Wydawnicza, 2006, 177-192

Niedoszytko M., Gruchała-Niedoszytko M.: Inne testy alergiczne: [w:] Alergia, choroby alergiczne, astma. Fal A.M. (red.), Medycyna Praktyczna 2010, tom 1, 237-241.

Odpowiedzi przygotowuje: Medycyna Praktyczna: lekarze pacjentom.Wróć do serwisu | Przeczytaj regulamin