Nieprzekraczalny termin szczepienia przeciwko gruźlicy

*
02.07.2012 17:49
A A A
Witam. Mój syn ma 20 miesięcy i nie był jeszcze szczepiony przeciwko gruźlicy. Czy mogę zaszczepić go teraz i czy jest to bezpieczne w jego wieku?
Zgodnie z obowiązującym w Polsce Programem Szczepień Ochronnych szczepienie noworodków przeciwko gruźlicy powinno być wykonane w ciągu pierwszych 24 godzin życia dziecka lub w innym możliwym terminie przed wypisaniem dziecka z oddziału noworodkowego. U osób niezaszczepionych przy urodzeniu szczepienie wychwytujące (uzupełniające) należy wykonać w możliwie najwcześniejszym terminie, nie później niż do ukończenia 15. roku życia.

Szczepienie może być zrealizowane w poradni specjalistycznej świadczącej usługi w zakresie szczepień ochronnych, do której kieruje lekarz podstawowej opieki zdrowotnej. Aby szczepienie było bezpieczne, wykonywane jest po badaniu lekarskim i wykluczeniu wrodzonych lub nabytych zaburzeń odporności, jak również podawania leków obniżających odporność (tzw. leków immunosupresyjnych). Podczas badania kwalifikacyjnego do szczepienia ważne jest również wykluczenie wcześniejszego kontaktu dziecka z osobami chorymi na gruźlicę; w przypadku takiego kontaktu należy przeprowadzić diagnostykę w kierunku zakażenia prątkiem gruźlicy. Szczepienie wykonuje się śródskórnie.

Jeśli więc odroczenie szczepienia syna nie było spowodowane względami zdrowotnymi, a obecnie nie należy on do opisanych powyżej grup osób z przeciwwskazaniami do szczepienia - należy go zaszczepić możliwie najszybciej.

Pokrewne tematy: www.pediatria.mp.pl

Odpowiedziała

lek. Izabela Tarczoń

specjalista pediatrii, konsultant ds. szczepień ochronnych

Piśmiennictwo:

Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 26.10.2011 w sprawie zasad przeprowadzania szczepień ochronnych przeciwko chorobom zakaźnym w 2012 roku. Dz. U. Nr 234, poz. 1570, z 2009 r. Nr 76, poz. 641 oraz z 2010 r. Nr 107, poz. 679 i Nr 257, poz. 1723)

Odpowiedzi przygotowuje: Medycyna Praktyczna: lekarze pacjentom.Wróć do serwisu | Przeczytaj regulamin