Dializa a układ krążenia

*
02.07.2012 17:20
A A A
Dializa a układ krążenia. Dzień dobry. Mam 26 lat i od 17. roku życia choruję na kłębuszkowe zapalenie nerek. Początkowo byłem dializowany otrzewnowo i miałem już jeden przeszczep nerki. Po 5 latach musiałem ponownie rozpocząć dializy, tym razem hemodializę. Miałem już wykonane wszystkie badania i zostałem zakwalifikowany do kolejnego przeszczepu. Dializy trwają już przeszło 2 lata i gdy trafiłem ostatnio do szpitala, aby ustabilizować ciśnienie, zdiagnozowano u mnie KARDIOMIOPATIĘ ROZSTRZENIOWĄ Z CIĘŻKĄ DYSFUNKCJĄ SKURCZOWĄ LEWEJ KOMORY. Mam takie pytanie: czy przyczyną tego, że serce jest w takim stanie, mogą być wysokie obroty podczas hemodializy? W stacji dializ te obroty wynoszą 390 ml/min, przy czym w innych stacjach mają maks. 300, a przeważnie około 260 ml/min.
Chorzy z przewlekłymi chorobami nerek obarczeni są większą zachorowalnością na choroby układu sercowo-naczyniowego. Uważa się, iż ryzyko powikłań sercowych pojawia się już w 2 stadium przewlekłej choroby nerek (GFR <89 ml/min) i wzrasta wraz z narastaniem niewydolności nerek.

Oprócz klasycznych (występujących w całej populacji) czynników ryzyka powikłań sercowo-naczyniowych u chorych z niewydolnością nerek występuje cały szereg czynników ryzyka specyficznych tylko dla tej grupy chorych. Do takich czynników ryzyka związanych z niewydolnością nerek należą m.in.: przewodnienie, zaburzenia elektrolitowe, zaburzenia gospodarki wapniowo-fosforanowej, toksyny mocznicowe, przewlekły stan zapalny, niedokrwistość, niedożywienie.

W grupie chorych dializowanych częstość występowania niewydolności serca jest 20-krotnie większa niż w populacji ogólnej. Do najważniejszych czynników wywołujących lub zaostrzających uszkodzenie lewej komory serca należą nadciśnienie tętnicze oraz przewodnienie. Konsekwencją tego jest przerost i rozstrzeń lewej komory serca, które skutkują skurczową lub rozkurczową dysfunkcją lewej komory.

Biorąc pod uwagę patogenezę tego powikłania, aby go ograniczyć, należy rygorystycznie przestrzegać ograniczeń płynowych, monitorować - na podstawie stanu klinicznego oraz badań dodatkowych (np. oceny nawodnienia technikami bioimpedancji elektrycznej) - tzw. suchą wagę ciała, dbać o prawidłową regulację ciśnienia tętniczego, leczenie niedokrwistości oraz zaburzeń gospodarki wapniowo-fosforanowej.

Natomiast w świetle dostępnego piśmiennictwa nie ma żadnych danych wskazujących na niekorzystny wpływ zwiększenia przepływu krwi w trakcie hemodializy na układ krążenia.

Pokrewne tematy: www.nefrologia.mp.pl

Odpowiedziała

dr n. med. Ewa Benedyk-Lorens

Dyrektor Centrum Dializ Fresenius Nephrocare Kraków

Piśmiennictwo:

Tylicki J., Duława J., Smoleński O., Opolski G.: Powikłania ze strony układu sercowo-naczyniowego u pacjentów leczonych nerkozastępczo. [W]: Leczenie nerkozastępcze. Red.: B. Rutkowski. Wydawnictwo Czelej, Lublin 2007: 473-478

Odpowiedzi przygotowuje: Medycyna Praktyczna: lekarze pacjentom.Wróć do serwisu | Przeczytaj regulamin