Jakiej specjalizacji lekarz powinien leczyć chorego na astmę i POChP?

*
09.02.2012 17:50
A A A
Wymienione choroby mogą być leczone zarówno przez lekarzy pulmonologów (specjalistów chorób płuc), alergologów, internistów, lekarzy rodzinnych oraz lekarzy innych specjalizacji, o ile ci posiadają odpowiednią wiedzę z zakresu leczenia tych chorób.
Ze względów organizacyjnych przyjęto, że do zadań lekarzy specjalistów z zakresu alergologii i pulmonologii należy przeprowadzenie badań diagnostycznych (między innymi testów alergologicznych, badań spirometrycznych, radiologicznych itd.), ustalenie rozpoznania choroby, wydanie w formie pisemnej wyników konsultacji z zaleceniami dotyczącymi leczenia.

Opieką poradni specjalistycznych powinni być objęci przede wszystkim pacjenci z częstymi zaostrzeniami, nieodpowiadający na prawidłowo zastosowane leczenie.

Lekarze rodzinni oraz interniści dzięki udziałowi w licznych kursach doskonalących oraz dzięki samokształceniu posiadają wiedzę, która umożliwia im leczenie wymienionych w pytaniu chorób.

Pokrewne tematy: www.pochp.mp.pl

Odpowiedziała:
dr n. med. Grażyna DurskaZakład Medycyny Rodzinnej
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
Poradnia alergologiczna "Podgórna" w Szczecinie

Piśmiennictwo:

Jassem E.: Organizacja opieki zdrowotnej u chorych na ciężkie postaci przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP). Terapia, Pneumonologia. Reprint z nr9, z. 1 (245) 13-15.
Kupczyk M., Kuna P.: Zespół nakładania astmy i POChP w praktyce lekarza POZ. Terapia, Alergologia 2008, XVI, Nr 4 (208) 72-75.
Pawliczak R.: Meandry terapii astmy i POChP - czy lekarz powinien myśleć. Alergia 2008; 2/36: 31-35.
Zdon A., Kryj-Radziszewska E.: XII Letnia Szkoła Astmy. Lekarz Rodzinny. 2009; 7-8 (143-144) 651.


Odpowiedzi przygotowuje: Medycyna Praktyczna: lekarze pacjentom.Wróć do serwisu | Przeczytaj regulamin