Częste infekcje u dzieci - jak im zaradzić?

*
27.10.2011 13:10
A A A
Dlaczego dzieci tak często się przeziębiają? Czy mogę temu zaradzić?
Za częste zakażenia dróg oddechowych u dzieci odpowiada niedojrzałość mechanizmów obronnych organizmu dziecka. W pierwszej kolejności zaliczmy do nich sprawnie działający układ odpornościowy. Noworodek przychodzi na świat z zawiązkiem tego, co będzie stanowiło o jego odporności za kilkanaście lat. Pierwsze lata życia nowo tworząca się odporność "poświęca" zatem treningowi immunologicznemu, polegającemu na nabywaniu kompetencji do zwalczania lub kontrolowania drobnoustrojów z otoczenia. Łatwo to zilustrować, powołując się na przykład rumienia toksycznego noworodków lub pleśniawek niemowląt. Oba schorzenia zanikają same w miarę dojrzewania odporności dziecka. Trening też staje się szczególnie intensywny w momencie nagłego zetknięcia dziecka z otoczeniem obfitującym w nosicieli innych niż on sam drobnoustrojów, czyli w chwili pójścia do przedszkola lub żłobka.

W zasadzie każde dziecko, wcześniej czy później, musi ten swoisty trening przejść. Oczywiście różnić się on będzie intensywnością, w zależności od osobniczej zdolności do produkcji cytokin zapalnych, głównie interferonów. Zwykła staranna opieka nad dzieckiem i dbanie o tzw. "higieniczny tryb życia" (odżywianie, sen, ruch na świeżym powietrzu, szczepienia ochronne i ochrona przed dymem tytoniowym) powinny być wystarczające dla normalnie rozwijającego się dziecka niemającego innych poważniejszych schorzeń.

Zobacz także: www.pediatria.mp.pl

Odpowiedział:
dr n. med. Wojciech Feleszko
Klinika Pneumonologii i Alergologii Wieku Dziecięcego
Warszawski Uniwersytet Medyczny

Odpowiedzi przygotowuje: Medycyna Praktyczna: lekarze pacjentom.Wróć do serwisu | Przeczytaj regulamin