Czy zielona kupka dziecka świadczy o chorobie?

*
19.09.2011 12:02
A A A
Czy zielona kupka dziecka świadczy o chorobie? Czego mogę się spodziewać w pieluszce, a jakie objawy należy uznać za niepokojące?
Wbrew obiegowym opiniom zielony stolec najczęściej nie świadczy o chorobie dziecka. Zielony kolor jest spowodowany kwasami żółciowymi wydzielanymi przez wątrobę, które ulegają swoistym przemianom pod wpływem bakterii przewodu pokarmowego. Znaczna większość dzieci karmionych mlekiem modyfikowanym po prostu ma takie stolce i nie należy temu zjawisku przypisywać jakiegoś specjalnego znaczenia. Także u dzieci karmionych naturalnie zdarzają się zielone stolce, których obecność - jeśli dziecko wygląda na zdrowe - jest bez znaczenia.

O chorobie należy myśleć wtedy, gdy stolce zmieniają nie tylko kolor, ale i konsystencję oraz gdy oddawane są znacznie częściej niż zwykle. Również obecność krwi w stolcu wymaga konsultacji lekarskiej.

Pokrewne tematy: www.pediatria.mp.pl

Na pytanie odpowiedział
Dr n. med. Piotr Dziechciarz
Klinika Pediatrii
Warszawski Uniwersytet Medyczny

Piśmiennictwo:

Guarino A. i wsp.: European Society for Paediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition/European Society for Paediatric Infectious Disease Evidence-based guidelines for the management of acute gastroenteritis in children in Europe. J. Pediatr. Gastroenterol. Nutr., 2008; 46: 81-122.


Odpowiedzi przygotowuje: Medycyna Praktyczna: lekarze pacjentom.Wróć do serwisu | Przeczytaj regulamin