Ulewanie u dzieci

*
19.09.2011 11:57
A A A
Moje dziecko po prawie każdym karmieniu ulewa (karmię piersią i nie dokarmiam). Czy mam się tym martwić?
Ulewanie u dzieci jest najczęściej spowodowane refluksem żołądkowo-przełykowym. Refluks żołądkowo-przełykowy jest to przemieszczanie się treści żołądkowej wstecznie do przełyku. Występuje u około połowy niemowląt i zwykle jest zjawiskiem fizjologicznym. Mimo że wymioty mogą być oznaką wielu chorób, to - jeśli dziecko nie ma innych objawów sugerujących chorobę (zobacz poniżej) oraz prawidłowo się rozwija i przybywa na wadze - nie ma powodów do niepokoju.

W razie dużego nasilenia ulewania można podawać dziecku substancje zagęszczające pokarm (Nutriton). Nie zmniejszają one wprawdzie narażenia przełyku na kwas solny, ale powodują zmniejszenie częstości wymiotów.

Należy pamiętać, że u niektórych niemowląt objawy refluksu żołądkowo-przełykowego są objawem alergii na białka mleka krowiego, u dzieci karmionych sztucznie zaleca się próbę zastosowania przez okres 2-4 tygodni hydrolizatu o znacznym stopniu hydrolizy białka (Bebilon pepti, Nutramigen). W przypadku dzieci karmionych naturalnie nie sformułowano zaleceń odnośnie do próby zastosowania przez matkę diety bezmlecznej.

U ogromnej większości dzieci ulewających nie ma wskazań do leczenia farmakologicznego. Obecnie dla dotkniętych refluksem żołądkowo-przełykowym pacjentów pediatrycznych dostępne są jedynie leki zmniejszające kwaśność soku żołądkowego i w ten sposób zmniejszające zapalenie przełyku (omeprazol, ranitydyna). Leki należy zawsze podawać pod kontrolą lekarską, po rozważenia wszystkich korzyści i działań niepożądanych takiej interwencji.

Objawy sugerujące chorobową przyczynę ulewania

* Wymioty z zawartością żółci
* Krwawienie do przewodu pokarmowego
- krwiste wymioty
- krwiste stolce
* Wymioty chlustające
* Początek wymiotów >6. mż.
* Zahamowania przyrostu masy ciała i wzrostu
* Biegunka
* Zaparcie
* Gorączka
* Apatia
* Bardzo duży niepokój dziecka
* Powiększenie wątroby/śledziony
* Uwypuklenie ciemiączka - bądź małogłowie
* Drgawki
* Tkliwość lub wzdęcie brzucha
* Defekty genetyczne lub metaboliczne

Pokrewne tematy: www.pediatria.mp.pl

Na pytanie odpowiedział
Dr n. med. Piotr Dziechciarz
Klinika Pediatrii
Warszawski Uniwersytet Medyczny

Piśmiennictwo:

Vandenplas Y. i wsp.: Pediatric gastroesophageal reflux clinical practice guidelines: joint recommendations of the North American Society for Pediatric Gastroenterology, Hepatology, and Nutrition (NASPGHAN) and the European Society for Pediatric Gastroenterology, Hepatology, and Nutrition (ESPGHAN). J. Pediatr. Gastroenterol. Nutr., 2009; 49: 498-547.


Odpowiedzi przygotowuje: Medycyna Praktyczna: lekarze pacjentom.Wróć do serwisu | Przeczytaj regulamin