Pandemia wpływa na wiele grup społecznych, choć na niektóre w pośredni sposób. Dzieci i młodzież rzadko chorują na COVID-19, ale odczuwają skutki ograniczeń związanych z edukacją, swobodą przemieszczania się i stanem gospodarki. Złożona sieć zależności w obrębie społeczeństwa sprawia, że skutki takie mogą się pojawiać z dużym opóźnieniem.