Finalista drugiej edycji konkursu dla popularyzatorów nauki FameLab, organizowanego przez British Council i Centrum Nauki Kopernik. Odbył kilkuletni staż naukowy w German Cancer Research Center w Heidelbergu, w laboratorium jednego z wiodących na świecie ośrodków naukowych specjalizujących się w technice warunkowej inaktywacji genów.

Jest autorem i współautorem 45 prac naukowych opublikowanych w renomowanych, międzynarodowych czasopismach naukowych.

Kierownik kilku projektów badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki (NCN) oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR). Powoływany na eksperta przez polskie i międzynarodowe instytucje w celu ewaluacji wniosków grantowych. Współpracuje z kilkoma ośrodkami naukowymi w Polsce i za granicą – m.in. w Niemczech i Finlandii. Prowadzi badania zmierzające do wyjaśnienia mechanizmów depresji i chorób neurodegeneracyjnych.

Aktualnie w ramach grantu finansowanego przez NCN kieruje pracami mającymi na celu stworzenie autorskiego, zwierzęcego modelu transgenicznego w oparciu o system CRISPR/Cas9 dla poszukiwania wczesnych punktów uchwytu farmakoterapii w chorobie Parkinsona.