Wcześniej pracował jako dyrektor personalny w Stoczni Gdynia SA, był członkiem komitetu sterującego projektu „Euroster” w ramach inicjatywy EQUAL w Instytucie Badań nad Gospodarką Rynkową. Ponadto zasiadał w radach nadzorczych kilku spółek kapitałowych, m.in. Euromedikus sp. z o.o., był założycielem kilku organizacji pozarządowych, doradcą i mediatorem. Współpracował z wieloma podmiotami gospodarczymi, np. z Operą Bałtycką w Gdańsku, Orłem Białym SA w Piekarach Śląskich, Federal-Mogul Bimet SA, Work Service SA. Wykładał na Politechnice Gdańskiej na Wydziale Zarządzania oraz w Wyższej Szkole Psychologii Społecznej.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Gdańskim. Ukończył studia MBA w Fundacji Kształcenia Menadżerów, Podyplomowe Studia Zarządzania Kadrami w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu oraz Studium Kierowników Projektów Unijnych Agencji Rozwoju Pomorza.