W Komitecie Nauk Demograficznych Polskiej Akademii Nauk pełni rolę eksperta wspierającego.

Włącza się w konsolidację środowisk senioralnych i m.in. pełni funkcję Członkini Rady Fundacji Obywatelskiego Parlamentu Seniorów.

Jest współautorką systemu certyfikacji dóbr i usług dla osób starszych OK SENIOR, pierwszego w Europie systemu certyfikacji w obszarze silver economy. Jest autorką nowych definicji m.in. „gospodarki senioralnej” oraz kilku publikacji m.in. „Gospodarka senioralna nową gałęzią gospodarki narodowej” (2013).

Międzynarodowe doświadczenie zbiera jako stały członek jury w Silvereco.org (Francja), gdzie ocenia usługi i produkty firm z całego świata w obszarze innowacyjności w silver economy. Była na licznych wyjazdach studyjnych w Europie, a także ostatnio w Japonii.

Głęboko wierzy, że starzenie się społeczeństw nie powinno być traktowane wyłącznie w kategorii problemu, a może być, a w zasadzie jest, mocnym katalizatorem innowacyjnych zmian w systemach usług i produktów.