Silent Eight wykorzystuje sztuczną inteligencję do pomocy instytucjom finansowym w walce z finansowaniem terroryzmu i praniem brudnych pieniędzy. A szacuje się, że na świecie każdego roku jest prane od 2-4 bln dol., a przechwytywany i zatrzymywany jest najwyżej 1 proc. tych pieniędzy.

Z usług Silent Eight korzysta kilkanaście banków i firm ubezpieczeniowych z Azji, Europy i USA. Największym klientem jest Standard Chartered Bank, który wykorzystuje rozwiązania firmy w ponad 60 krajach.