Jej specjalność to ekoinnowacje.

Kieruje projektem badawczym Eko2IZOPUR finansowanym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Cel: zużyty podczas smażenia olej wykorzystać do tworzenia związków chemicznych, które mogą posłużyć jako element do materiałów termoizolacyjnych. Otrzymane biokomponenty będą mogły zastąpić surowce petrochemiczne i sprawią, że można będzie produkować bardziej ekologiczne pianki do izolacji.

Problem zużytych w kuchni olejów do smażenia jest poważny. Mieszając się z innymi odpadami w sieciach kanalizacji miejskiej, tworzą tzw. fatbergi, czyli góry tłuszczu zatykające kanały ściekowe. To poważny problem dla miast. 

Maria Kurańska jest adiunktem w Katedrze Chemii i Technologii Polimerów na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej. Za działalność naukową została wyróżniona przez tygodnik "Wysokie Obcasy" tytułem jednej z „50 śmiałych kobiet 2018 r.”. Zdobyła także wyróżnienie w konkursie "Innowacja jest kobietą" za rozwiązania w ekoinnowacjach i nagrodzona na Międzynarodowym Festiwalu Wynalazków Silicon Valley w Kalifornii.

Uczestniczyła w międzynarodowych stażach Naukowych w Latvian State Institute of Wood Chemistry w Rydze oraz w University Nacional de Mar del Plata w Argentynie.