Brała udział w licznych projektach badawczych. Kierowała sześcioma grantami, m.in. Naukowej Fundacji Polpharmy oraz Narodowego Centrum Nauki. Jej dorobek naukowy obejmuje ponad 40 publikacji w renomowanych czasopismach międzynarodowych. Jej obecne badania mogą się przyczynić do odkrycia związków, które sprawiłyby, że komórki nowotworowe staną się podatne na działanie leków. 

Przeszła staże naukowe, m.in. na Katolickim Uniwersytecie w Leuven (Belgia), w Sahlgrenska University Hospital w Goeteborgu (Szwecja). W latach 2011-13 na stażu podoktorskim na Uniwersytecie w Rouen (Francja) w ramach grantu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego zajmowała się badaniem  neuropeptydów odgrywających ważną rolę w rozwoju i leczeniu chorób uszkadzających neurony w ludzkim mózgu oraz otyłości.

Została wyróżniona m.in. stypendium Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców oraz dwukrotnie stypendium START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP). Jest również laureatką stypendium habilitacyjnego programu L’Oreal dla Kobiet i Nauki.