Rozwija metody stosowane do oceniania ryzyka nowych i obecnych substancji chemicznych. Metody te są  wykorzystywane także do komputerowego projektowania nowych, bezpiecznych dla zdrowia człowieka i środowiska związków chemicznych.

Jej praca może się przyczynić do ograniczenia czasu i kosztów badań eksperymentalnych oraz do zmniejszenia liczby testów na zwierzętach.

Odbyła staże naukowe w Japonii, USA i Niemczech. Jest autorką ponad 45 publikacji naukowych w takich tytułach, jak "Nature", "Nanotechnology", "Nanoscale", "Nanotoxicology" czy "Chemistry of Materials".

Laureatka krajowych i międzynarodowych nagród i wyróżnień, w tym stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla Wybitnych Młodych Naukowców i nagrody „International Rising Talents - For Women in Science”, W 2018 r. znalazła się na liście 15 kobiet z całego świata, których badania, według Fundacji L'Oréal-UNESCO, „mają szansę zmienić świat”.

W wolnych chwilach biega. Marzy o zdobyciu Korony Maratonów Świata. Interesuje się także fotografią, historią XIX i XX wieku oraz literaturą orientalną.