Obecnie odbywa staż podoktorski w Centre de Physique Theorique w Marsylii. Wcześniej pracował również w Narodowym Centrum Badań Jądrowych (NCBJ) w Warszawie  oraz w Laboratoire de Physique Subatomique et de Cosmologie (LPSC) w Grenoble. Prowadzi badania głównie z zakresu kosmologii i grawitacji kwantowej, w szczególności dotyczące możliwości badania fizyki na skali Plancka z wykorzystaniem obserwacji astronomicznych. 

Do jego najważniejszych osiągnięć naukowych należą: wykazanie możliwości ograniczania fazy kosmicznego odbicia (tzw. Big Bounce) w epoce Plancka z wykorzystaniem pierwotnych fal grawitacyjnych, przewidzenie w ramach pętlowej kosmologii kwantowej efektu zmiany sygnatury, wprowadzenie podejścia Nonlinear Field Space Theory oraz zaproponowanie nowej metody wyznaczania temperatury tzw. reheatingu. 

Obecnie rozwija nowatorski kierunek badawczy związany z symulowaniem kwantowej grawitacji na komputerach kwantowych. Jest autorem i współautorem około czterdziestu artykułów naukowych opublikowanych w renomowanych międzynarodowych czasopismach naukowych.

Za swoją pracę naukową wyróżniony m.in. stypendium Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców, nagrodą finałową programu Nagrody Naukowe "Polityki" 2013 czy też dwukrotnie stypendium START z Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP).

Równolegle do pracy w obszarze fizyki teoretycznej rozwija swoje zainteresowania związane z nowoczesnymi technologiami, innowacjami oraz futurologią. Jest współtwórcą Garażu Złożoności - interdyscyplinarnego akademickiego makerspace’u działającego na Uniwersytecie Jagiellońskim. Zaangażowany jest w projekty związane z biodrukiem 3D, astrobiologią oraz kosmosem. Swoją pasję związaną z technologiami kosmicznymi oraz eksploracją kosmosu rozwija w ramach spółki Space Garden (m.in. twórcy habitatu Lunares), której jest prezesem zarządu.