Zajmuje się badaniem oraz średnioterminową (kilka tygodni) przewidywalnością ekstremalnych zjawisk pogodowych, takich jak: huragany, powodzie, fale zimna i upałów, oraz ich zależnością od cyrkulacji w tropikach (tzw. telekoneksje). Pracował w Jet Propulsion Laboratory (NASA), gdzie zajmował się wiarygodnością modeli cyrkulacji w prognozowaniu zjawisk ekstremalnych. Obecnie pracuje na stanowisku adiunkta w Instytucie Geofizyki Polskiej Akademii Nauk, prowadzi badania finansowane przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej i kieruje polską częścią międzynarodowego eksperymentu Equatorial Line Observations (ELO) realizowanego w Indonezji.