Prowadzi wraz z zespołem prace nad system do mechanicznego zapylania roślin, w tym celu skonstruował tzw. sztuczną pszczołę. W ramach współpracy z dr. Robertem Jaremą stworzył system do zdalnej diagnostyki medycznej.

Jego ambicją jest wdrażanie własnych i powstałych w zespołach rozwiązań oraz wspieranie środowiska innowatorów i przedsiębiorców poszukujących nowych rozwiązań technicznych.