Kierownik Katedry Biochemii i Biotechnologii na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie. Od wielu lat we współpracy z wieloma zespołami w kraju i za granicą prowadzi badania związane z opracowywaniem materiałów wszczepiennych do zastosowań w ortopedii i chirurgii urazowej kości. Ich innowacyjność polega na zastosowaniu nowoczesnych metod biotechnologicznych.

Badania doprowadziły prof. Ginalską do opracowania biomateriału implantacyjnego zwanego popularnie sztuczną kością, który pod względem składu i właściwości jest podobny do tkanki kostnej, charakteryzuje się biozgodnością, bioaktywnością i nietoksycznością. Ze względu na swoje cechy jest on potencjalnym materiałem do wypełniania ubytków tkanki kostnej powstałych w wyniku urazów mechanicznych i zabiegów chirurgicznych.

Prof. Ginalska była wielokrotnie nagradzana w kraju i za granicą. Na Międzynarodowych Targach Wynalazczości w Brukseli otrzymała trzy prestiżowe nagrody: Nagrodę Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO – OMPI), Nagrodę Grand Prix Europejskiej Izby Francuskich Wynalazców oraz złoty medal z wyróżnieniem Eureka 2013. W konkursie doceniającym najbardziej przełomowe odkrycia w dziedzinie medycyny i farmacji otrzymała prestiżową nagrodę Prix Galien Polska 2016 r. w kategorii innowacyjne odkrycie naukowe. Udało się jej wprowadzić patenty dotyczące wytworzenia kompozytu do spółki Medical Inventi SA z siedzibą w Lublinie, która zajmuje się obecnie procesem komercjalizacji wynalazku.