Politechnika Śląska jako jedna z najlepszych uczelni wyższych w kraju znana jest z szeregu realizowanych projektów we współpracy z biznesem. O tym, czym zajmuje się Centrum Inkubacji i Transferu Technologii Politechniki Śląskiej i jak kształtuje się współpraca z biznesem opowiada Magdalena Letun-Łątka, dyrektor CITT.
Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Pani Dyrektor, czym zajmuje się prowadzone przez Panią Centrum Inkubacji i Transferu Technologii?

Centrum Inkubacji i Transferu Technologii (CITT) od 2008 r. odgrywa istotna rolę w usprawnianiu wdrażania wyników badań naukowych Pracowników Naukowych Politechniki Śląskiej do praktyki gospodarczej, na co składa się wykonywanie szeregu analiz rynkowych, opracowywanie kart technologii, wspieranie inicjatyw projektowych oraz realizacja działań promocyjnych. Misją CITT jest kreowanie środowiska, umożliwiającego wsparcie przedsiębiorczości technologicznej przy pełnym wykorzystaniu potencjału intelektualnego Uczelni. Stosowana praktyka CITT wskazuje, iż kluczową rolą w sukcesach, występujących na polu transferu technologii, stanowi osoba Brokera Innowacji, który prowadzi akwizycję technologiczną w kontaktach z partnerami gospodarczymi. Kompetencje i doświadczenie Brokera Innowacji dają szansę na podjęcie efektywnej współpracy z klientem w celu rozpoznania potrzeb środowiska biznesowego względem osiągnięć nauki oraz uzyskania kluczowych efektów w komercjalizacji rezultatów badań naukowych. W celu ułatwienia kontaktu biznesu z nauką wprowadzony został instrument obsługi klienta biznesowego w ramach Biura Obsługi Zleceń (BOZ). Dodatkowo CITT stworzył bazę zapytań ofertowych, wpływających do BOZ, pn. „Innovation on demand". W ramach CITT uruchomiono też inicjatywę TOP 100 Innovations, która została stworzona w celu wytypowania 100 najlepszych dóbr intelektualnych, powstałych na Politechnice Śląskiej.

Politechnika Śląska znalazła się w czołówce najbardziej innowacyjnych podmiotów w Polsce. Czym dla CITT i dla Uczelni jest innowacja?

Innowacyjność gospodarki każdego kraju jest ściśle związana z poziomem oraz dynamiką rozwoju nauki i edukacji. Patrząc od strony definicyjnej, innowacją dla CITT jest wdrożenie w przestrzeni gospodarczej takiego rodzaju procesów, produktów lub metod, które charakteryzują się nowością lub znaczącym udoskonaleniem w stosunku do dotychczas stosowanych rozwiązań. Politechnika Śląska jest w posiadaniu wiedzy, stanowiącej podstawowe źródło innowacji, odpowiedzialnych za rozwijanie i wdrażanie nowych technologii. CITT natomiast stoi na straży skutecznej identyfikacji innowacyjnych rozwiązań, metod ich ochrony oraz oceny możliwości ich zastosowania gospodarczego.

Brali Państwo udział w IX Polskim Kongresie Przedsiębiorczości, co uważają Państwo o takich inicjatywach? Czy spotkanie z innymi Centrami Transferu Technologii i podzielenie się doświadczeniami jest potrzebne?

Nieustannie dążymy do transferu i komercjalizacji rezultatów, prowadzonych w ramach Politechniki Śląskiej, badań naukowych oraz odpowiadamy za ochronę wszelkich przejawów działalności twórczej. Podejmowanie kontaktów bezpośrednich, wyjazdy służbowe, a także uczestniczenie w spotkaniach z innymi Centrami Transferu Technologii, np. w ramach PACTT-u, czy też spotkania ze środowiskiem biznesowym poprzez takie wydarzenia jak udział w IX Polskim Kongresie Przedsiębiorczości, stanowią ogromną wartość dodaną w możliwości uzyskania przyszłego sukcesu na polu komercjalizacji dóbr intelektualnych PŚ. Dają też niepowtarzalną możliwość do dyskusji o nowych trendach w biznesie i gospodarce.

Rozpoczęliśmy kolejny rok, jakie mają Państwo plany na przyszłość? Jakie cele stawia sobie CITT Politechniki Śląskiej na najbliższy rok?

Politechnika Śląska to nowoczesny ośrodek akademicki, który pełni ważną rolę partnera naukowego w obszarze inwestycyjnym w regionie. Wśród planów na najbliższy rok CITT zamierza kontynuować realizację dotychczasowych celów, z nastawieniem na uczestniczenie w szerszej kampanii promocyjnej z zakresu oferty technologicznej Pracowników Naukowych Politechniki Śląskiej. Planowane jest dalsze pobudzanie przedsiębiorczości akademickiej poprzez tworzenie warunków do rozwoju i wspierania innowacyjnych przedsiębiorstw typu spin-off/spin-out, a także poprzez aktywizację środowiska akademickiego za sprawą programów projakościowych.

Rozmawiała Małgorzata Czaja

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.