Naukowcy z "Poltegor-Instytut" Instytut Górnictwa Odkrywkowego z powodzeniem opracowują i wdrażają przyjazne środowisku rozwiązania związane z działalnością górniczą.
Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu
embed

– Zamykanie kopalń wcale nie jest procesem łatwiejszym niż ich otwieranie, szczególnie w górnictwie odkrywkowym – zauważa dr hab. inż. Jacek Szczepiński, dyrektor „Poltegor – Instytut". To w pigułce obrazuje zakres prac prowadzonych w tej działającej od 1950 r. placówce.

Instytut realizuje projekty naukowo-badawcze i badawczo-usługowe dedykowane przede wszystkim dla kopalń odkrywkowych węgla brunatnego i surowców skalnych. Obszary jego działalności to m.in. szeroko pojęta inżynieria środowiska, geologia, geotechnika, branża maszynowa i odnawialne źródła energii. Od trzech lat naukowcy z „Poltegor-Instytut" opracowują projekty związane z projektowaną budową elektrowni jądrowej na Pomorzu. – Kompletujemy dokumentację hydrogeologiczną, geotechniczną i geologiczną – informuje dyr. J. Szczepiński. – Szczęśliwie Polska jest krajem, w którym zagrożenia związane z wystąpieniami trzęsień ziemi czy wielkoskalowymi osuwiskami są małe. Natomiast bardzo istotną rolę odgrywa akceptacja społeczna inwestycji, a z mojej wiedzy wynika, że na Pomorzu ona rośnie.

Inne duże projekty „Poltegor-Instytut" to realizowany obecnie raport środowiskowy dla KWB Bełchatów oraz dokumentacje hydrogeologiczne związane z zakończeniem eksploatacji węgla brunatnego w KWB Bełchatów. W przypadku tej kopalni planowane jest zalanie wodą wyrobisk poeksploatacyjnych, które rozpocznie się około 2050 r. po zakończeniu eksploatacji złoża, wypłyceniu wyrobisk poeksploatacyjnych i ukształtowaniu ich skarp. Instytut realizuje też opracowania związane z eksploatacją surowców skalnych w kopalniach odkrywkowych oraz monitoringiem środowiska wodnego w KWB Konin oraz KGHM Polska Miedz SA.

„Poltegor-Instytut" współpracuje z władzami Wałbrzycha przy projekcie dotyczącym opracowania innowacyjnych koncepcji recyklingu odpadów zdeponowanych na hałdach pogórniczych. Dla ujęcia komunalnego MPWiK we Wrocławiu zrealizował innowacyjne ujęcie horyzontalne z wykorzystaniem filtrów zbudowanych z surowców mineralnych, które umożliwiają pozyskiwanie większej ilości wody podziemnej o lepszej jakości. Przy współpracy z ARiMR trwają próby wdrożenia innowacyjnej technologii poprawienia jakości ziarna przez zastosowanie polepszacza do gleby w postaci mieszaniny bazaltu z siarką. Opracowywane są także metody wykorzystania węgla brunatnego do polepszenia jakości gleb oraz metody spalania węgla w gazogeneratorach celem pozyskania użytecznych substancji. Jedna z pracowni Instytutu zajmuje się odnawialnymi źródłami energii, w tym możliwościami wykorzystania zwałowisk pogórniczych do instalacji farm wiatrowych i fotowoltaicznych.

Placówka i myśl techniczna zespołu znana jest też poza granicami kraju. Specjaliści zatrudnieni w Instytucie prowadzili projekty górnicze w Indiach i realizowali prace badawczo-usługowe dla kopalń niemieckich. Dla kopalni australijskich powstały opracowania dotyczące wprowadzenia systemu ciągłej eksploatacji węgla brunatnego.

Potężna wartość „Poltegor-Instytut" tkwi w ludziach, którzy w nim pracują. – Górnicy, geolodzy, geotechnicy i hydrogeolodzy, do których się zaliczam, przez lata zdobywali wiedzę i doświadczenie – zauważa dyr. J. Szczepiński. – Polska myśl górnicza jest najwyższej klasy światowej, mamy z czego być dumni.

Rozmawiał Marek F. Klimek

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.