Centrum Informatyczne Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej Politechniki Gdańskiej, to operator sieci i profesjonalnego oprogramowania, wspomagających m.in. działalność badawczo-rozwojową. Nagrodę Fundament 2021 odebrał dyrektor Centrum, prof. Henryk Krawczyk.
Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Czym dla Pana jest Fundament?

Jest to bardzo ciekawe wyróżnienie, bo sama nazwa kojarzy się z różnymi znaczeniami. Pozwolę sobie zwrócić uwagę na dwa z nich związanych ze sferą materialną i  niematerialną. To pierwsze znaczenie dotyczy budowy konkretnych fundamentów pod różne gmachy czy inne konstrukcje, natomiast to drugie określa pewien zespół ludzkich wartości, które są ludzkim kapitałem niezbędnym przy realizacji różnych przedsięwzięć, również  fizycznych obiektów. Dopiero synergia  materialnych i duchowych wartości tworzy nowy wspaniały fundament, którego symbolem, moim zdaniem, jest Nagroda Fundament. W praktyce oznacza to, że laureaci tej nagrody potrafią realizować marzenia i tworzyć  innowacyjne rozwiązania, potrzebne człowiekowi do jego rozwoju.

Jakie zobowiązania na przyszłość wiążą się z tą nagrodą?

Jestem kierownikiem Centrum Kompetencji STOS (ang. Smart and Transdisciplinary knOwledge Services), które w ramach projektu POIR realizuje zadanie inwestycyjne  – nową siedzibę dla CI TASK wraz z nowoczesną infrastrukturą sieciowo-obliczeniową oraz zadania rozwojowe związane z wykorzystaniem  tej infrastruktury. Przykładem przedsięwzięcia rozwojowego jest gromadzenie ogromnej ilości różnorodnych danych, na podstawie których możemy wyłuskiwać przydatną wiedzę.  Następnie tą wiedzę wykorzystać do wytwarzania nowych usługi IT oraz aplikacji informatycznych stanowiących  odpowiednie scenariusze realizacji takich usług. Pozyskana nagroda potwierdza, że właściwe relacje między sferą materialną i niematerialną prowadzą do sukcesu. Co więcej zobowiązuje do tego by realizowane przedsięwzięcia były praktycznie przydatne oraz przyczyniały się do rozwoju gospodarki i biznesu. Zauważmy też, że efektywne wykorzystanie Centrum Kompetencji STOS przypadnie w czasie nowego okresu finansowania unijnego. Stanowić więc będzie solidną postawę (fundament) do dalszego rozwoju poprzez nowe ambitne projekty  (niektóre już są opracowywane)   dla dobra naszego regionu oraz całej naszej ojczyzny.

Czym wyróżniają się Państwa projekty i ich realizacja na tle innych?

Oczywiście jest wiele akcentów innowacyjności. Jedne są bardziej istotne dla nauki (zwiększenie szybkości i dokładności symulacji czy modelowania procesów i zjawisk), inne bardziej istotne dla gospodarki (usługi smart wspomagające przemysł 4.0 czy 5.0), a jeszcze inne przyczyniają się do usprawnienia funkcjonowania administracji. Takie szerokie podejście umożliwia  całościowe spojrzenie na problematykę całego regionu, czy działającej w nim społeczności. Bardzo istotną sprawą staje się  integracja różnego rodzaju danych, które pochodzą z różnych źródeł i mogą być dostarczane przez różnego typu przedsiębiorstwa, organizacje, czy nawet indywidualne osoby. Tego typu dane trzeba w odpowiedni sposób zagospodarować. Dlatego utworzyliśmy właśnie takie centrum, w którym znajduje „bunkier" do gromadzenia bardzo ciekawych i ważnych informacji oraz pojawiają się komputery o coraz większej mocy obliczeniowej do przetwarzania takich danych oraz wykrywania nieznanych relacji występujących między nimi. Dlatego często akcentujemy posiadanie nowych możliwości dotyczących efektywnego wydobywania wiedzy oraz wytwarzania  inteligentnych usług na bazie tej wiedzy. Właśnie analiza transdyscyplinarnych danych oraz wypracowanie nowych, skutecznych metod wytwarzania usług w środowisku chmurowym, a także budowa nowych kategorii  aplikacji typu smart zorientowanych na potrzeby klientów, wyróżnia naszą działalność. Oddziałuje to również na dalszy rozwój technologii informatycznych oraz przyczynia się do postępu cyfryzacji.

WG

APLA:

Nagrodzony projekt obejmuje budowę siedziby CK STOS dla CI TASK, którego sercem będzie „bunkier", serwerownia, spełniająca odpowiednie wymagania bezpieczeństwa i niezawodności, do przetwarzania i długoterminowego przechowywania danych oraz stworzenie zespołów Centrum Kompetencyjnego realizujących projekty w oparciu o  superkomputery  i specjalistyczne oprogramowanie. Tworzone centrum będzie miejscem, w którym zostanie wykreowana specjalna przestrzeń usług z zakresu zgromadzonej wiedzy, która umożliwi realizowanie innowacyjnych przedsięwzięć B+R zarówno przez przedsiębiorstwa jak i konsorcja naukowo-przemysłowe. CK STOS wspierać będzie obszary badawcze takie jak: bezpieczeństwo i przetwarzanie wielkich zbiorów danych (Big Data), technologie inteligentnych chmur obliczeniowych, technologie Internetu rzeczy (IoT), oraz sztucznej inteligencji. Realizowane są aplikacje wspierające diagnostykę medyczną, optymalizację metod planowania przepływów transportowych czy badanie wpływu COVID-19 na społeczeństwo. Ponadto w ramach realizacji CK STOS planowane jest zakupienie wysokospecjalistycznego sprzętu pomocniczego wspomagającego bezpieczne funkcjonowanie wysokowydajnych i energetycznie oszczędnych serwerów obliczeniowych, dzięki którym rozbudowana zostanie chmura obliczeniowa TASKcloud, współpracująca między innymi z inteligentną przestrzenią IoT.

Artykuł powstał w ramach projektu 'Utworzenie w Gdańsku Centrum Kompetencji STOS (Smart and Transdisciplinary knOwledge Services) w zakresie infrastruktury B+R' (umowa o dofinansowanie nr RPPM.01.02.00-22-0001/17-00). Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
Artykuł powstał w ramach projektu 'Utworzenie w Gdańsku Centrum Kompetencji STOS (Smart and Transdisciplinary knOwledge Services) w zakresie infrastruktury B+R' (umowa o dofinansowanie nr RPPM.01.02.00-22-0001/17-00). Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. 

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi 
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.