...dom to ludzie. Wie to doskonale Katowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa, która dba o mieszkańców aglomeracji katowickiej, nie tylko zajmując się infrastrukturą mieszkalną, ale również czynnikiem ludzkim. Rozmowa z mgr Teresą Ślązkiewicz, Zastępcą Prezesa Zarządu, Zastępcą Dyrektora ds. Ekonomicznych KSM.
Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

KSM podczas VIII Polskiego Kongresu Przedsiębiorczości w Krakowie zostało wyróżnione tytułem Lider Rozwoju Regionalnego 2021. Czym dla Państwa jest to wyróżnienie?

Jest zdecydowanym potwierdzeniem wszystkiego dobrego, co dzieje się w naszej Spółdzielni. Z racji wielu lat prowadzenia działalności w zakresie szeroko pojętej spółdzielczości KSM od ponad 60 lat wspiera swoich mieszkańców, dbając o jakość i komfort ich życia. Jako lider działalności lokalnej jesteśmy wpisani na stałe w pejzaż całego regionu – a to ogromna odpowiedzialność.

Jakie zobowiązania na przyszłość wiążą się z takim wyróżnieniem?

Podołać wszystkim zmianom, które zachodzą w gospodarce. Tak naprawdę wszystkie przemiany, które dzieją się wokół nas, mocno wpływają na naszą działalność - jako przedsiębiorstwa i jako spółdzielni. Mamy nadzieję, że w perspektywie najbliższych lat sytuacja prawna spółdzielczości mieszkaniowej ulegnie poprawie, co pozwoli jeszcze skuteczniej nam pracować. O ile będzie możliwość wsparcia ze strony organizacji unijnych, europejskich i ogólnoświatowych w zakresie dalszego funkcjonowania, Spółdzielnia podejmie wszelkie działania, by z takiej pomocy skorzystać. Każda pomoc, którą możemy wykorzystać do poprawy jakości życia naszych mieszkańców, jest warta wykorzystania. W naszych zasobach zamieszkuje ok. 1/7 obywateli miasta Katowice. Wiele budynków wielorodzinnych zbudowanych przez Spółdzielnię zaliczanych jest do budynków wysokich i wysokościowych. Wpisały się one na stałe w pejzaż miasta, jak np. 24-kondygnacyjny HPR-owiec przy ul. Sokolskiej czy cztery „Gwiazdy" również 24-kondygnacyjne. Od lat Spółdzielnia wzbogaca swój majątek, zapewniając przy tym dobre warunki egzystencji i wypoczynku dla kilkudziesięciu tysięcy obywateli. Spółdzielnia swą działalnością przyczyniła się do powiększenia liczby stałych mieszkańców miasta. W przeszłości dostarczyła olbrzymiej rzeszy ludzi przybywających za pracą na Śląsk niejeden dach nad głową.

Charakterystyczne os. 'Gwiazdy' w Katowicach
Charakterystyczne os. 'Gwiazdy' w Katowicach 

Czym wyróżniają się Państwo na tle innych spółdzielni mieszkaniowych w kraju?

Trudno powiedzieć, czy się wyróżniamy. Działamy według tych samych uregulowań prawnych, a tym, co nas wyróżnia, to jest właśnie szeroki zakres zarządzania nieruchomościami. Nasza Spółdzielnia to ponad milion metrów użytkowej mieszkań i szeroko zakrojona działalność gospodarcza poprzez nasze zakłady celowe. W naszej pracy bardzo ważną rolę odgrywa obszar działalności społeczno-kulturalnej nakierowanej na potrzeby naszych mieszkańców. Tak naprawdę nie różnimy się wiele od innych spółdzielni mieszkaniowych. Działamy według tych samych reguł i tych samych zasad. Pozwolę sobie stwierdzić, że robimy swoje i jak widać, udaje nam się utrzymać pozycję lidera. Warto wspomnieć o działaniach prospołecznych, eliminujących i łagodzących skutki wykluczenia społecznego, KSM poprzez funkcjonujące od lat Stanowisko ds. Pomocy Członkom i Wolontariatu objęła bezpośrednio doraźną pomocą potrzebujących mieszkańców. Wśród potrzebujących, którzy uzyskali pomoc, znalazły się osoby w trudnej sytuacji ekonomicznej i zdrowotnej. Osoby te uzyskały formy rozmaitego wsparcia, głównie poprzez indywidualne konsultacje, rozmowy stymulujące i motywujące do pozytywnej zmiany oraz doradztwo we wszelkich trudnych sprawach. Ponadto przygotowaliśmy indywidualne plany wsparcia i udzieliliśmy mieszkańcom Spółdzielni pomocy, m.in. w spłacie zaległości i w problemach związanych z niepełnosprawnością czy samotnością. Liczba mieszkańców korzystających z usług oferowanych przez nas nieustannie wzrasta. Za danymi statystycznymi kryją się ludzkie tragedie, frustracje, porażki i choroby powodujące poczucie bezsilności. Pomimo występujących w poszczególnych osiedlach specyficznych różnic mieszkańcy borykają się z podobnymi problemami.

Jakie mają Państwo plany na przyszłość?

Zmieniająca się ekspansywnie rzeczywistość wymaga od nas podejmowania kolejnych wyzwań. Stale inwestujemy w działania energooszczędne, które nieustannie ulepszamy, poprawiamy i wdrażamy. Nowych wyzwań nie brakuje. Zarządzamy prawie 400 budynkami i obsługujemy ok. 20 tysięcy mieszkań. Podejmowane działania muszą być spójne, przemyślane, odpowiednio zaplanowane, a przede wszystkim zyskujące w sposób demokratyczny aprobatę naszych mieszkańców i organów samorządowych.

Rozmawiał
Wojciech Grabarczyk

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.