Stolica Polski prowadzi wiele działań na rzecz ochrony środowiska. Jednym z nich jest rozbudowa Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych, który ma rozwiązać problem rosnącej ilości odpadów, a jednocześnie pełnić rolę edukacyjną i rekreacyjną.
Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania jest jednoosobową spółką prawa handlowego, należącą do Miasta Stołecznego Warszawy. Oferuje przede wszystkim usługi kompleksowego gospodarowania odpadami. W zasobach firmy znajdują się 3 bazy magazynowo-transportowe na Woli, Targówku oraz w Ursusie, a także 3 instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych. Obecnie Spółka obsługuje łącznie ponad 26 tys. punktów odbioru odpadów komunalnych i opróżnia ponad 70 tys. pojemników i kontenerów. Codziennie ponad 140 nowoczesnych, bezpylnych śmieciarek, które spełniają wszystkie normy w zakresie ochrony środowiska naturalnego, wykonuje średnio 180 tras. Każdy odebrany kilogram odpadów jest ewidencjonowany i trafia do właściwych instalacji celem dalszego zagospodarowania.

Rozbudowywany przez MPO Warszawa Zakład Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych jest nie tylko inwestycją o strategicznym znaczeniu dla stabilizacji cen zagospodarowania odpadów w Warszawie, ale także miejscem, które pozytywnie zaskoczy mieszkańców stolicy. W stolicy powstaje bowiem obiekt nowoczesny i ciekawy, który, poza swoją podstawową działalnością, jaką jest odzysk surowców i energii z odpadów nienadających się do recyklingu, posiadać będzie również istotne walory rekreacyjne oraz edukacyjne. Odpowiedzialne gospodarowanie odpadami stanowi jedno z najistotniejszych i najtrudniejszych zarazem wyzwań naszych czasów. Stąd też znacznie większą niż dotychczas rolę odgrywać zaczyna prawidłowy recykling, a także odpowiednie utylizowanie odpadów, które nie mogą być mu poddane.

Ścieżka edukacyjna, zlokalizowana na terenie zakładu, umożliwi zwiedzającym obiekt zapoznanie się ze wszystkimi kluczowymi elementami procesów technologicznych. Została ona zaprojektowana w taki sposób, by przybliżyć odwiedzającym najważniejsze części instalacji – w tym charakterystyczne dla niej urządzenia i procesy. W jej ramach zobaczyć można będzie m.in. stanowisko operatora chwytaka, dyspozytornię, halę wyładunkową, a także części obiektu związane z technologią termicznego przetwarzania odpadów oraz z ich segregacją. Zwiedzanie obiektu ułatwią liczne przeszklenia oraz podesty widokowe, dzięki którym wizyta w ZUSOK będzie zarówno bezpieczna, jak i ciekawa – szczególnie dla dzieci i młodzieży szkolnej. Ważnym walorem zmodernizowanego ZUSOK będą jego zielone dachy, utrzymane w formie łąki kwietnej. Wspomogą one retencję wód opadowych, a dodatkowo korzystnie wpłyną na wizualną stronę inwestycji. Ogrody na dachu, jako jeden z elementów ścieżki edukacyjnej, będą ogólnodostępne dla zwiedzających. Na ich terenie zbudowany zostanie mini amfiteatr, w którym przeprowadzane będą lekcje plenerowe.

Rozbudowywana w ramach ZUSOK instalacja będzie bardzo wydajna i w istotnym stopniu pomoże ograniczyć ilość składowanych na terenie Warszawy odpadów. Projekt zrealizowany zostanie zgodnie ze standardem BAT – Najlepszej Dostępnej Techniki. Zmodernizowana ITPO przekształci odpady w prąd i ciepło, które trafią do warszawskich gospodarstw domowych. Wytworzone zostanie 200 tys. MWh energii cieplnej/rok, a także 100 tys. MWh energii elektrycznej/rok. Po rozbudowie zakład na Targówku dysponować będzie trzema niezależnymi liniami technologicznymi, których łączna wydajność wyniesie ponad 300 tys. ton odpadów rocznie. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii ZUSOK pozostanie przyjazny i bezpieczny dla najbliższego otoczenia.

Rozwiązanie problemu zagospodarowania rosnącej ilości odpadów wymaga nie tylko infrastruktury, ale także odpowiedniej edukacji i budowy powszechnej świadomości, że każdy z nas ma realny wpływ na otaczające go środowisko. Dlatego firmy zajmujące się gospodarką odpadami powinny, poza prowadzeniem swojej codziennej działalności biznesowej, aktywnie wdrażać różnorodne inicjatywy z zakresu edukacji ekologicznej. I w tym duchu właśnie zaprojektowany został zmodernizowany ZUSOK w Warszawie – mówi Zdzisław Gawlik, prezes MPO Warszawa.

Zakończenie rozbudowy i modernizacji Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych przy ulicy Zabranieckiej 2 w Warszawie zaplanowane jest na przełom lat 2023 oraz 2024. Generalnym Wykonawcą inwestycji jest koreańska firma POSCO Engineering & Co. Ltd, która ma ogromne doświadczenie w realizacji obiektów komunalnych na całym świecie.

Dorota Solczak

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi 
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.