Wiele resztek jest wykonanych z materiałów, które da się ponownie wykorzystać – zamiast je wyrzucać i zanieczyszczać środowisko oraz wodę, można z nich zrobić zupełnie nowe rzeczy.

Segregacja śmieci. Dlaczego warto 

Segregacja śmieci w bloku pozwala na ponowne przetworzenie zużytych opakowań. Segregowane odpady są przewożone do sortowni przez wyspecjalizowane w tym fachu firmy. Pojazdy, w których magazynuje się odpady na czas transportu, posiadają oddzielne pojemniki, przeznaczone do różnych rodzajów nieczystości. Dzięki temu ułatwiony jest podział surowców na te, które można ponownie wykorzystać i te, nienadające się do dalszego przetwarzania.

Segregowanie śmieci w domu lub w biurze stanowi dowód odpowiedzialnej postawy wobec środowiska naturalnego. Dzięki segregowaniu odpadów:

* zmniejsza się zapotrzebowanie na surowce;

* spowalnia się proces degradacji naturalnego środowiska;

* zmniejsza się zużycie energii elektrycznej;

* zmniejsza się ilość produkowanych toksyn.

Segregacja odpadów w domu uczy odpowiedzialności, gospodarności i porządku. Warto wyrabiać ten nawyk u dzieci już od najmłodszych lat!

Jak zorganizować segregację śmieci w domu? To wcale nie jest trudne. Na początek warto zdobyć wiedzę na temat kolorów pojemników do segregacji i tego, na ile frakcji dzielone są odpady. Od 1 lipca 2017 r. w naszym kraju działa jednolity system segregacji odpadów i coraz więcej miast stosuje podział nie na 3, a na 5 różnych rodzajów śmieci. Jak wygląda obecnie segregacja śmieci? Jakie kolory mają pojemniki? Są to: czarny, żółty, zielony, niebieski oraz brązowy.

Pojemniki na śmieci. Kolor żółty

Jak sortować śmieci? Żółte pojemniki służą do umieszczania w nich odpadów wykonanych z metalu i tworzyw sztucznych. Możemy do nich wrzucać:

plastikowe opakowania po napojach;

nakrętki po napojach;

kartony po mleku i sokach;

puste opakowania po środkach czystości;

plastikowe opakowania po produktach spożywczych i kosmetykach;

plastikowe torby i reklamówki;

puszki po konserwach, aluminium, metale kolorowe;

kapsle oraz nakrętki po słoikach i butelkach.

Jak prawidłowo segregować śmieci? Czego nie wrzucać do żółtych pojemników? Zabronione są tam opakowania z jakąkolwiek zawartością oraz sprzęty elektroniczne:

butelki i inne pojemniki;

opakowania po lekach;

części samochodowe;

zużyte baterie i akumulatory;

puszki i pojemniki po farbach;

pojemniki po smarach i olejach silnikowych;

opakowania po aerozolach i środkach chwastobójczych;

sprzęty AGD i RTV;

zabawki wykonane z plastiku.

Pojemniki na śmieci. Kolor zielony

Drugi kolor, którym oznaczone są pojemniki na śmieci to zielony. Do kosza w tej barwie trafiają wszystkie wyroby ze szkła. Wrzucisz do niego:

szkło potłuczone;

butelki i słoiki (bez nakrętek);

szklane opakowania po kosmetykach i perfumach.

Nie powinny się w nim znaleźć:

żarówki;

lustra;

okna;

szkło zbrojone;

termometry;

monitory;

ceramika i porcelana;

szkło żaroodporne;

opakowania po lekach;

znicze z woskiem.

Pojemniki na śmieci. Kolor niebieski

Segregacja śmieci w mieszkaniu lub w domu to także zbieranie makulatury. Do tego służą pojemniki w kolorze niebieskim. Umieszczamy w nich wszystko to, co zostało wykonane z papieru – opakowania, kartony, ulotki i zeszyty, czasopisma, gazety oraz zadrukowane kartki. Do niebieskich kontenerów na odpady nie należy natomiast wrzucać:

ręczników papierowych;

chusteczek higienicznych;

kartonów po sokach i mleku;

papierowych opakowań po materiałach budowlanych;

pieluch i podpasek;

zatłuszczonego papieru.

Pojemniki na śmieci. Kolor brązowy

Kolejny kolor obowiązujący od 2017 roku to brąz. Opatrzone tą barwą pojemniki na segregowanie śmieci są przeznaczone dla wyrobów biodegradowalnych. Można do nich wrzucać:

warzywa i owoce;

skoszoną trawę, kwiaty, liście;

gałęzie;

trociny i korę;

niezaimpregnowane drewno;

resztki jedzenia.

Niedozwolone jest natomiast, by do takich pojemników trafiały kości, mięsa i odchody zwierząt, olej spożywczy, popiół, leki, drewno impregnowane, ziemia, kamień oraz inne odpady komunalne.

Pojemniki na śmieci. Kolor czarny

Jak segregować śmieci w bloku lub w domu wolnostojącym? Ostatni z obowiązujących kolorów to czarny lub w niektórych miejscowościach – szary. Trafiają tam tzw. odpady zmieszane, czyli wszystko to, czego nie można było wrzucić do innych pojemników, z wyłączeniem:

substancji niebezpiecznych;

baterii;

części samochodowych;

mebli;

leków;

odpadów budowlanych;

odpadów wielkogabarytowych (AGD i RTV).

Do czarnych pojemników można śmiało wrzucać odpady higieniczne.