To ewenement, jedyne takie studia przygotowane na polskich uczelniach dla uchodźców z Ukrainy. Chodzi o budownictwo i transport w języku ukraińskim, które w tym roku Politechnika Krakowska otworzyła specjalnie dla ukraińskich studentów.

Studia dla Ukraińców

– Widząc, choćby w przekazach medialnych, skalę zniszczeń, których doznaje każdego dnia Ukraina, możemy sobie dobrze uzmysłowić, jak ważną rolę będą miały dla jej odbudowy fachowe kadry inżynierskie – podnosi Małgorzata Syrda-Śliwa z Politechniki Krakowskiej.

Kierunki te od bliźniaczych studiów przeznaczonych dla polskojęzycznych studentów różnią się m.in. wprowadzeniem do programu zagadnień specyficznych dla ukraińskiego rynku budowlanego i transportowego w zakresie norm, procedur itp. A także językiem nauczania – pierwszy semestr zajęć ma być prowadzony w języku ukraińskim, drugi w językach ukraińskim i polskim, a od trzeciego semestru większość zajęć będzie się odbywać po polsku. Będzie to możliwe dlatego, że przez cały pierwszy rok studiów studenci uchodźcy z Ukrainy będą odbywać intensywny kurs języka polskiego.

Małgorzata Syrda-Śliwa nie ukrywa, że zainteresowanie tą ofertą przerosło oczekiwania uczelni. Na 72 miejsca na budownictwie i 36 na transporcie zgłosiły się łącznie 383 osoby.

Egzaminy wstępne

– Połowa kandydatów nie mogła przedstawić do rekrutacji świadectwa maturalnego. Dla tych młodych osób Wydział Inżynierii Lądowej przygotował egzamin wstępny z matematyki w języku ukraińskim. Poprzedził go kurs przygotowawczy z matematyki prowadzony przez pracowników krakowskiej uczelni. Egzamin za nami, przystąpiły do niego 182 osoby – mówi rzeczniczka Politechniki Krakowskiej.

Studia w założeniu mają być dla Ukraińców darmowe (dziś takie opłaty sięgają nawet 5 tysięcy złotych za semestr), finansowo program ma wesprzeć resort edukacji oraz polskie duże firmy budowlane. Stypendia, zakwaterowanie i wyżywienie 10 studentom chce zapewnić fundacja Grupy Mota Engil – Fundaç?o Manuel António da Mota.

A jak sytuacja wygląda na innych krakowskich uczelniach? Pozostałe nie oferują tak szeroko zakrojonego wsparcia dla nowych studentów, odsyłając studentów albo do kierunków dla obcokrajowców z wykładowym angielskim, albo oczekują certyfikatów znajomości języka polskiego na poziomie takim, by móc swobodnie uczestniczyć w zajęciach.

Uniwersytet Rolniczy proponuje jednak wsparcie językowe dla studentów z Ukrainy, którzy zdecydują się na naukę na kierunkach takich jak rolnictwo, technologia żywności i żywienie człowieka oraz inżynieria środowiska. Uniwersytet Pedagogiczny z kolei w tym roku uruchomił u siebie filologię ukraińską.

Kierunki studiów dla Ukraińców

Adam Gliksman z UP pytany o kierunki, które cieszą się największym zainteresowaniem studentów z Ukrainy, mówi: – Zainteresowania nie zmieniają się szczególnie [w porównaniu z latami ubiegłymi – przyp. red.]. Najwięcej osób wybiera stosunki międzynarodowe, filologię angielską, grafikę i design oraz turystykę i rekreację. Małgorzata Syrda-Śliwa z Politechniki Krakowskiej dodaje: – Studentów zagranicznych zazwyczaj na politechnice interesują budownictwo, architektura, mechanika i budowa maszyn, informatyka. Na UJ najwięcej zgłoszeń odnotowano na studia polsko-ukraińskie oraz informatykę.

Krakowskie uczelnie

Mówią zgodnie: już analizując wyniki pierwszego etapu rekrutacji na studia, widać, że kandydatów z Ukrainy jest więcej niż w poprzednich latach. – Liczba ta w stosunku do roku ubiegłego podwoiła się – wskazuje Paweł Kozakiewicz z Uniwersytetu Ekonomicznego, podając, że na dziś chętnych do rozpoczęcia studiów na UEK jest niemal 500 osób z Ukrainy. Dla porównania: w ubiegłym roku było to 200 osób, a rok wcześniej – 335. Przeszło pół tysiąca Ukraińców wyraziło też chęć studiowania na Uniwersytecie Pedagogicznym. – Zainteresowanie kandydatów pochodzących z Ukrainy w trakcie prowadzonej obecnie rekrutacji jest znacznie większe niż w poprzednich latach. W tym momencie w procesie rekrutacyjnym bierze udział 546 kandydatów z Ukrainy. Jest to liczba o ok. 170 procent większa niż w poprzednim roku – podaje Adam Gliksman z UP. Na Uniwersytecie Rolniczym odnotowano 105 kandydatów (w zeszłym roku były to 74 osoby).

Adam Koprowski z UJ: – W zeszłorocznej rekrutacji liczba zgłoszeń obywateli Ukrainy na studia I stopnia, jednolite magisterskie oraz studia II stopnia łącznie wyniosła niecałe 1200 opłaconych zgłoszeń. W tegorocznej rekrutacji na dziś mamy w systemie prawie 1700 opłaconych zgłoszeń złożonych przez obywateli Ukrainy na studia I stopnia, jednolite magisterskie oraz studia II stopnia. Przy czym ta liczba może się zwiększyć, gdyż przed nami są dodatkowe tury rekrutacji.

Dodatkowe etapy rekrutacji trwają do września na wszystkich uczelniach w mieście. Ci, którzy podczas wybuchu wojny w Ukrainie byli studentami tamtejszych uniwersytetów, mogą kontynuować naukę w Polsce na podstawie uproszczonych procedur. Wystarczy zaświadczenie dyrekcji uczelni, że studiowali na określonym roku studiów na danym kierunku.