Zmiany klimatu, susze i powodzie, powodują coraz większą presję na dostęp do czystej wody. Ponowne jej wykorzystanie staje się niezbędnym elementem zintegrowanego zarządzania zasobami wodnymi w celu zapewnienia odpowiedniego zaopatrzenia w wodę do celów przemysłowych, rolniczych, a także wykorzystywanych w obiektach użyteczności publicznej.

Technologie i rozwiązania istnieją już dziś w celu wdrażania projektów ponownego wykorzystania wody, dostosowanych do potrzeb użytkowników końcowych i lokalnych przepisów. Jedną z nich jest system Leopold Oxelia™. Umożliwia on ponowne wykorzystania wody, ścieku oczyszczonego, przy pomocy najlepszej dostępnej technologii oczyszczania, w celu zapewnienia ochrony zdrowia ludzkiego w sposób zrównoważony.

Ponowne wykorzystanie wody

Wykorzystując moc utleniania do usprawnienia procesu oczyszczania przez filtrację z biologicznie aktywnym węglem (BAC), system Leopold Oxelia™ rozkłada i usuwa najtrudniejsze zanieczyszczenia. Leopold Oxelia™ znajduje swoje zastosowanie w procesach uzdatniania ścieku oczyszczonego, jak i wód opadowych retencjonowanych. 

W każdym z tych dwóch przypadków stawiamy różne zadania do wykonania podczas procesu uzdatniania, w zależności od parametrów wejściowych na urządzenie i celów, do jakich pozyskana woda ma służyć. W różnych konfiguracjach, na bazie naszych urządzeń, proces jest indywidualnie dobierany do każdej aplikacji. Wykorzystywane zarówno generatory ozonu, jak i lampy UV, w połączeniu z filtracją z biologicznie aktywnym węglem, stanowią skuteczną barierę mikrobiologiczną.

Oczyszczanie wody a bezpieczeństwo

W odniesieniu do ścieku oczyszczonego, jest on dostępny do wykorzystania w miejscu jego wytworzenia. Ścieki oczyszczone można odzyskiwać i oczyszczać zgodnie z wymaganymi standardami jakościowymi, aby zapewnić ochronę zdrowia ludzkiego i środowiska. Jednak, aby ponowne użycie tej wody było bezpieczne, potrzebne są dodatkowe rozwiązania w zakresie oczyszczania. Trzeba zająć się zarówno znanymi zanieczyszczeniami, jak i patogenami, wirusami, a także pojawiającymi się śladowymi zanieczyszczeniami organicznymi, których źródłem są farmaceutyki, produkty do higieny osobistej, zanieczyszczenia poprodukcyjne z zakładów przemysłowych, czy pochodzących z produkcji rolniczej. Skupiamy się na usunięciu mikrozanieczyszczeń organicznych, które nie zostają usunięte poprzez konwencjonalne procesy zachodzące na komunalnych i przemysłowych oczyszczalniach ścieków. Dla optymalnego, ponownego wykorzystania ścieków oczyszczonych najlepiej będzie, jeśli te zanieczyszczenia i patogeny zostaną zniszczone. System Leopold Oxelia™ jest wielobarierowym rozwiązaniem dodatkowo podczyszczającym ściek oczyszczony, redukującym BZT5, TOC, TSS, z jednoczesną neutralizacją patogenów takich jak wirusy oraz zmniejszeniem zawartości cząstek zawieszonych w medium wpływających na zmętnienie za pomocą filtracji. Jednocześnie trwale niszczy mikrozanieczyszczenia organiczne tj. środki higieny osobistej (PCP); aktywne składniki farmaceutyczne (API), takie jak niesteroidowe środki przeciwzapalne, przeciwbólowe, regulujące poziom tłuszczów, przeciwpadaczkowe, antybiotyki, b-blokery, antydepresanty oraz związki zaburzające gospodarkę hormonalną (EDC), takie jak estrogeny, bisfenol A i sterydy; ponadto szeroką gamę pestycydów i inne związki wykorzystywane w procesach produkcyjnych.

Materiał promocyjny PartneraMateriał promocyjny Partnera 

W przypadku wód opadowych, utlenianie przy pomocy Leopold Oxelia™ w połączeniu z filtracją, pozwala na uzyskanie wymaganych poziomów dezynfekcji, dezaktywacji, utleniania i filtrowania wirusów oraz pierwotniaków Giardia czy Crypto. Wymienione pierwotniaki są pasożytami z rodziny wiciowców. Najczęstszym sposobem zakażenia jest picie skażonej wody. Cysty tego pasożyta mogą przetrwać w wodzie do 3 miesięcy. Pasożyty Giardia lamblia są oporne na chlor.

System redukuje geosminę wpływającą na smak i zapach, 2-metyloizoborneol (2-MIB) oraz nowo zidentyfikowane związki o niezbadanych właściwościach (CEC), które należy monitorować w środowisku. Etap utleniania systemu Leopold Oxelia™, realizowany przez dodawanie ozonu lub poddanie wody procesowi fotolizy za pomocą lamp UV w połączeniu z filtracją, pozwala na uzyskanie wystarczającego stopnia dezynfekcji, dezaktywacji, utleniania pasożytów Giardia i Crypto oraz wirusów. Zmniejszenie całkowitej ilości substancji organicznych pozwala uzyskać ostatecznie wodę o wysokiej biostabilności. Większa biostabilność zmniejsza zapotrzebowanie na chlor w systemie dystrybucji, pomagając utrzymać resztkowe ilości chloru przy jednoczesnej redukcji produktów ubocznych dezynfekcji, takich jak trihalometany (THM).

Materiał promocyjny PartneraMateriał promocyjny Partnera 

Oxelia to zaawansowane rozwiązanie do uzdatniania, które wykorzystuje wieloletnie doświadczenie marki Wedeco w procesach utleniania ozonem i UV, precyzyjność opomiarowania przy pomocy naszych produktów marki WTW oraz pozwala uzyskiwać niezrównane parametry filtracji za pomocą drenaży otwartych marki Leopold. Wszystkie te produkty zastosowane w jednym urządzeniu Xylem, zapewniają najlepszą ochronę przed patogenami i zanieczyszczeniami.

Materiał promocyjny PartneraMateriał promocyjny Partnera 

Xylem jest międzynarodowym zespołem, któremu przyświeca wspólny cel: tworzenie zaawansowanych technologicznie rozwiązań, aby sprostać światowym wyzwaniom związanym z wodą i ściekami. Opracowywanie nowych technologii, które usprawnią sposób wykorzystania wody, jej oszczędzanie oraz ponowne wykorzystanie w przyszłości, ma kluczowe znaczenie dla naszej pracy. Oferujemy produkty i usługi w zakresie transportowania, uzdatniania, analizy, monitoringu i zawracania wody oczyszczonej do środowiska dla zastosowań komunalnych, przemysłowych, a także w budownictwie mieszkaniowym i komercyjnym oraz w rolnictwie. Wraz z przejęciem firmy Sensus, w październiku 2016 roku, Xylem dodał do swojego portfolio rozwiązań inteligentne opomiarowanie, technologie sieciowe i zaawansowaną analitykę danych w zakresie gospodarki wodnej, gazowej i elektrycznej. Nawiązaliśmy silne, długotrwałe relacje z klientami w ponad 150 krajach, dzięki skutecznemu połączeniu produktów wiodących marek, wiedzy w zakresie aplikacji, równocześnie koncentrując się na opracowywaniu kompleksowych, zrównoważonych rozwiązań.

Xylem Water Solutions Polska Sp. z o.o.
ul. Karczunkowska 46, 02-871 Warszawa
tel. +48 22 735 81 70
e-mail: zapytania@xyleminc.com

Anna Borowczyk-Kurasińska
Business Development Manager – Rynek Komunalny
tel. +48 663 860 041

www.xylem.pl