Problem ten dostrzegany jest od wielu lat i dlatego coraz częściej mówi się, że miasta powinny działać jak „gąbka”, czyli zatrzymywać wodę deszczową, a następnie ją wykorzystywać. Wprowadzenie wody do przestrzeni miejskiej przynosi wiele korzyści. Woda w mieście może być oczywiście wykorzystywana jako element architektury, ale co bardzo istotne - poprzez obniżenie temperatury - przyczynia się do redukcji stresu termicznego i zapobiega tworzeniu się wysp ciepła. Coraz częściej mówi się zatem o wykorzystywaniu i odzyskiwaniu wody deszczowej w miastach. Co więcej - rozwiązanie kwestii zagospodarowania wody deszczowej jest często warunkiem uzyskania pozwolenia na realizację nowej inwestycji.

Pogłębiający się problem i rosnące wyzwania sprawiają jednak, że dotychczasowe rozwiązania stają się niewystarczające. Konieczne jest stosowanie coraz nowocześniejszych i inteligentnych systemów, które są w stanie antycypować przyszłe zdarzenia i minimalizować ich negatywne skutki. Możliwości takie daje Wavin StormHarvester. Jest to rozwiązanie oparte na zdolności zarządzania pojemnością zbiornika retencyjnego czy retencyjno-rozsączającego za pomocą funkcji przewidywania opadów. Wavin StormHarvester został opracowany we współpracy z Queen’s University w Belfaście, a z systemu korzysta uniwersytecka kamienica Davida Keira, gdzie dzięki nowatorskiemu rozwiązaniu zyskano cenne źródło wody i zmniejszono ryzyko zalania.

Technologia StormHarvester w zbiornikach retencyjnychTechnologia StormHarvester w zbiornikach retencyjnych 

Wavin StormHarvester wprowadza nową jakość zarządzania wodą tam, gdzie zbiorniki retencyjne przez większość czasu pozostawały puste. System Wavin StormHarvester składa się z połączonych zbiorników (do retencji i wykorzystania bądź retencji oraz rozsączania wody) oraz technologii StormHarvester, która zarządza pojemnością retencyjną wody deszczowej w zbiorniku. Technologia ta umożliwia bowiem zgromadzenie wody deszczowej do ciągłego wykorzystania, a gdy prognozowane są opady, dopasowuje poziom wody w zbiorniku tak, aby wystarczyło objętości na retencję nadchodzącego opadu. Pozwala to na długoterminowe oszczędności i stanowi przykład zrównoważonego zarządzania wodą deszczową. Dzięki takiemu rozwiązaniu zbiornik nie stoi pusty, jak to ma miejsce w rozwiązaniach np. z regulatorami przepływu za zbiornikiem, kiedy to zbiornik jest opróżniany w czasie trwania deszczu. W przypadku StormHarvester „zrzut” następuje przed prognozowanym deszczem, ale tylko do poziomu zapewniającego bezpieczeństwo dla przechwycenia deszczu, a układ nie wymaga zapewnienia dodatkowej retencji  do wykorzystywania wody deszczowej dla celów gospodarczych.

Wavin StormHarvester składa się z połączonych zbiorników (do retencji i wykorzystania bądź retencji oraz rozsączania wody) oraz technologii przewidywania opadówWavin StormHarvester składa się z połączonych zbiorników (do retencji i wykorzystania bądź retencji oraz rozsączania wody) oraz technologii przewidywania opadów 

Dzięki Wavin StormHarvester maleją opłaty za zużycie wody wodociągowej, maleje obciążenie sieci kanalizacji deszczowej, gdyż woda jest „zużywana” na miejscu. Wyeliminowane zostają wysokie opłaty z tytułu odprowadzania wód deszczowych i roztopowych. W procesie inwestycyjnym budowany jest mniejszy zbiornik, gdyż nie jest potrzebna dodatkowa przestrzeń dla zbiornika do odzysku wody deszczowej. Wavin StormHarvester ma jeszcze jedną zaletę – umożliwia rozsączanie wody deszczowej w gruntach o niskiej przepuszczalności, co zazwyczaj stanowi spory problem. W takich gruntach woda przenika do gruntu za wolno, co oznacza, że zbiornik retencyjno-rozsączający może nie opróżnić się do następnej ulewy, co spowoduje zalanie. Wavin StormHarvester dokładnie przewiduje obfite opady deszczu i opróżnia zbiorniki we właściwym czasie. Tym samym zbiornik retencyjno-rozsączający można instalować nawet w gruntach słabo przepuszczalnych.

System Wavin StormHarvester został zaprojektowany tak, aby zapewnić najwyższe  bezpieczeństwo użytkowania. System Wavin StormHarvester ocenia wiele różnych prognoz pogody i dostosowuje swoje parametry do największych przewidywanych opadów deszczu – działa w oparciu o najgorszy możliwy scenariusz. Do ustalenia prawdopodobieństwa burz wykorzystuje ciśnienie atmosferyczne i jak dotąd nie odnotowano większej burzy, niż przewidywał system.

System Wavin StrormHarvester  to system wykorzystujący najnowsze technologie. Wspiera zrównoważony rozwój, umożliwia łatwiejsze dostosowanie do obowiązujących przepisów i możliwość uzyskania pozwoleń. Technologia ta pozwala budować mniejsze zbiorniki, obniżać koszty zużycia wody użytkowej oraz odprowadzania wody deszczowej i ścieków, a także umożliwia optymalnie wykorzystywanie istniejące sieci kanalizacji.  

Przykładowe możliwości wykorzystania wody ze zbiornika retencyjnegoPrzykładowe możliwości wykorzystania wody ze zbiornika retencyjnego 

Zachować miasta, w których można żyć i które można kochać

Wavin ma imponującą historię w dziedzinie gospodarowania wodą. Firma została założona w 1955 roku w celu zmodernizowania sieci wodociągowej w Holandii. W kolejnych dekadach urosła do pozycji lidera rynku europejskiego i latynoamerykańskiego. Dzisiaj znana jest jako globalna marka dzięki swoim innowacyjnym rozwiązaniom w zakresie budownictwa i infrastruktury.  Dzięki swojemu nowemu celowi, jakim jest „Budowie zdrowego, zrównoważonego środowiska” Wavin angażuje się w dalszy rozwój produktów, które w przyszłości pozwolą zachować miasta, w których można żyć i które można kochać. Jak? Podejmując działania w zakresie 4 czynników napędowych Wavin: bezpieczne i wydajne zaopatrzenie w wodę, lepsze warunki sanitarne i higieniczne, miasta odporne na zmiany klimatu oraz bardziej wydajne budownictwo.

Materiał promocyjny PartneraMateriał promocyjny Partnera