Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

– Organizacja przyszłorocznej sesji Światowego Forum Miejskiego to dla naszego kraju ogromne wyróżnienie i jednocześnie wielkie wyzwanie. Chcemy pokazać światu, jak zmieniły się nasze miasta na przestrzeni ostatnich 30 lat. Do wydarzenia został rok. Zegar, który zawisł dzisiaj w sercu Katowic, będzie nam o tym codziennie przypominał. Już teraz intensywnie pracujemy, by impreza odbyła się na najwyższym, światowym poziomie – mówi wiceminister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Decyzja o przyznaniu Polsce prawa organizacji wydarzenia zapadła w 2019 roku. Od tego czasu urzędnicy ministerstwa, eksperci, naukowcy i Katowice pracują nad przygotowaniem wydarzenia.

Każdy może się poczuć tu gospodarzem

– Światowe Forum Miejskie to okazja do pokazania naszej polskiej i śląskiej gościnności – każdy mieszkaniec Katowic będzie mógł się poczuć gospodarzem tego wydarzenia. Dlatego miasto Katowice w ramach wydarzenia przygotowało dodatkowe atrakcje – szlaki turystyczne dla delegatów w mieście. Każdy mieszkaniec będzie mógł zostać przewodnikiem dla naszych gości. W roku 2020 uruchomiliśmy w mieście szlak katowickich murali, a w tym roku otworzyliśmy pierwszą ścieżkę szlaku neonów – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.

„Zmieniamy miasta dla lepszej przyszłości"

11. sesja Światowego Forum Miejskiego odbędzie się pod hasłem: „Zmieniamy miasta dla lepszej przyszłości". W trakcie pięciu dni uczestnicy z całego świata będą dyskutować nad zrównoważonym i odpowiedzialnym rozwojem miast. WUF11 będzie nie tylko miejscem spotkań ekspertów, ale także przestrzenią wsłuchiwania się w najważniejszy głos każdego miasta – głos jego mieszkańców.

Innowacyjnym rozwiązaniem, wykorzystanym podczas przygotowań do WUF11, jest zaangażowanie w organizację wydarzenia młodzieży. W grudniu 2020 roku powołano Radę Młodych, do której zadań należy opracowywanie i wdrażanie inicjatyw skierowanych do młodych ludzi w ramach przygotowań do 11. sesji Światowego Forum Miejskiego w Katowicach.

Szczególnie ważnym aspektem przygotowań do WUF11 jest kwestia dostępności. Organizatorzy przyszłorocznej edycji World Urban Forum dołożą wszelkich starań, aby wydarzenie było dostępne dla wszystkich. W tym celu wprowadzony zostanie szereg udogodnień dostosowanych do osób ze szczególnymi potrzebami.

WUF11. Co, gdzie, kiedy?

Światowe Forum Miejskie jest organizowane cyklicznie co dwa lata od 2002 roku. 11. sesja odbędzie się w Katowicach 26-30 czerwca 2022 roku. 

Organizatorem wydarzenia pod egidą Organizacji Narodów Zjednoczonych jest UN-Habitat, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Miasto Katowice. Po raz pierwszy w 20-letniej historii impreza odbędzie się w Europie Środkowej. Gospodarzami poprzednich edycji WUF były: Nairobi, Barcelona, Vancouver, Nankin, Rio de Janeiro, Neapol, Medellin, Kuala Lumpur i Abu Zabi.

WUF to największa i najważniejsza konferencja poświęcona tworzeniu i realizacji polityk miejskich na świecie. Jej celem jest doskonalenie wiedzy na temat zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich przez otwartą debatę. Wydarzenie jest okazją do wymiany dobrych praktyk oraz dzielenia się zdobytymi doświadczeniami. W efekcie powstają rekomendacje dla polityki miejskiej i rozwoju regionalnego dla rządów, regionów i miast.

Cele zrównoważonego rozwoju

W 2015 roku Organizacja Narodów Zjednoczonych obchodziła jubileusz 70-lecia powstania. Odbył się wtedy Szczyt Zrównoważonego Rozwoju. Opracowano wówczas globalne cele zrównoważonego rozwoju, wraz ze 169 zadaniami do zrealizowania. Zachęcono jednocześnie wszystkie kraje członkowskie do podjęcia działań służących realizacji tych przedsięwzięć, a także przez miasta i w miastach.

CEL 1. KONIEC Z UBÓSTWEM. Wyeliminować ubóstwo we wszystkich jego formach.

CEL 2. ZERO GŁODU. Wyeliminować głód, osiągnąć bezpieczeństwo żywnościowe i lepsze odżywianie oraz promować zrównoważone rolnictwo.

CEL 3. DOBRE ZDROWIE I JAKOŚĆ ŻYCIA. Zapewnić wszystkim ludziom w każdym wieku zdrowe życie oraz promować dobrobyt.

CEL 4. DOBRA JAKOŚĆ EDUKACJI. Zapewnić wszystkim edukację wysokiej jakości oraz promować uczenie się przez całe życie.

CEL 5. RÓWNOŚĆ PŁCI. Osiągnąć równość płci oraz wzmocnić pozycję kobiet i dziewcząt.

CEL 6. CZYSTA WODA I WARUNKI SANITARNE. Zapewnić wszystkim ludziom dostęp do wody i warunków sanitarnych przez zrównoważoną gospodarkę zasobami wodnymi.

CEL 7. CZYSTA I DOSTĘPNA ENERGIA. Zapewnić wszystkim dostęp do stabilnej, zrównoważonej i nowoczesnej energii po przystępnej cenie.

CEL 8. WZROST GOSPODARCZY I DOBRA PRACA. Promować stabilny, zrównoważony i inkluzywny wzrost gospodarczy, pełne i produktywne zatrudnienie oraz godną pracę dla wszystkich ludzi.

CEL 9. INNOWACYJNOŚĆ, PRZEMYSŁ, INFRASTRUKTURA. Budować stabilną infrastrukturę, promować zrównoważone uprzemysłowienie oraz wspierać innowacyjność.

CEL 10. MNIEJ NIERÓWNOŚCI. Zmniejszyć nierówności w krajach i między krajami.

CEL 11. ZRÓWNOWAŻONE MIASTA I SPOŁECZNOŚCI. Uczynić miasta i osiedla ludzkie bezpiecznymi, stabilnymi, zrównoważonymi oraz sprzyjającymi włączeniu społecznemu.

CEL 12. ODPOWIEDZIALNA KONSUMPCJA I PRODUKCJA. Zapewnić wzorce zrównoważonej konsumpcji i produkcji.

CEL 13. DZIAŁANIA W DZIEDZINIE KLIMATU. Podjąć pilne działania w celu przeciwdziałania zmianom klimatu i ich skutkom.

CEL 14. ŻYCIE POD WODĄ. Chronić oceany, morza i zasoby morskie oraz wykorzystywać je w sposób zrównoważony.

CEL 15. ŻYCIE NA LĄDZIE. Chronić, przywrócić oraz promować zrównoważone użytkowanie ekosystemów lądowych, zrównoważone gospodarowanie lasami, zwalczać pustynnienie, powstrzymywać i odwracać proces degradacji gleby oraz powstrzymać utratę różnorodności biologicznej.

CEL 16. POKÓJ, SPRAWIEDLIWOŚĆ I SILNE INSTYTUCJE. Promować pokojowe i inkluzywne społeczeństwa, zapewnić wszystkim ludziom dostęp do wymiaru sprawiedliwości oraz budować na wszystkich szczeblach skuteczne i odpowiedzialne instytucje, sprzyjające włączeniu społecznemu.

CEL 17. PARTNERSTWO NA RZECZ CELÓW. Wzmocnić środki wdrażania i ożywić globalne partnerstwo na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Supermiasta
CZYTAJ WIĘCEJ
Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.