Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Ostatnie kilkanaście miesięcy było okresem niezwykle dynamicznym dla logistyki. Można nawet powiedzieć, że logistyka zrobiła w ostatnim czasie medialną karierę. To głównie ze względu na wyzwania związane z transportem, magazynowaniem i dystrybucją szczepionek przeciw COVID-19 wszyscy mogli się dowiedzieć, jak ważną rolę odgrywa logistyka również w ochronie życia i zdrowia każdego z nas.

Ale w świecie logistyki działo się dużo więcej. Począwszy od powierzchni magazynowych, których rynek odnotował rekordowy popyt i zajął trzecie miejsce w Europie, poprzez ponad 100-procentowy wzrost udziału handlu elektronicznego w handlu ogółem, kończąc na rekordach osiągniętych w branży KEP (usługi kurierskie, ekspresowe i paczkowe), spowodowanych właśnie rozwojem e-commerce.

Rozwój logistyki jest głównie zdeterminowany postępującą rewolucją technologiczną, która wymaga od przedsiębiorstw szybkiego wdrażania innowacyjnych rozwiązań, które usprawniają funkcjonowanie organizacji i pomagają im utrzymać konkurencyjność. Właściciele firm inwestują w związku z tym w rozwiązania technologiczne, takie jak automatyzacja i robotyzacja w magazynie, autonomiczne pojazdy AGV i Big Data. Poszukują w tym celu pracowników o wysokich kompetencjach cyfrowych, zorientowanych na wdrażanie zaawansowanych projektów technologicznych. Dlatego tak istotne jest przygotowanie przyszłych kadr na wyzwania stawiane przez Industry 4.0.

Edukacja w logistyce. Wykwalifikowany logistyk na wagę złota

W związku z rozwojem handlu elektronicznego, który napędza jeszcze pandemia, logistyka wymaga nie tylko specjalnej infrastruktury, ale również wykwalifikowanych pracowników. Na rynku coraz częściej poszukiwani są specjaliści o profilu technicznym i inżynieryjnym, z doświadczeniem we wprowadzaniu optymalizacji oraz automatyzacji łańcucha dostaw. Logistyk to wręcz zawód przyszłości, który na polskim rynku pracy lokuje się obok takich zawodów jak kierownik projektu, programista czy technolog. Logistycy potrzebni są obecnie niemal w każdej dziedzinie gospodarki. Pracodawcy poszukują pracowników myślących analitycznie, cechujących się zdolnościami organizacyjnymi, doskonałymi umiejętnościami komunikacyjnymi i zamiłowaniem do stosowania nowych technologii oraz władających językami obcymi.

Obecnie można studiować logistykę w większości ośrodków akademickich. W 2020 roku logistyka była w Polsce w pierwszej dziesiątce najpopularniejszych kierunków studiów, na którym, według danych GUS-u, studiowało prawie 31 tys. studentów.

Dr inż. Adam Koliński, rektor Wyższej Szkoły Logistyki, przekonuje, że warto sobie zadać pytanie: Co zagwarantuje osiągnięcie sukcesu w logistyce? Rektor WSL wskazuje przede wszystkim na praktyczne przygotowanie do zawodu. Dlatego w Wyższej Szkole Logistyki większość zajęć prowadzonych na studiach licencjackich, inżynierskich i magisterskich ma charakter warsztatowy, projektowy i ćwiczeniowy. Intensywna współpraca z przedsiębiorstwami umożliwia studentom zdobywanie wykształcenia zgodnego z potrzebami i wymaganiami rynku, a gospodarce – pozyskiwanie profesjonalnych kadr, w pełni przygotowanych do podjęcia zawodowych wyzwań.

– Ponad 50 wiodących firm z sektora transportu, spedycji i logistyki bierze czynny udział w opracowywaniu programów kształcenia w Wyższej Szkole Logistyki, patronuje poszczególnym specjalnościom, angażuje się w proces dydaktyczny oraz korzysta z potencjału badawczego uczelni – podkreśla dr Koliński.

Kierunki studiów. Studia w WSL są interdyscyplinarne, dopasowane do potrzeb rynku pracy

Programy studiów w Wyższej Szkole Logistyki (WSL) mają charakter interdyscyplinarny i odpowiadają na aktualne zapotrzebowanie rynku pracy i pracodawców. Wiedza i umiejętności w zakresie zarządzania operacyjnego i logistyki łańcuchów dostaw uzyskane w ramach studiów licencjackich na 4 specjalnościach znajdują zastosowanie zarówno w branży TSL, jak i w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych, dystrybucyjnych, budowlanych, w branży energetyczno-wydobywczej czy w portach i terminalach intermodalnych. Absolwenci WSL zdobywają nie tylko wiedzę kierunkową, ale są również wyposażeni w odpowiedni zasób wiadomości z zakresu zarządzania, prawa i ekonomii.

Studia inżynierskie WSL obok kierunkowej wiedzy logistycznej, umożliwiają zdobycie praktycznej i przydatnej w podejmowaniu kompleksowych decyzji menedżerskich wiedzy technicznej z zakresu automatyki, konstrukcji, mechaniki czy technologii cyfrowych w systemach logistycznych. W ramach kierunku logistyka uczelnia oferuje trzy praktyczne specjalności na studiach inżynierskich. Program każdej z nich został opracowany we współpracy z patronem specjalności i odpowiada potrzebom zarówno pracodawców, jak i kierunkom rozwoju systemów i procesów logistycznych.

Kolejny poziom edukacji stanowią studia magisterskie, otwierające przed pracownikami możliwości awansu na stanowiska kierownicze w strukturze organizacyjnej. Studenci WSL mogą nie tylko nabyć konkretną wiedzę w ramach sześciu specjalności oraz nauczyć się postępowania strategicznego, krytycznego myślenia i wnioskowania, ale przede wszystkich mają kontakt z przedsiębiorstwami, gdzie doświadczają konkretnych procesów, obserwując ich efekty oraz podejmują się rozwiązywania konkretnych problemów w swoich pracach dyplomowych.

Edukacja w logistyce. Możliwa także podyplomowo

– Takie podejście wynika z konieczności odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku pracy na absolwentów, którzy nie tylko posiadają wiedzę, ale także potrafią ją wykorzystać w praktyce. Stąd też istotną częścią edukacji w WSL są staże i praktyki, warsztaty oraz projekty realizowane w toku studiów we współpracy z przedsiębiorstwami – wyjaśnia rektor WSL.

Poza możliwościami, które daje formalna ścieżka edukacyjna, wychodząc naprzeciw potrzebie uczenia się przez całe życie, dodatkowe uzupełnienie wiedzy logistycznej lub przebranżowienie się możliwe jest w WSL w trakcie studiów podyplomowych oraz przez certyfikację. Warto tu zwrócić uwagę na takie nowe specjalności, jak Business Intelligence w logistyce czy logistyka zarządzania bezpieczeństwem.

Logistycy w Polsce mają także możliwość uzyskania potwierdzenia kwalifikacji zawodowych ustandaryzowanych przez Europejskie Towarzystwo Logistyczne (ELA). Certyfikacja ELA jest niezwykle atrakcyjna jako podstawa do oceny, rozwoju i rekrutacji. Od 2021 r. rolę Narodowego Centrum Certyfikacji Logistyków w Polsce pełni Wyższa Szkoła Logistyki jako członek ELA.

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi 
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.