Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

W latach 2000-2012 prowadził zajęcia w Akademii Polonijnej w Częstochowie, gdzie uczył adeptów tłumaczeń oraz dyplomacji.  Od 2012 r. w Wyższej Szkole Logistyki w Poznaniu, gdzie jest dyrektorem Biura Praktyk i Karier Zawodowych oraz adiunktem w Katedrze Ekonomii i Marketingu. Uczy komunikacji i negocjacji oraz etyki w zarządzaniu. Prowadził zajęcia dydaktyczne w Niemczech (uniwersytety w Halle i Landau) oraz w Belgii. W edukacji zwolennik zasady „hard but fair“.

Jako osoba odpowiedzialna w WSL za relacje z interesariuszami jest współtwórcą modelu współpracy pomiędzy szkolnictwem wyższym a biznesem, uznawanego za wzorcowy i dwukrotnie docenionego przez zespoły wizytujące Polskiej Komisji Akredytacyjnej najwyższą oceną. Koordynator Rady Pracodawców WSL. Odznaczony „Medalem za zasługi dla rozwoju WSL”.

Należy do grona „Spacemanów” (zespołu organizatorów Forum Gospodarczego Metropolii Poznań), jest moderatorem Grupy Roboczej „Nowoczesna edukacja, nowoczesne zatrudnienie”.

Badawczo wierny niemcoznawstwu, szczególnie problematyce bezpieczeństwa wewnętrznego Niemiec oraz relacjonowania zjawisk społeczno-politycznych przez prasę niemiecką.

Artykuł otwarty w ramach bezpłatnego limitu

Wypróbuj prenumeratę cyfrową Wyborczej

Nieograniczony dostęp do serwisów informacyjnych, biznesowych,
lokalnych i wszystkich magazynów Wyborczej.