Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Rozpoczynając prace nad strategią budowania wizerunku pracodawcy, przeanalizowaliśmy opinie zebrane w ciągu ostatnich lat; informacje zebrane podczas spotkań indywidualnych i grupowych z pracownikami; to, co „mówi” o nas zewnętrzny świat. Pozytywnie zaskoczyło nas to, że te opinie są bardzo spójne: pracownicy zgodnie orzekli, że AmRest to miejsce, w którym po prostu mają „fun”, bo mogą się rozwijać, mają realny wpływ na funkcjonowanie biznesu, pracują w wyjątkowej atmosferze, z ludźmi, których lubią. Nie powinno nas to dziwić – nasza historia to ponad 25 lat radości, a bring fun to life to misja AmRest. Tak powstała nasza obietnica jako pracodawcy, propozycja wartości dla pracownika (Employee Value Proposition) – codziennie dbamy o to, aby AmRest był fun place to learn, lead and love: miejscem, w którym można rozwinąć skrzydła, oddziaływać na biznes i robić to, co się kocha w przyjaznej atmosferze.

Radość nie jedno ma imię

Tradycyjnie radość kojarzy się głównie z dobrą zabawą i integracją. To równie ważna część środowiska pracy, jakie tworzymy, jednak definicja radości w firmie jest bardzo szeroka. AmRest wdraża wiele rozwiązań, które mają sprawić, że każdy pracownik będzie czuł radość płynącą z rozwoju (fun to learn), przywództwa (fun to lead) i miłości (fun to love).

Materiał promocyjny partneraMateriał promocyjny partnera 

Rozwój dotyczy zarówno wymiaru osobistego, jak i zawodowego oraz nieograniczonych możliwości, które oferuje firma. Przywództwo to z jednej strony kompetentni i  inspirujący liderzy w organizacji, a z drugiej strony dawanie pracownikom realnego wpływu na funkcjonowanie organizacji oraz pielęgnowanie w nich ducha przedsiębiorczości i wygrywania. Miłość ma oznaczać, że pracownicy robią to, co kochają i pracowali z ludźmi, których lubią, w przyjaznej, wypełnionej pozytywną energią atmosferze.

Radość i rozwój w pracy

AmRest tworzy przyjazne miejsce pracy, odpowiadające na oczekiwania pracowników. Przede wszystkim zapewniamy niemal nieograniczone możliwości rozwoju, oferując pracę w międzynarodowym środowisku i bogaty system szkoleń. Szkolenia klasowe, e-learning, rozbudowane programy szkoleniowe – z roku na rok zwiększa się oferta szkoleniowa dla pracowników i liczba trenerów wewnętrznych, którzy dzielą się swoją wiedzą z innymi. Szkolenia w różnej formie i tematyce są dostępne dla wszystkich pracowników. Naszą flagową inicjatywą jest program „Spread Your Wings”, który działa od 2016 roku.

Materiał promocyjny partneraMateriał promocyjny partnera 

Dzięki przeprowadzeniu do tej pory ponad 1600 wywiadów kompetencyjnych, udało się zidentyfikować kluczowe talenty pracowników AmRest i wskazać pracowników, którzy wykazują potencjał na przyszłych liderów zarządzających organizacją. Większość osób ukończyło indywidualny plan rozwoju i objęło w firmie nowe stanowisko zgodnie ze swoimi kompetencjami. Program „Spread Your Wings” został doceniony przez ekspertów i wyróżniony w konkursach Gartner Internal Communication Awards, Employer Branding Excellence Awards i Siła Przyciągania.

Radość i realny wpływ na organizację

Pracownicy chcą mieć wpływ na to, co dzieje się w firmie i wiedzieć, jak ich praca wpływa na realizację celów firmy – szczególnie dotyczy to młodszych pokoleń. AmRest to młoda organizacja – średni wiek pracownika Operacji (czyli restauracji, wliczając liderów) to 26 lat. Dlatego tworzymy wiele rozwiązań, które mają w pracownikach wzmacniać poczucie wpływu. Przede wszystkim słuchamy swoich pracowników – regularnie odbywają się badania opinii pracowników, a na podstawie wyników identyfikowane są obszary do poprawy i tworzone plany naprawcze.

Materiał promocyjny partneraMateriał promocyjny partnera 

To właśnie pracownicy sugerują, co warto zmienić, aby AmRest był lepszym miejscem pracy i są oni angażowani w realizację planów działań. Na podstawie rekomendacji pracowników m.in. wdrożono nowe inicjatywy, które budzą pasję do jedzenia (konkursy i olimpiady kulinarne), pozwalają pracownikom angażować się społecznie (konkurs grantowy, wolontariat pracowniczy), lepiej się komunikować (nowe narzędzia komunikacji, nowy rytm komunikacji), rozwijać (możliwość tworzenia i monitorowania Indywidualnego Planu Rozwoju on-line).

Radość i…miłość

„Wybierz pracę, którą kochasz, i nie przepracujesz ani jednego dnia więcej w Twoim życiu” – te słowa Konfucjusza inspirują nas do tworzenia takiego środowiska pracy, które pracownicy po prostu będą kochać. Jednym z najważniejszych elementów tworzenia odpowiedniego środowiska jest dla nas docenianie. Docenianie pracowników to jeden z najważniejszych atrybutów marki pracodawcy, dlatego w AmRest pracownicy wykazujący zaangażowanie, wprowadzający innowacje lub ulepszenia, mogą liczyć na uznanie i nagrody w różnej formie: nagrody pieniężne, dodatkowe benefity, nagrody rzeczowe. W AmRest działa wiele programów doceniania pracowników, zarówno o zasięgu lokalnym, jak i globalnym. Nagradzani są ambasadorzy Naczelnych Wartości, wdrożenia przełomowych rozwiązań, wyjątkowa efektywność czy postawa, która udowadnia, że Wszystko Jest Możliwe. Dzięki temu pracownicy czują spełnienie i satysfakcję, a przedsiębiorstwo osiąga lepsze rezultaty.

Aby pracownicy czuli się w pełni zadowoleni, dbamy także o integrację zespołu. Imprezy, pikniki, zabawy tematyczne to tylko niektóre z organizowanych dla pracowników eventów. Główną dewizą pracy w AmRest jest zasada: „Work Hard – Play Hard”. Praca w firmie to wiele obowiązków i wychodzenie poza strefę komfortu, ale oprócz zadań do wykonania zawsze znajdzie się czas na imprezy integracyjne czy spotkania niespodzianki (okolicznościowe). Pracownicy integrują się również, uczestnicząc w inicjatywach sportowych, m.in. w Biegu Firmowym, którego AmRest jest sponsorem.

Materiał promocyjny partneraMateriał promocyjny partnera 

AmRest wspiera pracowników również w realizacji aspiracji społecznych i zachęca ich do dzielenia się miłością z innymi. W ciągu trzech edycji konkursu grantowego AmRest sfinansował ponad 60 projektów grantowych w Polsce, Czechach oraz na Węgrzech. Beneficjentami były osoby niepełnosprawne, dzieci z przedszkoli i domów dziecka, seniorzy, kluby sportowe dla młodzieży, jak również zwierzęta. Dodatkowo, regularnie współpracujemy z wrocławskimi organizacjami i instytucjami społecznymi, m.in. z Caritasem Archidiecezji Wrocławskiej, angażując się w wiele akcji charytatywnych prowadzonych przez tę organizację – m.in. finansując Wrocławską Wigilię dla osób bezdomnych czy „Wyprawkę dla Żaczka”. Pracownicy AmRest zazieleniają szkoły i przedszkola w ramach projektu „Dotlenieni.org”, realizowany przez Fundację Rozwoju.

Materiał promocyjny partneraMateriał promocyjny partnera 

Flagową inicjatywą społeczną AmRest jest placówka SIEMACHA Spot we Wrocławiu. Grupa Wolontariuszy AmRest stale współpracująca z SIEMACHA Spot Wrocław prowadzi warsztaty kulinarne, kurs języka angielskiego, zajęcia sportowe i psychoterapeutyczne oraz akademię uważności. Wolontariusze pomagają również dzieciom w odrabianiu lekcji i organizują różne wydarzenia m.in. bale przebierańców czy wspólne czytanie książek.

Radość wyrażona w liczbach

Do radości w pracy podchodzimy strategicznie. Wiemy też, że to nasza wspólna odpowiedzialność – każdy ma wpływ na swoje poczucie szczęścia i radości w pracy. Dlatego stworzyliśmy własną metodologię, dzięki której mierzymy radość w pracy i która pomoże nam wspólnie z pracownikami sprawiać, że AmRest będzie jeszcze bardziej radosnym miejscem pracy! Metodologia Fun Index czerpie inspirację i wywodzi się z naszej wyjątkowej kultury organizacyjnej – bo przecież FUN to składowa naszego DNA. Metodologia jest oparta o idee stałego słuchania i dialogu oraz  współodpowiedzialność pracowników za swoje zaangażowanie. FUN Index to trzy aspekty:

  • Badanie – Dzięki FUN Index pracownicy AmRest mogą zabrać głos i opowiedzieć, co myślą o nas jako pracodawcy
  • Wnioski/spostrzeżenia – FUN Index stanowi źródło wiedzy na temat zaangażowania pracowników, warunków w miejscu pracy i dopasowania pracowników do kultury AmRest
  • Plany działań – FUN Index to system planowania działań, zarówno indywidualnych, jak i zespołowych, aby AmRest był jeszcze bardziej radosnym miejscem pracy

Dzięki FUN Index jesteśmy w stanie zrozumieć, czy nasi pracownicy faktycznie uważają, że jesteśmy radosnym miejscem pracy, czy nasza kultura organizacyjna jest obecna na wszystkich rynkach i we wszystkich markach i czy nasi pracownicy są skłonni polecać AmRest jako pracodawcę.

Aby wcielić metodologię w życie stworzyliśmy specjalną platformę, która jest częścią naszego własnego HRIS – AmSpace. Dzięki platformie możliwe jest przeprowadzenie ankiet, analiza wyników opublikowanie w postaci przyjaznych dashboardów, stworzenie planów działań i monitorowanie zmian. Za nami pierwsze globalne badania, w którym wzięło udział 58% zaproszonych do wypełnienia ankiety pracowników. To oznacza, że mamy dane pochodzące od ponad 22000 pracowników! To daje nam wiarygodny obraz radości w organizacji.

Radość jako recepta na sukces

AmRest to organizacja, która swój sukces biznesowy zawdzięcza przede wszystkim swoim pracownikom. Dlatego tworzenie radosnego miejsca pracy i budowanie pozytywnych doświadczeń pracowników, jest gwarantem realizacji strategicznych planów i dalszego rozwoju firmy. W tej chwili jesteśmy liderem rynku restauracyjnego w Polsce, do 2022 zamierzamy być wiodącą firmą restauracyjną w Europie.

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi 
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.