Zajmuje się łączeniem badań etnograficznych z procesami projektowymi oraz kulturową analizą życia codziennego. Jest badaczem w Max Planck Partner Group for the Sociology of Economic Life w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN