Absolwent Programu Top 500 Innovators – stażu na Uniwersytecie Stanforda. Strateg. Innowator. Pomysłodawca i współtwórca pracowni myślenia projektowego – SHOPA – Design & Strategy. Twórca i przez 10 lat dyrektor Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości w Bydgoszczy.

Były dyrektor Regionalnego Centrum Innowacyjności – Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy. Obecnie CEO w SHOPA odpowiedzialny za strategiczny rozwój. Z pasją zajmuje się strategiami biznesowymi, przedsiębiorczością akademicką, transferem wiedzy i technologii z nauki do biznesu. Wyznaje zasadę "Less is more".

Prywatnie zapalony żeglarz, motocyklista i narciarz.