Jarosław Szymański jest współzałożycielem pracowni projektowej i architektonicznej STUDIO 1:1, w której razem z innymi projektantami od 2002 roku realizuje projekty z zakresu wzornictwa przemysłowego, architektury i architektury wnętrz oraz wystawiennictwa. Laureat wielu nagród w konkursach międzynarodowych i krajowych.

Za wybitne osiągnięcia artystyczne i twórcze wyróżniany przez ministra kultury i sztuki, prezydenta miasta Gdańska oraz rektora Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. O swoich inspiracjach mówi:

Fascynują mnie dzieła anonimowych projektantów-wytwórców. Zachwyca mnie ich prostota i funkcjonalność, niezmienna w swojej logice i formie przez dziesiątki lat. To one bardziej mnie inspirują niż najnowsze trendy w designie. Podążając za anonimowymi twórcami, szukam w projektowanych obiektach klarownej struktury, prostych zależności pomiędzy materiałem, strukturą i funkcją. Do tego, z czym kojarzy się design – do formy, dochodzę na końcu, nigdy nie jest ona dla mnie punktem wyjścia, jest zawsze „puentą”.