To właśnie wiara w naukę, towarzyszyła mi kiedy 20 lat temu zakładałem Naukową Fundację Polpharmy – powiedział w swoim wystąpieniu Jerzy Starak fundator i pomysłodawca Fundacji, przewodniczący Rady Nadzorczej Polpharma SA - Nie przypuszczałem jak wiele badań zostanie zapoczątkowanych dzięki finansowemu wsparciu przez Fundację polskich uczonych. To zaszczyt współpracować z gronem najwybitniejszych ekspertów ze środowiska medycznego i farmaceutycznego.

21 czerwca 2021 r. podczas oficjalnej uroczystości w Warszawie zostały wręczone granty i nagrody laureatom konkursów Naukowej Fundacji Polpharmy. Wśród nich są autorzy prac najwyżej ocenionych przez recenzentów i Radę Naukową w XIX konkursie grantowym, laureaci konkursu o stypendium doktoranckie oraz konkursu na najlepsze prace magisterskie z Wydziałów Farmaceutycznych uczelni medycznych z całej Polski.

Najważniejszym programem realizowanym od 2002 roku przez Fundację jest Konkurs na finansowanie projektów badawczych ze środków Naukowej Fundacji Polpharmy. Tematem XIX edycji przeprowadzonej w 2020 roku była „Modulacja przewlekłych procesów zapalnych indukowanych procesami dysbiozy".

Na konkurs wpłynęło 10 wniosków projektów badawczych, 9 zostało skierowanych do oceny recenzentów. Rada Naukowa na podstawie recenzji i oceny własnej obejmującej dotychczasowy dorobek autora, oryginalność i innowacyjność projektu, ustaliła listę rankingową wniosków i przedstawiła ją zarządowi Fundacji, który zdecydował o przyznaniu trzech grantów, o łącznej wartości 1 136 280 zł. Laureatami zostali:

 1. Prof. Paweł Majak, Wydział Lekarski, III Katedra Pediatrii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi.

  Temat: Ocena odpowiedzi zapalnej nabłonka nosa i komórek jednojądrzastych krwi obwodowej na bodziec dysbiotyczny oraz eubiotyczny.         
 2. Prof. Rafał Pawliczak, Oddział Nauk Biomedycznych Wydziału Lekarskiego, Katedra Alergologii, Immunologii i Dermatologii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi. 

  Temat: Mechanizmy działania wybranych rodzajów i gatunków mikroflory jelitowej w rozwoju astmy.
 3. Dr Jerzy Kotlinowski, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Zakład Biochemii Ogólnej, Uniwersytet Jagielloński.

  Temat: Analiza funkcji białka MCPIP1 w etiologii i rozwoju pierwotnego zapalenia dróg żółciowych u myszy – implikacje kliniczne.         
                                    

Prof. Rafał Pawliczak, prof. Paweł Majak, dr Jerzy KotlinowskiProf. Rafał Pawliczak, prof. Paweł Majak, dr Jerzy Kotlinowski 

Naukowa Fundacja Polpharmy od 2006 roku wspiera aktywność badawczą młodych uczonych organizując co dwa lata program stypendialny adresowany do młodych naukowców, uczestników studiów doktoranckich uczelni medycznych i Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego. W tym roku stypendium naukowe w wysokości 10 tys. zł otrzymało 9 doktorantów. Dotychczas przyznano stypendia doktoranckie o łącznej wartości sześciuset sześćdziesięciu tysięcy złotych.

Fundacja nagradza równiez autorów najlepszych prac magisterskich wydziałów farmaceutycznych. Laureaci wyłaniani są w ogólnopolskim konkursie organizowanym przez Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne. Fundacja od 17 lat jest fundatorem nagród dla zwycięzców. W tym roku otrzymały je trzy studentki z Uniwersytetów Medycznych w Łodzi, Wrocławiu i Katowicach.

Jerzy Starak gratulując wszystkim laureatom przypomniał słowa Alberta Einsteinea: „Ważne jest, by nigdy nie przestać pytać. Ciekawość nie istnieje bez przyczyny".

Link do wydarzenia ® https://polpharma.pl/naukowa-fundacja-polpharmy/gala/