„Certyfikat z jednej strony jest potwierdzeniem, że nasza troska o środowisko nie jest incydentalna, związana z pojedynczymi wydarzeniami, ale ma charakter ciągły i wynikiem realizacji długoterminowej strategii. Z drugiej strony będzie pomagać naszej organizacji w dalszym rozwoju i realizacji celów związanych z ochroną środowiska” - mówi Mario Zamarripa, dyrektor ds. Zrównoważonego Rozwoju Grupy ERGO Hestia.

Długofalowa strategia

Sopocki ubezpieczyciel od lat podkreśla istotę prowadzenia zrównoważonego biznesu. Z jego inicjatywy powstały między innymi Fundacja Artystyczna Podróż Hestii, Fundacja Integralia czy Centrum Pomocy Osobom Poszkodowanym. Certyfikat EMAS (ang. EcoManagement and Audit Scheme) wyróżnia jednak przede wszystkim działalność organizacji na rzecz środowiska – zwłaszcza w kontekście redukcji emisji dwutlenku węgla.

ERGO Hestia prowadzi wiele działań ukierunkowanych na ekologię i ochronę klimatu. Najnowszym wdrożeniem jest Klauzula Zielonej Odbudowy, dzięki której przedsiębiorcy w przypadku szkody całkowitej (np. pożaru budynku) będą mogli liczyć na dodatkowe środki, które pokryją koszty rozwiązań przyjaznych środowisku.  To pierwsza taka oferta produktowa na polskim rynku ubezpieczeniowym.

W 2020 roku ubezpieczyciel wskazywał również na znaczny wzrost zainteresowania programem Rower na zawsze. Pozwala on klientowi dokonać wyboru pomiędzy samochodem zastępczym przewidzianym  na czas naprawy a rowerem firmy KROSS na własność. W trakcie pandemii, kiedy wiele osób przesiadło się z komunikacji miejskiej na rowery, zainteresowanie programem wzrosło kilkukrotnie.

„Przyznanie certyfikatu EMAS ma również wymiar biznesowy, w wielu projektach coraz częściej pojawiają się bowiem zagadnienia związane z ochroną środowiska. W ramach Certyfikatu EMAS inicjatywy ERGO Hestii w zakresie ochrony środowiska oraz sposób zarządzania zostały dodatkowo zbadane i ocenione przez niezależnych audytorów, co buduje wiarygodność naszej firmy” – dodaje Mario Zamarripa.

Dla ludzi i środowiska

Oprócz akcji proekologicznych skierowanych do klientów, ERGO Hestia prowadzi również kampanie edukacyjne i aktywizujące inne grupy interesariuszy – od lokalnej społeczności, po partnerów biznesowych. Mieszkańcy Trójmiasta oraz turyści przyjeżdżający nad morze mogą skorzystać z uroków Parku Hestii stworzonego w całości przez towarzystwo, a znajdującego się niedaleko sopockiej plaży. W parku znajduje się 150 drzew i 95 000 krzewów, bylin, traw i kwiatów, z których korzysta kilkaset tysięcy pszczół z uli na dachu jednego z budynków ubezpieczyciela. Z kolei w ramach V edycji EKO HESTIA SPA – konkursu na najbardziej ekologiczne uzdrowisko w Polsce – 100 tysięcy złotych firma przekazała gminie Latoszyn-Zdrój. 

W Parku Hestii znajduje się 150 drzew i 95 000 krzewów, bylin, traw i kwiatów, z których korzysta kilkaset tysięcy pszczół z uli na dachu jednego z budynków ubezpieczyciela.W Parku Hestii znajduje się 150 drzew i 95 000 krzewów, bylin, traw i kwiatów, z których korzysta kilkaset tysięcy pszczół z uli na dachu jednego z budynków ubezpieczyciela. ERGO Hestia

Dodatkowo ERGO Hestia angażuje się w wiele inicjatyw proekologicznych zarówno na poziomie lokalnym, krajowym, jak i międzynarodowym. rozwoju. Stanowią one ważny element strategii zrównoważonego rozwoju firmy. Wśród tych inicjatyw są m.in. 10 zasad UN Global Compact, Partnerstwa SDGs „Razem dla Środowiska”, powołanego przez UNEP/GRID oraz program  Climate  Leadership, w ramach którego sopocki ubezpieczyciel wypracował zobowiązanie polegające na redukcji emisji dwutlenku węgla w 2020 r. co najmniej o 5% w stosunku do roku 2019.

System zarządzania środowiskowego obejmuje m.in. działalność prowadzoną w budynkach ERGO Hestii, utrzymanie floty pojazdów, zużycie papieru i druków, a także wpływanie na działalność interesariuszy takich jak dostawcy, podwykonawcy, najemcy, klienci czy pracownicy.

Firma spełnia wysokie wymagania dotyczące wykorzystywanego papieru, jak również korzystanie z energii elektrycznej pochodzącej z odnawialnych źródeł. W odniesieniu do pośrednich aspektów środowiskowych ERGO Hestia zachęca swoich agentów i likwidatorów mobilnych do redukcji negatywnego wpływu działalności na środowisko. W tym celu firma stworzyła rozwiązania umożliwiające zawarcie i obsługę polis na odległość w ramach projektu #TotalnieZdalnie, narzędzia ograniczające konieczność dojazdów w celu dokonania oględzin szkód, a także edukuje klientów w zakresie podejmowania inicjatyw proekologicznych.

„Wdrożenie systemu zarządzania środowiskowego i poddanie się zewnętrznej ocenie akredytowanego weryfikatora środowiskowego traktujemy jako obiektywne potwierdzenie skuteczności naszych wieloletnich działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Przykład ERGO Hestii pokazuje, że rozwój naszej działalności biznesowej można pogodzić z minimalizacją negatywnych wpływów na środowisko” – komentuje Mario Zamarripa.

W 2020 r. ubezpieczyciel otrzymał certyfikaty świadczące o zgodności systemu zarządzania z normą ISO 14001:2015. EMAS jest certyfikatem jeszcze wyższym.

System ekozarządzania i audytu EMAS to unijny system certyfikacji środowiskowej, który funkcjonuje w oparciu o Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 z 25 listopada 2009 r. w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie. EMAS jest adresowany do organizacji zainteresowanych wdrażaniem kompleksowych rozwiązań w obszarze ochrony środowiska, zarówno przedstawicieli firm, jak i instytucji niekomercyjnych.

Narzędzie wspiera tworzenie w organizacjach kultury zrównoważonego rozwoju oraz efektywnego zarządzania dostępnymi zasobami i energią. Wymagania systemu ekozarządzania i audytu EMAS dają wytyczne, dzięki którym organizacje porządkują obowiązki w zakresie ochrony środowiska, optymalizują ponoszone koszty i efektywnie zarządzają energią oraz zasobami. System ekozarządzania i audytu EMAS zapewnia również wiarygodne raportowanie oddziaływań organizacji na środowisko, które ułatwia prowadzenie otwartego dialogu z zainteresowanymi stronami.