Jakiego wsparcia podczas pandemii udzielają P&G oraz Fundacja Polsat?

Małgorzata Mejer, Manager ds. Komunikacji Korporacyjnej Procter & Gamble w Europie Środkowej: Pomoc potrzebującym to dla Procter & Gamble ważny element filozofii społecznej przedsiębiorstwa. Nasze produkty są obecne na całym świecie, czujemy się częścią wielu społeczności i mamy obowiązek je wspierać w potrzebie. Połączyliśmy siły z wyspecjalizowanymi organizacjami pomocowymi, z którymi współpracujemy od lat. Od początku pandemii przekazujemy pieniądze na finansowanie potrzeb związanych z walką z koronawirusem, a także produkty higieny osobistej naszych marek. W części europejskich fabryk produkujemy środki odkażające, które zapewniają bezpieczeństwo naszym pracownikom, oraz przekazujemy je na cele charytatywne, m.in. szpitalom, placówkom opiekuńczym.

Krystyna Aldridge-Holc, Prezes Fundacji Polsat: Podczas pandemii Fundacja angażowała się przede wszystkim w działania własne Zygmunta Solorza i Grupy Polsat, którzy przeznaczyli na wsparcie społeczne ponad 30 mln złotych. Dodatkowo już tylko jako Fundacja Polsat podjęliśmy kolejne aktywności również z P&G, z którym współpracujemy od wielu lat. Wspólne akcje Fundacji z P&G to m.in. zakup za ponad 500 tys. złotych sprzętu medycznego oraz dwóch respiratorów.

W pojedynkę trudniej działać niż razem. Z kim współpracuje P&G?

Małgorzata Mejer: Oprócz współpracy z Fundacją Polsat, z którą podejmujemy wiele wspólnych inicjatyw już od lat 90. XX wieku, w trakcie pandemii współpracowaliśmy takę z Polskim Czerwonym Krzyżem, czy Naczelna Radą Pielęgniarek i Położnych. W Europie współpracujemy też z Międzynarodową Federacją Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca (IFRC). Przekazujemy nasze produkty, środki odkażające oraz fundusze. Do Polski trafiło ponad 300 tys. złotych z miliona dolarów, które przekazaliśmy IFRC na walkę z pandemią.

W jaki sposób wspomogliście potrzebujących?

Krystyna Aldridge-Holc: We wspólnej akcji z P&G do 14 placówek (szpitale, pogotowia, domy pomocy społecznej i zakłady opiekuńczo-lecznicze) trafiły kombinezony, gogle medyczne, przyłbice, maski chirurgiczne, maski KN 95 P2, rękawiczki ochronne i środki do dezynfekcji powierzchni.  Małgorzata Mejer: Pieniądze na zakup respiratorów oraz środków ochrony osobistej, m. in. masek, przyłbic i kombinezonów, dla tych kilkunastu szpitali, to dar naszej marki Always. W czasie pandemii przekazaliśmy też nasze produkty do domów pomocy społecznej, noclegowni dla osób bezdomnych, domów samotnej matki, sióstr PCK i ich podopiecznych – seniorów, osób niepełnosprawnych i chorych. To m.in. pasty Blend-a-med, szczoteczki do zębów Oral-B, szampony Head & Shoulders, produkty do golenia Gillette, podpaski Always, pieluszki Pampers, płyn do mycia naczyń Fairy czy kapsułki do prania Ariel. Ich łączna wartość to ponad milion zł, ale znacznie ważniejsza od kwot jest dla nas skala wsparcia, jakie mogliśmy zapewnić odbiorcom w całym kraju dzięki współpracy z organizacjami charytatywnymi.

P&G i Fundacja Polsat łączyły siły już nie raz - nie tylko w dobie koronawirusa. Jaki jest plon waszej ponad 20 letniej współpracy?

Krystyna Aldridge-Holc: Przez 14 lat organizowaliśmy razem akcję „Podaruj dzieciom słońce”, z której dochód był przekazywany na rozwiązanie problemów placówek pediatrycznych oraz na leczenie i rehabilitację podopiecznych Fundacji Polsat. Od 2015 roku wspólnie z P & G oraz z marką Pampers zorganizowaliśmy w placówkach medycznych w 6 miastach pokoje dla mam (które wspierają dzieci w szpitalach). Natomiast 3 września 2019 roku odbyło się otwarcie wyremontowanego Oddziału Położniczo-Neonatologicznego w szpitalu w Lubartowie. To trzeci wspólny projekt Fundacji Polsat i marki Pampers. Na oddziale utworzono Pokój Laktacyjny z nowymi laktatorami, ufundowanymi przez markę Pampers. Fundacja wyposażyła oddział w aparat USG, a także lokalizator żył (dzięki wsparciu lokalnego przedsiębiorcy, Wojciecha Trykacza).

To oczywiście nie jedyne działania pomocowe. Jakie akcje prowadziły Wasze organizacje w ostatnim czasie?

Małgorzata Mejer: W ostatnich latach kilka razy współpracowaliśmy z Polskim Czerwonym Krzyżem, odpowiadając na różne problemy społeczne. W ramach akcji „Mała pomoc, wielka radość” pomogliśmy kilku tysiącom dzieci z potrzebujących rodzin, zapewniając im godne warunki życia, przeciwdziałając ich wykluczeniu społecznemu. Zapoczątkowana tego roku #AkcjaDonacja ma na celu walkę z problemem ubóstwa menstruacyjnego w naszym kraju – okazuje się, że nawet jedna na sześć dziewcząt opuszcza zajęcia szkolne podczas miesiączki, bo nie stać jej na zakup środków higienicznych. W ramach akcji PCK dostarcza podpaski Always dziewczętom z ponad 500 szkół z kilkunastu województw.

Krystyna Aldridge-Holc: Zygmunt Solorz i Grupa Polsat, a także my jako Fundacja wpieramy polskie społeczeństwo w wielu obszarach od wielu lat. W trakcie epidemii było to zarówno działanie nakierowane na pomoc służbie zdrowia, jak i np. dzieciom wykluczonym cyfrowo. Plus i Cyfrowy Polsat wraz z Fundacją przekazały np. 2200 tabletów dzieciom z domów dziecka, rodzinnych domów dziecka, rodzin zastępczych oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych. Zygmunt Solorz i Grupa Polsat zakupili i przekazali Polakom 200 tys. testów na koronawirusa wraz niezbędną aparaturą laboratoryjną. Do tego dochodzi szereg innych działań, jak specjalny blok reklamowy, akcje smso-we, dostawy sprzętu, jak i posiłków dla szpitali. Cała Grupa Polsat – Plus, Cyfrowy Polsat, Telewizja Polsat i Netia oraz Fundacja podjęły w sumie dziesiątki działań i akcji, które miały na celu wsparcie społeczeństwa.

Zarówno P&G, jak i Fundacja Polsat nierzadko skupiały swoją uwagę na systemie ochrony zdrowia. Wspieraliście z jednej strony personel medyczny, a z drugiej – pacjentów, również tych najmłodszych.

Małgorzata Mejer: Always współpracuje od lat z Naczelną Radą Pielęgniarek i Położnych, między innymi organizując wspólne akcje edukacyjne dla rodziców i nastolatek. Przekazujemy też pieluszki specjalne Pampers dla wcześniaków na oddziały neonatologiczne szpitali w całym kraju. Bardzo doceniamy rolę pielęgniarek i położnych w procesie leczenia i zapobiegania chorobom.  Dlatego marka Always w ostatnich miesiącach pomogła finansowo w uruchomieniu przeznaczonej specjalnie dla nich linii wsparcia psychologicznego,  przy której dyżurują doświadczeni eksperci. Sfinansowaliśmy także środki ochrony osobistej dla pielęgniarek i położnych, odbywających wizyty domowe u osób chorych, u kobiet przed i po porodzie. Wsparcie otrzymali też ratownicy medyczni - przekazaliśmy im m.in. szampony Head & Shoulders, zestawy kosmetyków Old Spice, produkty do golenia Gillette.

Krystyna Aldridge-Holc: Fundacja POLSAT od ponad 23 lat stara się poprawić sytuację zdrowotną najmłodszych pacjentów w Polsce, a także wspiera służbę zdrowia. Wspólnie z Telewizją Polsat organizujemy ogólnopolskie kampanie, z których dochód przeznaczany jest na zakup sprzętu medycznego do szpitali i placówek zdrowia opiekujących się dziećmi. Specjalistyczne leczenie, nowoczesne środki farmaceutyczne czy skomplikowane zabiegi operacyjne wiążą się z kosztami, które często przekraczają finansowe możliwości rodziców. Przez ponad 23 lata pomogliśmy 36 839 dzieciom.  Finansujemy liczne zabiegi, leki i terapie, sponsorujemy remonty i modernizacje placówek medycznych. Nadrzędnym celem Fundacji jest ratowanie zdrowia i życia dzieci, i właśnie dlatego od 23 lat „Jesteśmy dla dzieci.”

Dziękuję za rozmowę.

Materiały PartneraMateriały Partnera P&G i Fundacja Polsat

Materiały PartneraMateriały Partnera P&G i Fundacja Polsat