W środę, 17 czerwca, odbyło się uroczyste wręczenie nagród w XVIII edycji konkursu organizowanego przez Naukową Fundację Polpharmy. Wyjątkowo, ze względu na pandemię koronawirusa, galę zorganizowano w formie spotkania on-line. – Sytuacja zdrowotna, pandemia, zmusiła nas do zmiany formuły organizowanej od 19 lat uroczystości wręczenia grantów Fundacji. Mamy nadzieję, że 20-lecie działalności Fundacji, w przyszłym roku, będziemy świętowali już na bezpośrednim spotkaniu – mówi dr Wojciech Kuźmierkiewicz, prezes zarządu Naukowej Fundacji Polpharmy.

Polska nauka ma potencjał

Fundacja każdego roku docenia najlepsze projekty badawcze w dziedzinie nauk farmaceutycznych i medycznych. Łącznie, w ciągu 18 lat trwania konkursu nagrodziła 75 zespołów badawczych, reprezentujących zarówno ośrodki akademickie, jak i instytuty naukowe, przyznając im blisko 23 mln zł. Dzięki grantom, udało się zakończyć aż 61 projektów, a wyniki badań zostały opublikowane w renomowanych zagranicznych czasopismach naukowych. – Wierzymy, że przełomowe rozwiązania, mające szansę odnieść sukces na światowych rynkach można opracowywać i wdrażać w Polsce – twierdzi dr Wojciech Kuźmierkiewicz.

Materiał PartneraMateriał Partnera Naukowa Fundacja Polpharmy

Jerzy Starak, przewodniczący rady nadzorczej Polpharmy, zauważył, że obecna sytuacja pokazała, jak ważna dla świata jest nauka i jak dużą rolę ma do odegrania. – Rok 2020 na pewno wszyscy zapamiętamy. Mówi się, że świat po pandemii nie będzie już taki sam. Obecna sytuacja to wyzwanie dla wszystkich: naszych rodzin, pracowników, gospodarki, służby zdrowia, a w szczególności ludzi nauki. Jestem pewien, że w dobie epidemii to naukowcy mają do odegrania ważną rolę. Właśnie teraz jest ważne, by wspierać innowacyjne odkrycia, inwestować w nowe dziedziny nauki. To one są realną szansą na opracowanie skutecznej kuracji chorób, które do tej pory były uważane za nieuleczalne – mówi Jerzy Starak.

Jak przypomniał, 19 lat temu Fundacja zdecydowała, by organizować konkurs, który umożliwiłby prowadzenie badań naukowych jak największej liczbie naukowców z różnych dziedzin. – Przeznaczamy na te badania coraz więcej środków, w sumie, do tej pory, to blisko 23 mln zł. Od zawsze byłem przekonany, że tylko nauka oparta na współpracy z przedsiębiorcami i z gospodarką, budowana na wiedzy, ma szansę na rozwój. Z tego względu założyłem Fundację, której celem jest nagradzanie i promowanie najzdolniejszych polskich badaczy. W obliczu nowych okoliczności jeszcze bardziej czujemy się zmotywowani do takich działań – dodał.

Materiał PartneraMateriał Partnera Naukowa Fundacja Polpharmy

Ponad 1,6 mln zł na badania

Tematem przewodnim tegorocznej edycji konkursu, było „Poszukiwanie punktów uchwytu dla terapii celowanej z wykorzystaniem układu immunologicznego oraz poszukiwanie mechanizmów oporności na stosowane obecnie metody immunoterapii". – Na konkurs wpłynęło 16 wniosków. Wszystkie wnioski zostały skierowane do recenzji. Rada naukowa Fundacji na posiedzeniu 10 października ubiegłego roku na podstawie recenzji, oceny własnej, ustaliła listę rankingową projektów i przedstawiła ją zarządowi, który zdecydował o przyznaniu trzech grantów w łącznej kwocie 1 627 560 zł – poinformował prof. dr hab. Kazimierz Roszkowski-Śliz, przewodniczący rady naukowej Fundacji Polpharmy.

Materiał PartneraMateriał Partnera Naukowa Fundacja Polpharmy

Przełom w leczeniu

Grant w wysokości 592 080 zł został przyznany prof. Piotrowi Dzięgielowi z Zakładu Histologii i Embriologii, Katedry Morfologii i Embriologii Człowieka, Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. – Projekt dotyczy nowoczesnych badań nad nową terapią zastosowania ludzkich limfocytów w terapii raka piersi u kobiet. Podstawą i podłożem do tego pomysłu, był wynalezione kilka lat temu białko SATB1. Projekt dotyczy wykorzystania naszego układu immunologicznego, a w zasadzie naszych limfocytów, które są skierowane specyficznie przeciw temu białku, które będą miały za zadanie niszczyć komórki nowotworowe obładowane białkiem SATB1 – wyjaśnia prof. Piotr Dzięgiel.

Środki w wysokości 496 200 zł otrzymała również dr Małgorzata Opydo-Chanek z Zakładu Hematologii Eksperymentalnej, Instytutu Zoologii i Badań Biomedycznych, Wydziału Biologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Doceniony projekt dotyczy nowych terapii białaczki szpikowej. – Białaczka szpikowa jest bardzo trudna w leczeniu i ma niekorzystne rokowania. Przez ponad 30 lat schemat leczenia tej choroby pozostawał bez zmian i obejmował agresywną chemioterapię. Wierzymy, że realizacja naszego projektu, będzie stanowić bardzo ważny krok w rozwoju nowych strategii terapeutycznych – mówi dr Małgorzata Opydo-Chanek.

Wśród laureatów znalazła się także prof. Sylwia Rodziewicz-Motowidło z Katedry Chemii Biomedycznej, Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego. Grant w wysokości 539 200 zł zostanie przeznaczony na badania, które mogą znaleźć zastosowanie w leczeniu ponad 20 rodzajów nowotworów, a także chorób wirusowych. – Komórki nowotworowe fałszują komunikację międzykomórkową poprzez produkcję na swojej powierzchni specjalnych białek, tzw. receptorów PD-1/PD-L1. W ramach projektu zamierzamy przywrócić prawidłową komunikację pomiędzy komórkami układu immunologicznego a komórkami nowotworowymi w taki sposób, aby nasz układ immunologiczny prawidłowo rozpoznawał komórki nowotworowe i je niszczył – wyjaśnia prof. Sylwia Rodziewicz-Motowidło.

Materiał PartneraMateriał Partnera Naukowa Fundacja Polpharmy

XIX edycja konkursu

Trwają zgłoszenia do XIX edycji konkursu. Termin na złożenie wniosku upłynie 1 września 2020 roku. – W początkowo zaplanowanym terminie, do końca maja, wpłynęło 7 wniosków, jednocześnie nadeszło bardzo wiele próśb od naukowców, którzy nie byli w stanie przygotować na czas swoich aplikacji o wydłużenie konkursu. W związku z tym zarząd zdecydował o przedłużeniu konkursu do 1 września 2020 roku – mówi  Piotr Kuna z rady naukowej Fundacji. Tematem XIX edycji konkursu jest: „Modulacja przewlekłych procesów zapalnych indukowanych procesami dysbiozy”. Dysbioza – utrata bioróżnorodności w połączeniu ze stanem zapalnym i z przebudową funkcji tkanek, która prowadzi do rozwoju chorób przewlekłych, takich jak nadciśnienie, miażdżyca, cukrzyca, astma, POCHP, astma, stwardnienie rozsiane, choroby nowotworowe i wiele innych. Wynika to ze zmianą stylu życia. Przeprowadzamy się do miast, tracimy kontakt z naturą i nieprzetworzonym jedzeniem. – Ponad 90 proc. zgonów w krajach cywilizowanych w Europie spowodowana jest chorobami cywilizacyjnymi, gdzie dysbioza pełni niezwykle ważną rolę patogenetyczną – podkreśla Piotr Kuna.