Z całej Polski nadeszło aż 146 różnorodnych zgłoszeń: filmów, komiksów, blogów czy prac plastycznych. Zwycięzcy otrzymają łącznie 85 tys. zł (granty o wartości od 3 do 6 tys. zł oraz nagrodę Grand Prix w wysokości 10 tys. zł). Laureaci mogą przeznaczyć nagrody na działania wspierające edukację matematyczną.

Nagrody zostały przyznane w pięciu kategoriach: 1. Lwowska Szkoła matematyczna; 2. Stanisław Ulam; 3. Warszawska Szkoła Matematyczna; 4. Karol Borsuk i Samuel Eilenberg; 5. Poznańscy matematycy (pogromcy Enigmy).

W przygotowaniu zwycięskich prac uczestniczyło łącznie 35 nauczycieli i 117 uczniów. Największym zainteresowaniem cieszyli się matematycy z poznańskiej szkoły: Marian Rejewski, Jerzy Różycki i Henryk Zygalski. Drugim najpopularniejszym tematem byli matematycy ze szkoły lwowskiej, m.in. słynny Stefan Banach czy Hugo Steinhaus.

1. Lwowska Szkoła Matematyczna

I nagroda (6 tys. zł). I Liceum Ogólnokształcące im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Garwolinie.

Zespół 25 uczniów klas pierwszych i drugich stworzył stronę internetową (www.wielcy-matematycy.logarwolin.edu.pl), na której zaprezentowali krótkie biografie matematyków szkoły lwowskiej, a także zabawne filmy i komiksy pokazujące życie uczonych i związane z nimi anegdoty. Przygotowali też wystawę, którą oglądali absolwenci podczas Jubileuszu 100-lecia placówki, a także gimnazjaliści i uczniowie klas ósmych w czasie Dni Otwartych Szkoły.

II nagroda (5 tys. zł). XLIV Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Banacha w Warszawie.

Praca jest dziełem 12 uczniów. Zaprojektowali kilka gier planszowych o Lwowskiej Szkole Matematycznej, stworzyli wystawę oraz przedstawienie o lwowskich matematykach dla uczniów szkoły i gości podczas uroczystości nadania liceum imienia Stefana Banacha. Cały projekt został uwieczniony na poniższym filmie:

Film o lwowskich matematykach

III nagroda (4 tys. zł). I Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Jagiełły w Krasnymstawie

Nagrodzona praca łączy wiele mediów - grę planszową, film oraz stronę internetową. Na stronie www umieszczone są informacje o szkole lwowskiej, opis gry planszowej, skany książek matematycznych (w tym autorów ze szkoły lwowskiej), ciekawostki i zadania matematyczne. Także poniższy film, który przedstawia krótkie scenki z "Kawiarni Szkockiej" i biogramy lwowskich matematyków, dostosowany dla osób słabo słyszących:

Film o Lwowskiej Szkole Matematycznej

Wyróżnienie (3 tys. zł). Publiczne Liceum Ogólnokształcące Zgromadzenia Panien Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny w Krakowie

Troje licealistów zaprojektowało i stworzyło specjalny numer Gazetki Szkolnej, poświęcony lwowskim matematykom (przedstawieni zostali m.in. Hugo Steinhaus, Stefan Banach, Stanisław Ulam, Stanisław Mazur). Pięknie zaprojektowany i świetnie zredagowany. "Użyliśmy wyraźnych barw, kontrastujących bezszeryfowych fontów i autorskich ilustracji, aby zainteresować odbiorcę" - piszą autorzy.

Pod tym linkiem obejrzysz nagrodzone wydanie gazetki szkolnej

Wyróżnienie (3 tys. zł). Zespół Szkół Technicznych i Placówek im. Stanisława Staszica w Nowym Targu

Nagrodzony został półgodzinny film (patrz - poniżej), na którym uczniowie przeprowadzają wywiad z prof. dr hab. Moniką Waksmundzką-Hajnos, siostrzenicą Stefana Banacha. Uczona opowiada o życiu i relacjach rodzinnych genialnego matematyka, pokazuje uczniom archiwalne zdjęcia.

Wywiad z prof. dr hab. Moniką Waksmundzką-Hajnos, siostrzenicą Stefana Banacha

2. Stanisław Ulam

I nagroda (6 tys. zł). II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Reja w Kraśniku.

W tej kategorii jury najwyżej oceniło niemal godzinny film fabularno-dokumentalny pt. "Stanisław Ulam - człowiek, którego nie opisze pięćdziesiąt słów". Scenariusz został opracowany na podstawie autobiograficznej książki Stanisława Ulama "Przygody matematyka" (tytuł jest zaczerpnięty z powiedzenia Ulama: "Cokolwiek jest warte powiedzenia, da się ująć w pięćdziesięciu lub mniej słowach").

Film o Stanisławie Ulamie

II nagroda (5 tys. zł). I Liceum Ogólnokształcące im. Antoniego Osuchowskiego w Cieszynie

Nagroda została przyznana za bardzo starannie wykonaną grę planszową "Projekt Ulam", która składa się z dwóch plansz. Pierwsza symbolizuje stolik w lwowskiej kawiarni "Szkocka" i związana jest z biografią Stanisława Ulama. Druga przedstawia model atomu uranu-235, a gracze rozwiązują zadania matematyczne, fizyczne i chemiczne.

III nagroda (4 tys. zł). XLI LO im. Joachima Lelewela w Warszawie

Ta nagroda także dla gry planszowej (dla 6 osób), która zapoznaje z historią życia, twórczością Stanisława Ulama, a także współpracujących z nim matematyków ze Szkoły Lwowskiej.

Wyróżnienie (3 tys. zł). Fundacja na Rzecz Rozwoju i Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu Dzieci i Osób Dorosłych "Neuronek"

Za projekt, w którym uczniowie pokazywali, jak można obliczać całki za pomocą... strzelania z łuku do tarczy. To spektakularna ilustracja losowej metody Monte Carlo, którą opracował Stanisław Ulam. Uczestnicy projektu (uczniowie z dwóch łódzkich liceów) sprawdzili precyzję obliczeń i pokazali, że metoda może być wykorzystana w pokazach matematycznych.  

Poniżej: przykładowe wyniki całkowania funkcji x^2/50, porównanie wyniku analitycznego, symulacji numerycznej i eksperymentu z łukiem:

3. Warszawska Szkoła Matematyczna

I nagroda (6 tys. zł). Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Krakowie

W tej kategorii główną nagrodę przyznano za opracowanie tablicy informacyjnej o przedstawicielach Warszawskiej Szkoły Matematycznej. Tablica ma formę gąbki Mengera - bryły fraktalnej, którą wymyślił w 1927 r. austriacki matematyk Karl Menger. Wykonano ją z 2400 wizytówek, a na jej ścianach (mających też kształt fraktalny - dywanu Sierpińskiego) pokazano portrety matematyków, ich biogramy i osiągnięcia. 

Tablica informacyjna o przedstawicielach Warszawskiej Szkoły Matematycznej(w formie gąbki Mengera)

II nagroda (5 tys. zł). Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Krzysztofa Kolberga w Gdańsku

Nagrodzony został film animowany, w którym główną rolę grają postaci matematyków wykonane z plasteliny. Dwóch uczniów wykonało animację poklatkową, grafiki, scenografię i plastelinowe postacie Kazimierza Kuratowskiego, Zygmunta Janiszewskiego, Stefana Mazurkiewicza i Wacława Sierpińskiego.

Film animowany poklatkowy o Warszawskiej Szkole Matematycznej

III nagroda (4 tys. zł). Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych w Lublińcu

Ta nagroda przypadła za papierowy lapbook, inaczej "książkę na kolanach", a więc rodzaj teczki tematycznej, która składa się z różnorodnych kieszonek, kopert, karteczek, zawierających informacje na dany temat (w tym wypadku - o warszawskich matematykach okresu międzywojennego).

Lapbook

4. Karol Borsuk i Samuel Eilenberg

Grand Prix (10 tys. zł). IX Liceum Ogólnokształcące im. Klementyny Hoffmanowej w Warszawie

W tej kategorii jury przyznało najwyższą nagrodę Grand Prix. Za poruszający film dokumentalny, który przedstawia życie i najważniejsze osiągnięcia Karola Borsuka i jego ucznia Samuela Eilenberga. Wypowiadają się w nim członkowie rodziny Karola Borsuka: jego córki (prof. Magdalena Borsuk-Białynicka i Aleksandra Szmielew) oraz zięć (prof. Andrzej Białynicki-Birula), a także prof. Krzysztof Moszyński. Autorzy filmu zdobyli także wypowiedzi jednych z ostatnich żyjących doktorantów Eilenberga, cytują także wspomnienia jego ucznia i współpracowników.

Film dokumentalny o życiu i osiągnięciach Karola Borsuka i jego ucznia Samuela Eilenberga

Wyróżnienie (3 tys. zł). XIX Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Warszawy

Za film, w którym główna bohaterka znajduje w bibliotece książkę pt. "Geometria analityczna wielowymiarowa" Karola Borsuka. W trakcie czytania zasypia i przenosi się w czasie, stając się przewodnikiem po życiu matematyka. 

Film o życiu Karola Borsuka

5. Poznańscy matematycy

I nagroda (6 tys. zł). III Liceum Ogólnokształcące im. Pkł. Dionizego Czachowskiego w Radomiu

Zdobył ją film dokumentalno-fabularny, który w niebanalny sposób prezentuje historię pogromców niemieckiej maszyny szyfrującej Enigma - Mariana Rejewskiego, Henryka Zygalskiego i Jerzego Różyckiego. Sceny zostały nakręcone w Poznaniu, Warszawie i Radomiu w prawdziwych miejscach, gdzie spotykali się i pracowali matematycy, z wykorzystaniem oryginalnych rekwizytów.

Film dokumentalno-fabularny o historii pogromców Enigmy

II nagroda (5 tys. zł). III Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Łodzi

Za film rysowany, który w przejrzysty sposób pokazuje, jakie znaczenie dla wyniku wojny miało złamanie szyfru Enigmy. W drugiej części filmu oglądamy fabularyzowany wywiad z Marianem Rejewskim, Jerzym Różyckim i Henrykiem Zygalskim.

Film rysowany o dokonaniach Mariana Rejewskiego, Jerzego Różyckiego i Henryka Zygalskiego

III nagroda (4 tys. zł). II Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Pniewskiego w Gdańsku

Nagrodzono film, który prezentuje wkład polskich kryptologów w złamanie szyfru Enigmy, problemy, przed którymi stanęli, sposób ich rozwiązania, a także ich wojenne i powojenne losy.

Film, który prezentuje wkład polskich kryptologów w złamanie szyfru Enigmy

Wyróżnienie (3 tys. zł). Technikum Gastronomiczne nr 11 w Zespole Szkół Gastronomicznych nr 2 w Krakowie

Za plakat wraz z makietą pokoju zagadek (tzw. escape roomu). Model zawiera zagadki dotyczące poznańskich matematyków i ich prac nad Enigmą oraz informacje niezbędne do "otworzenia" drzwi pokoju. Na jego wzór można wykonać prawdziwy pokój zagadek.

________________

Szczegóły konkursu: na stronie Fundacji mBanku. "Wyborcza" jest jego patronem prasowym. W najnowszej edycji akcji „Matematyka się liczy” przybliżamy wam dokonania Polskiej Szkoły Matematycznej i postacie naszych genialnych matematyków.