"Pracownia miast" stała się forum wymiany opinii i dialogu między samorządowcami, mieszkańcami oraz naukowcami, ekspertami, społecznikami, przedstawicielami rządu, świata biznesu i kultury. Akcji towarzyszą ogólnopolskie i lokalne publikacje w prasie oraz w serwisach internetowych, jednak jej esencją są spotkania. Organizujemy je w formie warsztatów i konferencji. Dialog nie ogranicza się do samej dyskusji, ale jest też narzędziem do wypracowywania nowych pomysłów i praktycznych wskazówek: co zrobić, żeby nasze miasta stały się lepszym miejscem do życia.W 2015 roku świętowaliśmy 25-lecie samorządności w Polsce. To wielki sukces transformacji. Rolą samorządu jest zajmowanie się tym, co jest bliskie mieszkańcom, poprawianie warunków ich życia, robienie tego z nimi, dla nich, za nasze wspólne pieniądze. W ramach akcji piszemy oraz rozmawiamy także o tym, jak się zmieniała samorządność na przestrzeni lat, w którym kierunku zmierza i jak mieszkańcy angażują się we współdecydowanie o swoim mieście. Projekt został wyróżniony honorowym patronatem prezydenta RP Bronisława Komorowskiego "25 lat samorządności".W tym roku trwa trzecia edycja akcji. Dotychczas zorganizowaliśmy 21 spotkań w 14 miastach.

Podczas warsztatów i konferencji rozmawiamy m.in. o rewitalizacji, ekologii, nowoczesnym transporcie w miastach czy partycypacji publicznej. Spróbujemy odpowiedzieć na pytania:

* Jak miasto może wykorzystać upadek zakładów przemysłowych?

* Jak rewitalizować miasta, dzielnice, by proces objął nie tylko budynki, lecz przede wszystkim lokalną społeczność?

* Jak budować, by nowe dzielnice dobrze służyły mieszkańcom?

* Jak i czy uwolnić centrum miasta od samochodów?

* Czy boimy się oddać mieszkańcom prawo do współdecydowania o budżecie miasta?

* Jakimi drogami powinien dziś odbywać się dialog: władza - mieszkańcy, mieszkańcy - władza?

* Jak konsultować z mieszkańcami nowe inwestycje?Nasze zaangażowanie doceniło jury międzynarodowego konkursu INMA Global Media Awards. "Pracownia miast" znalazła się wśród finalistów tego prestiżowego konkursu.