Pod dobrą opieką

„Gazeta Wyborcza" wraz z Naczelną Izbą Pielęgniarską zainicjowała akcję, której celem jest dyskusja i próba znalezienia dobrych sposobów na poprawę jakości opieki nad osobami niesamodzielnymi i wsparcie opiekunów osób niesamodzielnych. Przez najbliższe miesiące będziemy w „Gazecie Wyborczej" opisywać te problemy.
Partnerami akcji są: firma Winncare Polska oraz Fundacja Nutricia.
Pokaż więcej