Podobnie jak wielu obywateli uprawnionych do oddania głosu w wyborach prezydenckich uważamy, że "wybory korespondencyjne" wyznaczone przez marszałka Sejmu na 10 maja 2020 r. nie będą w istocie wyborami, ponieważ nie spełniają konstytucyjnego wymogu równości, powszechności, bezpośredniości i tajności.
Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Przeprowadzenie takich „wyborów” w okresie pandemii zagraża życiu i zdrowiu milionów obywateli.

Nie chcemy brać udziału w takich „wyborach” i zastanawiamy się, jak postąpić, gdy w skrzynce pocztowej znajdziemy tzw. pakiet wyborczy dostarczony przez listonosza z przyzwoitką. Pakiet ten jest obecnie drukowany i najprawdopodobniej będzie wkładany do naszych skrzynek pocztowych bezprawnie, bo przed uchwaleniem przez Sejm i podpisaniem przez prezydenta przepisów o głosowaniu pocztowym. Dlatego uważamy, że doręczenie takiego pakietu przed wejściem w życie ustawy sprawi, że to, co zostanie nam włożone do skrzynek, nie może być traktowane jako karta do głosowania w wyborach prezydenckich, lecz co najwyżej niechciany list doręczony z naruszeniem ustawy o RODO.

Z informacji medialnych wynika, że wielu obywateli zamierza zniszczyć pakiet wyborczy np. poprzez jego publiczne spalenie. To będzie symboliczny szlachetny protest przeciwko bezprawiu czyniony w ramach nieposłuszeństwa obywatelskiego. Jednak zniszczenie pakietu wyborczego uniemożliwi podjęcie późniejszych działań prawnych w celu unieważnienia wyborów, bowiem nie będziemy mogli wykazać, że nie mogliśmy skorzystać z prawa głosu, jeśli uprzednio spalimy coś, co przez rządzących uznawane jest za kartę do głosowania.

Nie chcąc brać udziału w takich pseudowyborach, zamierzamy postąpić odmiennie. Zamierzamy wysłać do pana Jacka Sasina, czyli ministra odpowiedzialnego za zorganizowanie wyborów prezydenckich, list następującej treści:

Warszawa, dnia …….

Pan Jacek Sasin

Wiceprezes Rady Ministrów

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

al. Ujazdowskie 1/3

00-583 Warszawa

Szanowny Panie Premierze

Uprzejmie informuję, że w dniu …………. w swojej skrzynce pocztowej odnalazłem list wysłany przez Pocztę Polską zawierający m.in. tzw. „Pakiet wyborczy” mający służyć do użycia w wydarzeniu zaplanowanym na 10 maja 2020 r. nazywanym przez Pana wyborami prezydenckimi, mimo że nie spełniają one konstytucyjnych wymogów równości, powszechności, bezpośredniości i tajności. Śledząc informacje o przebiegu procesu legislacyjnego, należało dojść do wniosku, że pakiet wyborczy został wydrukowany i doręczony, zanim zostały uchwalone i weszły w życie przepisy o głosowaniu korespondencyjnym. Ponadto powyższy pakiet został mi doręczony z naruszeniem Kodeksu wyborczego, bowiem zgodnie z jego przepisami przed doręczeniem obywatelowi karty wyborczej należy go wylegitymować i uzyskać jego podpis kwitujący odbiór karty do głosowania, co w moim przypadku nie miało miejsca. Nadto przeprowadzenie wyborów podczas pandemii naraża mnie, moich najbliższych i miliony innych osób na zarażanie wirusem COVID-19.

Doręczenie obywatelowi pakietu wyborczego przed wejściem w życie ustawy zmieniającej Kodeks wyborczy jest bezprawne. W związku z powyższym odsyłam go Panu jako ministrowi odpowiedzialnemu za przeprowadzenie wyborów, zawracając jednocześnie uwagę, że w związku z jego doręczeniem doszło do złamania przepisów RODO. Uprzejmie proszę o doręczenie mi pakietu wyborczego w sposób zgodny z prawem, tj. po wejściu w życie stosownych przepisów o głosowaniu korespondencyjnym, tak abym mógł skorzystać z moich konstytucyjnych uprawnień.

Z poważaniem

Podpis, imię, nazwisko, PESEL, adres, data

Załącznik: pakiet wyborczy

Powyższy list zamierzamy wysłać do pana Jacka Sasina z zachowaniem dowodu nadania. Takie zachowanie w przeciwieństwie do spalenia pakietu wyborczego umożliwi sformułowanie sprzeciwu wyborczego. Jeśli pakiet wyborczy nie zostanie nam prawidłowo doręczony przed 10 maja 2020 r., zostanie rażąco naruszona zasada powszechności wyborów. Dlatego po wyborach zamierzamy wnieść protest wyborczy np. następującej treści:

Warszawa, dnia ... maja 2020 r.

Do Sądu Najwyższego

plac Krasińskich 2/4/6

00-951 Warszawa

Protest wyborczy

Niniejszym składam protest wyborczy w związku z nieprawidłowością przeprowadzonych w dniu 10 maja 2020 r. wyborów prezydenckich odbytych na podstawie Zarządzenia Marszałka Sejmu nr ...  z dnia ………, w których nie mogłem wziąć udziału z winy organizatora wyborów i wnoszę o ich unieważnienie.

Uzasadnienie

W dniu ………. w mojej skrzynce pocztowej odnalazłem list wraz z kopertą opatrzoną napisem „Pakiet wyborczy”, który zawierał kartę do głosowania w wyborach Prezydenta RP. Karta do głosowania została mi wydana wbrew przepisom ustawy Kodeks wyborczy, bowiem ustawa ta w art. 53e par.6 przewiduje, że karta do głosowania powinna być pokwitowana przez odbiorcę po jego uprzednim wylegitymowaniu, co w niniejszej sprawie nie miało miejsca, bowiem pakiet wyborczy znalazłem w mojej skrzynce, nie mając kontaktu z listonoszem. Nadto pakiet wyborczy został wydrukowany, a następnie doręczony mi bez podstawy prawnej, bowiem w chwili doręczenia nie obowiązywały jeszcze przepisy o głosowaniu korespondencyjnym, samo głosowanie korespondencyjne wykluczał zaś art. 102 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Takie doręczenie przedmiotu nazywanego „pakiet wyborczy” uzasadniało potraktowanie tej przesyłki jako listu niewywołującego żadnych skutków prawnych w zakresie wyborów, co uzasadniało zwrot przesyłki osobie odpowiedzialnej za organizację wyborów, czyli ministrowi Jackowi Sasinowi. W załączeniu przedstawiam dowód nadania listu poleconego. Przed wyborami nie otrzymałem kolejnego pakietu wyborczego, zatem decyzja osoby odpowiedzialnej za organizację wyborów, w tym dokonanie zgodnego z prawem doręczenia pakietu wyborczego, pozbawiła mnie możliwości oddania głosu w wyborach prezydenckich, co stanowi jaskrawe naruszenie zasady powszechności. Wiem, że w podobny sposób mogło postąpić wiele osób uprawnionych do wzięcia udziału w wyborach, zatem proszę, by mój protest został rozpoznany łącznie z protestami wszystkich osób, które zdecydowały się zwrócić organizatorowi wyborów pakiet wyborczy wydrukowany i doręczony bez podstawy prawnej. Oni, podobnie jak ja, chcą skorzystać z prawa oddania głosu w wyborach równych, powszechnych bezpośrednich i tajnych. Innymi słowy, w wyborach uczciwych.

Nadawca (dane adresowe, PESEL, podpis)

Drodzy Państwo

Paląc kartę wyborczą, w istocie poparlibyśmy kandydata, na którego głos odda większość głosujących. Działając w sposób opisany powyżej, mamy szansę przyczynić się do unieważnienia niekonstytucyjnych wyborów. Prosimy nie traktować naszego listu jako porady prawnej. Ot, w ramach publicznej dyskusji na temat wyborów informujemy, jak zamierzamy postąpić. Nie ukrywamy, że widziany oczami wyobraźni widok biurka pana ministra Jacka Sasina przywalonego wraz z jego użytkownikiem stertą bezużytecznych pakietów wyborczych będących dowodem niegospodarności rządzących powinien ucieszyć każdego, kto pragnie, by wybory odbyły się w sposób zgodny z konstytucją i w sposób bezpieczny.

Miłego dnia.  

Jacek Dubois                                                                    Krzysztof Stępiński

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
  Komentarze
  Zaloguj się
  Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem
  Wszystko OK, tylko, że postępowanie, które obaj Panowie sugerują, wiązałoby się z manipulowaniem tym "pakietem wyborczym" i z wizytą na poczcie, a w związku z tym narażeniem się na zagrożenia, których własnie pragniemy uniknąć. Poza tym, skąd mamy wiedzieć, że adresat nie każe rozpakować takich pakietów i nakreślić na nich krzyżyka przy którym trzeba nazwisku, a następnie nie ogłosi triumfalnie komunikatu o "niespodziewanie wysokiej frekwencji i miażdżącym zwycięstwie pisiej pacynki"?
  @Lasentinelle
  Nie musi się aż tak trudzić. Na jego miejscu już wydrukowałbym odpowiednią górkę pakietow zresztą wystarczy te 30 mln - frekwencja na pewno będzie niższa. Wystarczy wynająć kilkuset Ukraińców tych od Jakubiaka i gotowe.
  już oceniałe(a)ś
  159
  1
  @sceptyk52
  Sądzę, że oni to już zrobili. A niezależnie od tego, wyniki mogą podać takie, jak wymyśli prezes. Kto im udowodni, że to nieprawda, je żeli całością zarządza Sasin ?
  już oceniałe(a)ś
  137
  0
  @Lasentinelle
  listy można nadać w Paczkomacie. i postawić krzyżyki przy wszystkich nazwiskach (już głos z dwoma krzyżykami jest nieważny)
  już oceniałe(a)ś
  65
  4
  @2kathmandu
  A to nieprawda, krzyżyki można zamazać, wystarczy zostawić jeden i głos jest ważny. Taką innowację PiS wprowadził jakiś czas temu.
  już oceniałe(a)ś
  65
  1
  @Trans.Europ.Express
  Przedarcie karty unieważnia ją chyba ostatecznie. Jeśli to oczywiście ma jakieś znaczenie w tej szczególnej sytuacji.
  już oceniałe(a)ś
  39
  0
  @Lasentinelle
  Byłem dziś na poczcie, by wyslać do
  Sąd Okręgowy
  XVIII Wydział Karny
  w Warszawie
  za pośrednictwem
  Prokuratury Rejonowej Warszawa Mokotów
  02-582 Warszawa, ul. Wiktorska 91a
  Zażalenie
  pokrzywdzonego na postanowienie prokuratora z dnia 23 kwietnia 2020 r. o umorzeniu śledztwa w sprawie o sygn. PR 3 Ds.589.2020 o czyn z 165 par. 1 pkt 1 k.k. z wnioskiem o doręczenie odpisu postanowienia o umorzeniu śledztwa

  Więcej na stronie Obywateli RP. Dot. prok.Wrzosek.
  już oceniałe(a)ś
  73
  0
  @Lasentinelle
  Odczekac 2 tygodnie, albo pare dni.
  już oceniałe(a)ś
  31
  0
  @Lasentinelle
  Uważam, że nie wolno odsyłać pakietu Sasinowi. Trzeba go po prostu zachować dla celów dowodowych. Jak ktoś się boi, niech pakiet zostawi na parę dni w skrzynce pocztowej, później wyjmie i zachowa.
  Masowe wysyłanie listów do Sasina to narażanie się na zakażenie w kolejce na poczcie. Nie ma sensu. W dodatku jak później udowodnić, że w tym liście był pakiet, a nie jakaś makulatura?
  Zasypanego listami biurka Sasina nie będzie. Będzie tylko robota dla jego pracowników, którzy będą musieli te koperty otwierać, rejestrować, chować do segregatorów i tyle.
  To jest bez sensu.
  już oceniałe(a)ś
  52
  3
  @Wawo
  DZIĘKI ZA INFO!

  Takich akcji nam trzeba! A opozycja śpi. Dobrze, że są Obywatele RP!
  już oceniałe(a)ś
  28
  4
  @Stan_Ptak
  no ale to karalnie zniszczenie karty!
  już oceniałe(a)ś
  5
  3
  @Lasentinelle
  gdyby na pare dni przed wyborami do Sasina przyszlo kilka milionow przesylek zwrotnych to tego raczej nie udaloby sie ukryc
  już oceniałe(a)ś
  7
  0
  druga opcja jest oczywiscie zrobienie konfetti na ulicach wielkich miast z podartych kart... ale to musi byc masowe

  w obu przypadkach chodzi o to zeby pokazano to we wszystkich stacjach telewizyjnych swiata
  już oceniałe(a)ś
  18
  0
  @Barbara Gaweł
  jakiej karty? To przesyłka dostarczona niezgodnie z obowiazujacymi przepisami
  już oceniałe(a)ś
  17
  0
  @2kathmandu
  No ale będzie podnosił frekwencję bo będzie się liczył jako oddany głos.
  już oceniałe(a)ś
  6
  0
  @Barbara Gaweł
  Swojej nie tylko cudzej
  już oceniałe(a)ś
  2
  0
  @Lasentinelle
  Bez dowodu przestępstwa nie ma sprawy!!! Tylko gest Wallenroda,jakie to romantyczne i w XXI wieku z tym przeciwnikiem NIESKUTECZNE!!!
  już oceniałe(a)ś
  6
  1
  @Barbara Gaweł
  Dopóki nie weszła w życie ustawa dot. głosowania korespondencyjnego karta może być traktowana jak ulotka.
  już oceniałe(a)ś
  5
  0
  @Wawo
  Dobre!
  W takim układzie, ja się jutro też pofatyguję na pocztę... Ud. na Fb
  już oceniałe(a)ś
  1
  0
  Do Sasina?
  Brzydzilbym sie...
  @korkodyl_nilowy_nadrzewny
  jako boomer odpowiem tak. to nie jest kwestia smaku. to jest kwestiia polityki. czyli sztuki osiagania celów
  już oceniałe(a)ś
  35
  0
  @rysiup
  Gdzie lezy granica
  miedzy osiagnieciem celu,
  i skruwieniem?
  już oceniałe(a)ś
  30
  3
  @korkodyl_nilowy_nadrzewny
  A możesz konkretnie wskazać, w jaki sposób mecenas Dubois sie sku...ł?
  Tak konkretnie.
  już oceniałe(a)ś
  17
  3
  @korkodyl_nilowy_nadrzewny
  "Do Sasina?
  Brzydzilbym sie..."

  Przez takich "estetów" jak Ty mamy drugą kadencję rządów PIS i niemal pewną wygraną Dudy.
  Przez lalusiów którzy boja sie walczyć, żeby się nie spocić.
  już oceniałe(a)ś
  24
  2
  @MaddyOfEsi
  to tylko wygodna wymówka. "Nie będę wpisywać się na listy tym przestępcom, ale będę mówić, że to dlatego, że się brzydzę. A tak naprawdę to się boję. Nawet przyznać przed samym sobą"
  już oceniałe(a)ś
  13
  0
  @korkodyl_nilowy_nadrzewny
  Ale odsyłając list do Sasina nie sku...sz się, zapewniam.
  już oceniałe(a)ś
  13
  0
  @korkodyl_nilowy_nadrzewny
  Też się zastanawiam dlaczego nie do sądu .Przecież to dowód rzeczowy w sprawie, więc dlaczego sprawca przestępstwa miałby ten dowód otrzymać? A tak w ogóle to przydałby się pozew zbiorowy.
  już oceniałe(a)ś
  6
  1
  @korkodyl_nilowy_nadrzewny
  Jeżeli duda wygra w tej farsie, to przykładem Trumpa, nawet stołu, a tym bardziej krzesła nie dostanie, będzie podpisywał jakiś dokument, na kolanie, albo na parapecie, z jeszcze głupszym uśmieszkiem. Trump już wczesniej się na nim poznał.
  już oceniałe(a)ś
  4
  0
  I tak jedynym realnym wyjściem jest powstrzymanie się od wszelkich działań tj. zignorowanie. Ludzie w swojej masie unikają nadmiernej egzaltacji i operowych gestów. Wystarczy niska frekwencja, zaobserwowane i udowodnione fałszerstwa (na pewno mnóstwo głosów będzie nieważnych, bo miłośnicy Anżeja będą musieli przeczytać, zrozumieć i wykonać instrukcję - co na pewno będzie za trudne dla około połowy z nich), a w rezultacie prezydent i współuczestniczący w oszustwie obóz władzy bez legitymacji do rządzenia. Nieuchronny spadek poziomu życia i droższa kiełbasa i tak sprawią (jak wiele razy w historii), że cała ta "dobra zmiana" wcześniej niż później trafi na śmietnik
  @werwew
  Zauważ że na śmietnik historii trafi może rząd. Ale "prezydent", "wybrany" będzie tkwił na stanowisku 5 lat. Myślisz że będzie równie chętny do podpisywania wszystkiego jak leci gdy rząd się zmieni?
  już oceniałe(a)ś
  22
  0
  @100
  Taki prezydent nie będzie wybrany legalnie i zleci ze stołka jak tylko władza się zmieni i legalnośc wyborów zostanie podważona.
  już oceniałe(a)ś
  20
  2
  @cendri
  Jeżeli zleci, to dopiero w wyniku masowych zamieszek społecznych i to pewnie niestety z rozlewem krwi.
  już oceniałe(a)ś
  14
  1
  @werwew
  Niestety, ignorowanie czyli nieoddanie żadnego głosu jest w istocie głosowaniem na Dudę, bo jego zwolennicy pójda głosować.
  Niska frekwencja nie ma ŻADNEGO zanaczenia. Wygrywa kandydat, który ma większość.
  Jak udowodnić fałszerstwo? Nie da się!
  Jedynie protesty wyborcze mogą mieć znaczenie, a i to nie wiadomo.
  już oceniałe(a)ś
  13
  1
  @cendri
  Co to znaczy zleci ze stołka? Usunięcie z urzędu jest praktycznie niemożliwe. Lepiej nie dopuścić do wybrania czyli głosować na normalnych kandydatów.
  już oceniałe(a)ś
  7
  6
  @ObywatelkaNG
  glosowanie na kogokolwiek w tym pseudoplebiscycie mija się z celem, gdyż głosy na andżeja są już policzone; przy iluzorycznym nadzorze nad komisjami sasinowie mogą sobie dosypywac i odsypywać głosów wedle potrzeb i widzimisię
  już oceniałe(a)ś
  11
  0
  @werwew
  kolejny który sam sobie wmówił "że nicnierobienie" to jakieś bohaterstwo. O ile nie mam zamiaru nic odsyłać, to niebawem udam się do urzędu gminy w celu dopisania się do rejestru wyborców (jestem zameldowany poza Warszawą) mogę to zrobić do 5 maja. Pan Sasin nie zdąży dostarczyć za pomocą Poczty Polskiej pakietu pod adres mojego tymczasowego przebywania, co będzie podstawą do złożenia protestu wyborczego do SN, co zamierzam uczynić.
  już oceniałe(a)ś
  13
  1
  @werwew
  niby dlaczego "wystarczy niska frekwencja"?? Jeden obywatel wystarczy do ważności głosowania
  już oceniałe(a)ś
  4
  0
  @janmeslier
  Możesz to zrobić klikając, pod warunkiem, że masz profil zaufany. Właśnie takie działanie poleca Ludwik Dorn - dopisanie się do innego rejestru wyborców, a potem złożenie protestu.IMO to jest skuteczniejsze, niż odsyłanie pakietu wyborczego do Sasina.

  wyborcza.pl/7,75968,25907124,dorn-mam-pomysl-jak-podwazyc-waznosc-lze-wyborow.html?fbclid=IwAR2sEcf8BbXU0mN5xrXhou8Dy3mM8dqQHkdKKseffsaMEskH_XI1YaYu7es
  już oceniałe(a)ś
  2
  0
  Skorzystam z podanej informacji. To bardzo dobra wiadomość w tej sytuacji.
  @maryla02
  O 6,00 drzwi wywalą nawet jak by otworem stały...
  już oceniałe(a)ś
  23
  2
  @maryla02
  To nie jest dobra informacja/wiadomosc, gdyz nie odnosi sie do realiow politycznych.

  PiS od 2015 r. systematycznie gwalcil Konstytucje i demolowal demokratyczne panstwo prawa, a uchwalajac 14.02.2020 r. 'ustawe kagancowa' przekroczyl Rubikon zmieniqjac ustroj panstwa z demokracji na dyktature.

  Wybory prezydenckie Sasina tego najlepsza ilustracja. To erupcja bezprawia, w ktorej uczestnicza I, II i III Wladza, ktore kontroluje szeregowy posel. Gensek z Nowogrodzkiej.

  Jedyna nasza szansa polega na tym, ze po odrzyceniu przez 51 senatorow opozycji pisowskiego projektu ustawy o przeprowadzeniu majowych wyborow to ssmo zrobi sejm, glosami calej opozycji (a wiec i Konfederacji) i minimum 6 poslow Porozumienia Gowina . Wtedy Kaczynski bedzie mial 229 glosow, a opozycja wiekszosc sejmowa pozwalajaca odrzucic projekt. Jesli Kaczynski odpowie na to stanem wyjatkowym pozostanie nam juz tylko ulica.

  Sorry. Takie sa dzisiejsze realia polityczne.
  już oceniałe(a)ś
  56
  1
  @mr.off
  Nie odsyłać pakietów. Zachować. Złożyć protest wyborczy. Masowo składane protesty trudno będzie Sądowi Najwyższemu odrzucić. Wszystko zależy od tego, ile protestów będzie. Tu trzeba iść na ilość. Miliona protestów wyborczych SN nie będzie mógł zlekceważyć. Taka liczba protestów będzie dobitnie świadczyła o tym, że wybory nie były prawidłowe i obywatele domagają się poszanowania swych praw konstytucyjnych.
  A najlepszym numerem byłoby, gdyby protestów było więcej niż głosów oddanych na Dudę, a jeszcze lepiej gdyby było ich więcej niż biorących udział w głosowaniu, ale to raczej nierealne.
  już oceniałe(a)ś
  19
  2
  @jama50
  Nie rozpatrzy, tam już będą pisowcy. Pozostawią bez rozpoznania, czyli wrzucą wszystko do niszczarki.
  już oceniałe(a)ś
  8
  1
  @jama50
  ale dlaczego wczesniej nie odeslac pakietu?
  chociazby zeby poczte zablokowac...

  mecenasowie slusznie zapewne uwazaja ze dostaniesz tzw pakiety wyborcze zanim jeszcze pojawi sie podstawa prawna

  wiec spokojnie odsylasz to jako niechciana przesylke... niech ci dostarcza ponownie po podpisaniu ustawy... a jak tego nie zrobia to masz podstawe do skargi
  już oceniałe(a)ś
  7
  0
  @mr.off
  tak ale to jest porada co robic gdyby jednak nie udalo sie odrzucic...

  apropo co ciebie wielbiciela rosji, chin i iranu obchodza demokratyczne wybory w Polsce?
  już oceniałe(a)ś
  3
  1
  @maryla02
  A skąd weźmiesz znaczek pocztowy? Od pisiego monopolisty?
  już oceniałe(a)ś
  1
  0
  @maryla02
  A skąd mam wiedzieć czy listonosz jest zdrowy, czy nie zostawił wirusów na przesyłce i czy nie zainfekował mojej skrzynki pocztowej? I czy koperta wraz z zawartością nie są nośnikiem infekcji? Przy takim tempie pracy? Nikt się chyba nie pali na kwarantannę.?

  ,???
  już oceniałe(a)ś
  1
  0
  @maryla02
  Z przestępcami nie wchodzi się w układy. Nawet korespondencyjne!
  już oceniałe(a)ś
  1
  0
  Wszystko ok., tyle że ta porada jest nieaktualna. Mamy się wylegitymować i kwitować odbiór. Nie wiem, jak inni, ale ja nie zamierzam tego zrobić.
  @mikikiki-3
  pod warunkiem , że "będziesz" w domu, bo mnie dla posłańców PISu "nie będzie" więc pewnie wrzucą to do skrzynki. Dalej wiadomo co z tym zrobić.
  już oceniałe(a)ś
  39
  0
  @mikikiki-3
  Nie musisz się legitymować - jedyna konsekwencją będzie niemożność odebrania przesyłki.
  A czy nie o to chodzi?
  A jak jeszcze ta przesyłka nie jest pakietem wyborczym, bo będzie dostarczana przed wejściem w życie ustawy to w ogóle można olać. "Nie, dziękuję" i zamykamy drzwi.
  już oceniałe(a)ś
  42
  0
  @mikikiki-3
  No właśnie do organizatorów tych "wyborów" i kierownictwa poczty to za bardzo nie dotarło, że w kodeksie wyborczym pozostał ten obowiązek wylegitymowania, oni nadal bredzą że listonosz będzie wrzucał pakiety do skrzynki (tudzież ogródka, na wycieraczkę, itepe), a "przyzwoitka" (cudne okreslenie) będzie stawiać ptaszki w spisie wyborców, że odfajkowane. Zatem jeśli wrzucą pakiet a nie wylegitymują wcześniej to jest kolejny powód do protestu :)
  już oceniałe(a)ś
  44
  0
  @mikikiki-3
  Nie ma kwitowania. Listonosz wkłada pakiet do skrzynki, a jeśli nie ma, to zostawia w drzwiach, furtce. Był wywiad z wiceprezesem poczty, który opisał procedurę dostarczania pakietów. To nie są listy polecone.
  już oceniałe(a)ś
  22
  0
  @mikikiki-3
  A dlaczego mam się legitymować i podpisywać pokwitowanie odbierając druk bezadresowy, czyli ulotkę reklamową?
  Gdy dzwonią telemarketerzy, natychmiast się rozłączam, a domokrążców za próg nie wpuszczam.
  już oceniałe(a)ś
  37
  1
  @ziellud
  A jednak Kodeks Wyborczy mówi co innego. I to jest cały czas to aktualne, bo PISaki jak zwykle spartaczyli sprawę.
  już oceniałe(a)ś
  18
  0
  @ziellud
  ale według prawa wyborczego MUSZA być odebrane osobiście wraz z podpisem !
  już oceniałe(a)ś
  16
  0
  @mikikiki-3
  nie bedzie zadnego kwitowania bo to by byl kolejny dowod, tym razem na pismie, na niepowszechnosc tej imprezy, okazaloby sie, ze wydano np. 15 mln a reszta?
  a tak bez potwierdzenia w tvpiss powiedza ze dostarczono 30 mln pakietow i jest git, wszystko zgodnie z piss bezprawiem
  już oceniałe(a)ś
  13
  0
  @OldT
  Niekonieczne...ja dzisiaj znalazłam w skrzynce priorytetową-polecona przesyłkę od pracodawcy.Na kopercie napisano długopisem"PRIORYTET"i tyle-przesyłka w skrzynce,bez podpisu,bez potwierdzenia odbioru...
  już oceniałe(a)ś
  4
  1
  @mikikiki-3
  Ten wymóg formalny jest do Sasina niewykonalny!Bezprawie prawem zwyciężaj, a nie zniżaj się do ich nikczemnego poziomu!
  już oceniałe(a)ś
  4
  1
  @Mieczysław Grygier
  To już problem geniusza Sasina! Oni działają na dziko,o przepisach nie mają zielonego pojęcia.
  już oceniałe(a)ś
  4
  0
  @Lasentinelle
  Trzeba przeczytać poradę jeszcze raz i ze zrozumieniem!!!
  już oceniałe(a)ś
  4
  2
  @Patrycja Mieszkowska
  Ale odróżniasz priorytet (czyli żeby niby "szybciej") od poleconego (czyli, że poczta rejestruje, kwituje itp) ?
  już oceniałe(a)ś
  2
  0
  Obawiam sie, ze rada adwokatow Jacka Dubois i Krzysztofa Stępińskiego nie bardzo ma sens.

  PiS od 2015 r. systematycznie gwalcil Konstytucje i demolowal demokratyczne panstwo prawa, a uchwalajac 14.02.2020 r. 'ustawe kagancowa' przekroczyl Rubikon zmieniqjac ustroj panstwa z demokracji na dyktature.

  Wybory prezydenckie Sasina tego najlepsza ilustracja. To erupcja bezprawia, w ktorej uczestnicza I, II i III Wladza, ktore kontroluje szeregowy posel. Gensek z Nowogrodzkiej.

  Jedyna nasza szansa polega na tym, ze po odrzyceniu przez 51 senatorow opozycji pisowskiego projektu ustawy o przeprowadzeniu majowych wyborow to ssmo zrobi sejm, glosami calej opozycji (a wiec i Konfederacji) i minimum 6 poslow Porozumienia Gowina . Wtedy Kaczynski bedzie mial 229 glosow, a opozycja wiekszosc sejmowa pozwalajaca odrzucic projekt. Jesli Kaczynski odpowie na to stanem wyjatkowym pozostanie nam juz tylko ulica.

  Sorry. Takie sa dzisiejsze realia polityczne.
  @mr.off
  Dokladnie tak. Pytanie o stopień przygotowani opinii publicznej na taki rozwój wydarzeń. Oczywiście powstaje istotne pytanie techniczne kto ten stan wyjątkowy bedzie robil, WOT? Poczta polska? Związek sadowników?
  A pakują sie w nieprzeprowadzalne "wybory" pocztowe
  już oceniałe(a)ś
  21
  1
  @Wawo
  Stan wyjątkowy (czyli de facto "wojenny") wprowadza ustawodawca(czyli pis), a realizuje...wojsko, policja i wszystkie inne słuzby i urzędy państwowe.
  już oceniałe(a)ś
  13
  0
  @mr.off
  Armatki wodne już kupili :(
  już oceniałe(a)ś
  9
  1
  @mr.off
  Ma sens-a ulica w odp. momencie-młodzi budzić się-brać udział w obronie prawdy-uczestniczyć i być-a nie tylko chować się za fartuszkiem mamusi,babci,taty,dziadka-internet i komunikatory wykorzystywać nie tylko do zabawy-głównie od WAS zależy przyszłość POLSKI I naszej EUROPY -dziadek J
  już oceniałe(a)ś
  3
  1
  z jakiegoś powodu panowie adwokaci nadal sądzą, że funkcjonujemy w ramach państwa prawa. tak już nie jest. niestety. niezależnie od frekwencji PiS uzna wynik tych "wyborów" jeśli PAD wygra. jeśli nie to okaże się, że jednak rozwiązanie z wyborami korespondencyjnymi z winy opozycji (argument się znajdzie, choćby wina tuska bo tak) się nie sprawdziło, ale gdyby opozycji nie było to pis dałby radę, bo przecież większość parlamentarna nie daje możliwości meblowania rzeczywistości wg własnego uznania. cały czas ciekawi mnie kto naprawdę szykuje przekaz dnia w tej partii - takiego cynizmu politycznego w polsce nie było nigdy wcześniej.
  @madolynsmith
  mylisz się tylko w ostatniej części. skoro można było do Berezy Kartuskiej wsadzić pierwszego premiera niepodległej Polski , zamordować walczącego o polski Śląsk Korfantego (po zmuszeniu go do emigracji na 10 lat), internować tam wybranych parlamentarzystów itd. i mieć wciąż poklask wielu to znaczy że widzimy prawdziwą twarz sporej części Polski :( Demokracja była tu w latach 1919-26 (kulawa ale była, po drodze wojna, zamieszki domowe, kilka pogromów, dwa plebiscyty, 3 powstania, zmiana granic i zabójstwo pierwszego prezydenta) i w latach 1990-2015 (choć z podchodami na jej likwidację w latach 2005-2007) i w tym czasie też wiele się działo (bardziej pozytywnie ale trudno): hiperinflacja, wymiana pieniądza, zmiana ustroju państwa, zniesienie jednolitej własności skarbu państwa, komercjalizacja i prywatyzacja, otwarcie granic, wstąpienie do NATO i UE, utworzenie samorządów, zmiana systemu szkolnictwa i systemu emerytalnego a następnie częściowa likwidacja tego ostatniego (to oczywiście po stronie ponurej poczynając od wyłączenia z reformy mundurówek przez Millera), wyjazd 2 milionów obywateli, wprowadzenie częściowej klerykalizacji, istotna imigracja do Polski a pewnie sporo możnaby dopisać. Niełatwe lata. Ale skutki ogólnie bardzo dobre (wbrew pozorom w latach 18-26 też sporo dobrych było). A potem.... no właśnie. Teraz jesteśmy w okolicach Bieruta.
  już oceniałe(a)ś
  21
  0
  @madolynsmith
  Piszesz po raz tysięczny,ale samym komentarzem w GW i siedząc w domu przed komputerem wpisujesz się właśnie w tą szarą ciemną masę,a tak nas ocenia Kaczyński i jego przydupniki.
  już oceniałe(a)ś
  1
  4
  Do tego przestępcy i błazna sasina nie zamierzam niczego wysyłać bo on jak każdy przestępca ma to w dudzie ale do PKW jak najbardziej i wcale nie muszę oświadczać, ze coś otrzymałem wręcz odwrotnie pakiet do śmieci i proszę mi udowodnić, że cokolwiek otrzymałem i nie będę pękał na stare lata przed oszalałym chłystkiem z nowogrodzkiej nie tacy mnie straszyli.
  @asr1
  Może masz rację-ale wydaje mi się że właśnie w ten sposób pokażesz swoją słabość-odesłać i postraszyć sankcjami za wysyłanie moich danych bezprawnie-niech dranie się boją-więcej odwagi-WSZYSTKIM ŻYCZĘ KOCHANI POLACY
  już oceniałe(a)ś
  2
  0