Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Jako pracownicy naukowi i dydaktyczni wydziałów prawa polskich szkół wyższych czujemy się zobowiązani, by zabrać głos w sprawie wyborów prezydenta RP.

W dniu 6 kwietnia 2020 r. Sejm RP uchwalił ustawę o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. Przewiduje ona, że najbliższe wybory Prezydenta RP odbędą się w wyłącznie w drodze głosowania korespondencyjnego.

Głosowanie takie w sposób rażący i jednoznaczny narusza fundamentalne zasady przeprowadzania wyborów, jakie wynikają z Konstytucji RP oraz zobowiązań międzynarodowych Państwa Polskiego.

Głosowanie przeprowadzone zgodnie z tą ustawą nie będzie tajne. Sposób głosowania każdego wyborcy będzie możliwy do ustalenia, gdyż do karty wyborczej dołączone będą jego dane identyfikacyjne.

Wybory te nie będą powszechne, ponieważ bardzo wielu wyborców nie otrzyma kart do głosowania. Wielu obywateli faktycznie bowiem zamieszkuje w innych miejscach, niż to wynika z ich zameldowania.

Wybory te nie będą transparentne, gdyż głosy nie będą obliczane w obwodowych komisjach wyborczych, które niezwłocznie po ich policzeniu ogłaszają dane o głosowaniu w obwodzie i w których każdy z kandydatów może mieć swojego męża zaufania. Zarówno komitety wyborcze kandydatów, jak i zwykli wyborcy nie będą mieli zapewnionej koniecznej kontroli nad sposobem liczenia głosów.

Wreszcie, sposób uchwalenia nowelizacji narusza kardynalne zasady prawidłowej legislacji.

Wszystko to powoduje, że przeprowadzone wybory będą nieważne. W efekcie mandat wybranej w ich wyniku osoby będzie mógł zostać skutecznie podważony. 

Apelujemy do władz RP o uszanowanie powagi Państwa Polskiego i nieprzeprowadzanie wyborów na zasadach sprzecznych z Konstytucją RP. Nie mamy wątpliwości, że przesunięcie ich terminu jest możliwe bez naruszania Konstytucji RP.

10 kwietnia 2020 r.

Lista

pracowników wydziałów prawa polskich uczelni popierających stanowisko w sprawie wyborów korespondencyjnych

Stanowisko poparli:

1. Prof. dr hab. Monika Adamczak-Retecka, UG

2. Dr Izabela Adrych-Brzezińska, UG

3. Dr Jan Andrzejewski, UAM

4. Mgr Renata Badowiec, UMK

5. Mgr Izabela Bagińska, UWM

6. Dr Mateusz Balcerzak, UŁ

7. Dr hab. Michał Balcerzak, prof. UMK

8. Dr Anna Barańska, UŁ

9. Dr hab. Jacek Barcik, prof. UŚ

10. Prof. dr hab. Jan Barcz, ALK

11. Dr hab. Agnieszka Barczak-Oplustil, UJ

12. Dr Dominika Bek, UŚ

13. Mgr Patryk Bender, UJ

14. Mgr Kamila Bezubik, UwB

15. Dr hab. Agnieszka Bielska-Brodziak, prof. UŚ

16. Dr hab. Agnieszka Bień-Kacała, prof. UMK

17. Prof. dr hab. Stanisław Biernat, UJ

18. Prof. dr hab. Szczepan Biliński, UJ

19. Dr hab. Anna Błachnio-Parzych, prof. ALK

20. Dr Paweł Błażejczyk, UWM

21. Dr Grzegorz Bogdan, UJ

22. Dr hab. Monika Bogucka-Felczak, prof. UŁ

23. Dr hab. Janusz Bojarski, UMK

24. Dr hab. Michał Bożek, prof. UŚ

25. Dr hab. Anetta Breczko, prof. UwB

26. Dr Tomasz Brzezicki, UMK

27. Mgr Przemysław Buczkowski, UŁa

28. Dr Błażej Bugajski, UEK w Krakowie

29. Dr hab. Szymon Byczko, prof. UŁ

30. Dr hab. Ewelina Cała-Wacinkiewicz, prof. US

31. Dr hab. Monika Całkiewicz, ALK

32. Dr Julia Chlebny, UŁ

33. Dr Bartłomiej Chludziński, UMK

34. Prof. dr hab. Marek Chmaj, SWPS

35. Prof. dr hab. Paweł Chmielnicki, UŁa

36. Prof. dr hab. Józef Ciągwa, emer., UŚ

37. Dr hab. Agnieszka Choduń, prof. US

38. Dr hab. Anna Chorążewska, prof. UŚ

39. Dr Agnieszka Chrisidu-Budnik, UWr

40. Dr Natalia Cwicinskaja, UAM

41. Dr Anna Czaplińska, UŁ

42. Dr Paweł Czarnecki, UJ

43. Dr Katarzyna Czerwińska-Koral, UŚ

44. Dr Anna Demenko, UAM

45. Dr hab. Ryszard Dębski, prof. UŁ

46. Dr hab. Grzegorz Dobrowolski, prof. UŚ

47. Dr hab. Adam Doliwa, prof. UwB,

48. Dr hab. Anna Doliwa-Klepacka, UwB

49. Dr Anna Drabarz, UwB

50. Dr Edgar Drozdowski, UAM

51. Prof. dr hab. Katarzyna Dudka, UMCS

52. Prof. dr hab. Teresa Dukiet-Nagórska emer. UŚ

53. Dr hab. Tomasz Duraj, prof. UŁ

54. Prof. dr hab. Leonard Etel, UwB

55. Prof. dr hab. Tadeusz Ereciński, UW

56. Dr hab. Magdalena Federowicz, prof. UAM

57. Dr Paweł Filipek, UEK w Krakowie

58. Dr hab. Wojciech Filipkowski, UwB

59. Dr Maciej Fingas, UG

60. Dr Izabela Florczak, UŁ

61. Dr hab. Monika Florczak-Wątor, prof. UJ

62. Prof. dr hab. dr h.c. Józef Frąckowiak, UWr

63. Dr hab. Mariusz Fras, prof. UŚ

64. Dr hab. Agnieszka Frąckowiak-Adamska, UWr

65. Dr Anna Frydrych-Depka, UMK

66. Dr Katarzyna Gajda-Roszczynialska, UŚ

67. Dr Paweł Gała, UŚ

68. Dr hab. Teresa Gardocka, prof. SWPS 

69. Prof. dr hab. Lech Gardocki, SWPS

70. Prof. dr hab. Lech Garlicki, emer. UW

71. Dr hab. Beata Giesen, prof. UŁ

72. Prof. dr hab. Jacek Giezek, UWr

73. Dr hab. Radosław Giętkowski, UG

74. Dr hab. Izabella Gil, prof. UWr

75. Prof. dr hab. Piotr Girdwoyń, UW

76. Prof. dr hab. Tomasz Gizbert-Studnicki, emer. UJ

77. Dr Jan Gola, UWr

78. Dr hab. Bartłomiej Gliniecki, prof. UG

79. Dr Anna Głogowska-Balcerzak, UŁ

80. Prof. dr hab. Jacek Gołaczyński, UWr

81. Dr Jakub Gołaś, UAM

82. Prof. dr hab. Andrzej Gomułowicz, UAM

83. Dr Grzegorz Gorczyński, UŚ

84. Dr Piotr Gosieniecki, emer., UAM

85. Prof. dr hab. Bogusława Gnela, UE w Krakowie

86. Dr Justyna Goździewicz-Biechońska, UAM

87. Dr hab. Lesław Góral, prof. UŁ

88. Dr hab. Agnieszka Górnicz-Mulcahy, UWr

89. Dr Wojciech Górowski, UJ

90. Dr Marcin Górski, UŁ

91. Dr Dawid Gregorczyk, UŚ

92. Dr Anna Gronkiewicz, UŚ

93. Prof. dr hab. Bożena Gronowska, UMK

94. Dr hab. Jarosław Grykiel, prof. UAM

95. Dr hab. Agnieszka Grzelak, prof. ALK

96. Prof. dr hab. Robert Grzeszczak, UW

97. Dr hab. Katarzyna Grzybczyk, prof. UŚ

98. Dr hab. Andrzej Gulczyński, prof. UAM

99. Prof. zw. dr hab. Maciej Gutowski, UAM

100. Dr hab. Magdalena Habdas, prof. UŚ

101. Prof. dr hab. Zbigniew Hajn, WPiA UŁ

102. Dr hab.Bohdan Halczak, prof. UZiel.

103. Dr Dominika Harasimiuk, UŁaz

104. Dr Agata Hauser, UAM

105. Dr Andrzej Huchla, UWr

106. Dr hab. Joanna Jagoda, prof. UŚ

107. Dr hab. Monika Jagielska, prof. UŚ

108. Dr hab. Mariusz Jagielski, prof. UŚ 

109. Prof. dr hab. Andrzej Jakubecki, UMCS

110. Dr hab. Marcin Janik, prof. UŚ,

111. Prof. dr hab. Janusz Jankowski, UŁ

112. Dr Lech Jamróz, UwB

113. Dr Jakub Janeta, UŁ

114. Dr hab. Sylwia Jarosz-Żukowska, UWr

115. Dr Katarzyna Jaworska, UWM

116. Dr hab. Barbara Jaworska-Dębska, prof. UŁ

117. Dr Jędrzej Jerzmanowski, UAM

118. Dr hab. Joanna Juchniewicz, UWM

119. Dr hab. Justyna Jurewicz, prof. UŁ

120. Dr Joanna Kaczmarek, UŁaz

121. Dr hab. Jacek Kaczor, UWr

122. Dr hab. Tomasz Kamiński, UW

123. Dr Beata Kanarek, US

124. Dr Łukasz Karczyński, UG

125. Prof. dr hab. Piotr Kardas, UJ

126. Dr Julia Kapelańska-Pręgowska, UMK

127. Dr hab. Aleksander Kappes, prof. UŁ

128. Dr Magdalena Kasprzak, UG

129. Dr Natalia Karczewska-Kamińska, UMK

130. Dr Przemysław Katner, USz

131. Prof. dr hab. Wojciech J. Katner, UŁ

132. Prof. dr hab. Zdzisław Kędzia, UG

133. Dr hab. Marcin Kilanowski prof. UMK

134. Dr hab. Katarzyna Klafkowska-Waśniowska, prof. UG

135. Dr hab. Elżbieta Klat-Górska, prof. UWr

136. Dr Anna Klimaszewska, UG

137. Dr Maja Klubińska, UMK

138. Prof. dr hab. Zbigniew Kmieciak, UŁ

139. Prof. dr hab. Wojciech Kocot, UW

140. Prof. dr hab. Violetta Konarska-Wrzosek, UMK

141. Dr hab. Tomasz Tadeusz Koncewicz, UG

142. Dr hab. Radosław Koper, prof. UŚ

143. Dr Katarzyna Koperkiewicz-Mordel, UŁ

144. Dr hab. Anna Magdalena Kosińska, KUL

145. Dr hab. Jerzy Korczak, prof. UWr

146. Prof. dr hab. Elżbieta Kornberger-Sokołowska, UW

147. Prof. dr hab. Dagmara Kornobis-Romanowska, UWr

148. Pr hab. Anna Kosut, prof. UMCS

149. Dr Beata J. Kowalczyk, UG

150. Dr Magdalena Kowalewska-Łukuć, US

151. Dr Agata Kozioł, UŚ

152. Dr hab. Artur Kozłowski, prof. UWr

153. Prof. dr hab. Krzysztof Krajewski, UJ

154. Dr hab. Agnieszka Krawczyk, prof. UŁ

155. Dr Karolina Kremens, UWr

156. Dr Michał Krotoszyński, UAM

157. Prof. dr hab Maria Kruk-Jarosz, emer. UW

158. Dr hab.Joanna Kruczalak-Jankowska, prof. UG

159. Prof. dr hab. Maria Kruk-Jarosz, emer. UW

160. Dr Katarzyna Krupa-Lipińska, UMK

161. Dr hab. Grzegorz Kryszeń, prof. UwB

162. Dr hab. Bartłomiej Krzan, prof. UWr

163. Dr hab. Marek Krzymowski, prof. UAM

164. Dr hab. Grzegorz Kuca, prof. UJ

165. Dr Sebastian Kubas, UJ

166. Dr hab. Andrzej Kubas, emer. prof. UJ

167. Dr hab. Bartosz Kucharski, prof. UŁ

168. Dr Michał Kućka, UJ

169. Prof. dr hab. Zbigniew Kuniewicz, prof. US

170. Prof. dr hab. Cezary Kulesza, UwB

171. Dr Martyna Kusak, UAM

172. Dr hab. Aleksandra Kustra Rogatka, prof. UMK

173. Dr hab. Witold Kurowski, prof. UŚ

174. Dr Michał Kuźnik, UE w Katowicach

175. Dr hab. Elżbieta Kużelewska, prof. UwB

176. Dr Dariusz Kużelewski, UwB

177. Dr hab. Zbigniew Kwaśniewski, em. prof. UMK

178. Dr hab. Violetta Kwiatkowska-Wócjcikiewicz, prof. UMK

179. Dr Paweł Kwiatkowski, UG

180. Prof. dr hab. Arkadiusz Lach, UMK

181. Dr hab. Jerzy Lachowski, prof. UMK

182. Dr Tomasz Lachowski, UŁ

183. Dr Katarzyna Leśkiewicz, UAM

184. Prof. dr hab. Leszek Leszczyński, UMCS

185. Dr hab. Monika Lewandowicz-Machnikowska, SWPS

186. Dr hab. Marta Litwińska-Werner, prof. UW

187. Dr hab. Elżbieta Loska, UKSW

188. Dr Katarzyna Ludwichowska-Redo, UMK

189. Dr hab. Dorota Łobos-Kotowska, prof. UŚ

190. Prof. dr hab. Ewa Łętowska, czł. rzeczywisty PAN, czł. czynny PAU

191. Dr Elwira Macierzyńska-Franaszczyk, ALK

192. Prof. dr hab. Piotr Machnikowski, UWr

193. Prof. dr hab. Jarosław Majewski, UKSW

194. Dr hab. Sylwia Majkowska-Szulc, prof. UG

195. Dr Jacek Malczewski, UJ

196. Dr Agnieszka Malicka, UWr

197. Dr Mikołaj Małecki, UJ

198. Dr hab. Maciej Małolepszy, prof. UZiel i EUV (Viadrina)

199.  Dr Kamil Mamak, UJ

200. Dr Roman Marchaj, UŚ

201. Dr hab. Krystian Markiewicz, prof. UŚ

202. Prof. dr hab. Ryszard Markiewicz, emer. UJ

203. Mgr Dawid Marko, UG

204. Prof. dr hab. Elwira Marszałkowska-Krześ, UWr

205. Mgr Michał Marszelewski, UMK

206. Prof. dr hab. Czesław Martysz, UŚ

207. Prof. dr hab. Andrzej Matan, UŚ

208. Dr hab. Marcin Matczak, prof. UW

209. Dr Magdalena Matusiak-Frątcczak, UŁ

210. Dr hab. Szymon Matuszewski, prof. UG

211. Prof. dr hab. Andrzej Mączyński, emer. UJ 

212. Dr hab. Dominik Mączyński, prof. UAM

213. Dr Aneta Mendrek, UE w Krakowie

214. Prof. dr hab. Marek Michalski, UKSW

215. Dr Marcin Mielczarek, UŁ

216. Prof. dr hab. Wiesława Miemiec, UWr

217. Prof. dr hab. Barbara Mikołajczyk, UŚ   

218. Dr Joanna Mikołajczyk, UŁ

219. Dr Elżbieta Mikos-Skuza, UW

220. Prof. dr hab. Ryszard Mikosz, UŚ

221. Dr hab. Piotr Mikuli, prof. UJ

222. Dr Piotr Misztal, UŁ

223. Dr Rafał Mizerski, UWM

224. Dr Małgorzata Modrzejewska, UW

225. Dr Mariusz Mohyluk, UwB

226. Dr Wojciech Mojski, UMCS

227. Dr hab. dr h.c. Leopold Moskwa, prof. UAM

228. Dr hab. Anna Moszyńska, prof. UMK

229. Prof. dr hab. Jacek Napierała, emer. UAM

230. Dr hab. Zbigniew Naworski, prof. UMK

231. Dr Igor B. Nestoruk, UAM

232. Prof. dr hab. Mirosław Nazar, UMCS

233. Dr hab. Monika Nowak, UŁ

234. Prof. dr hab. Artur Nowak-Far, SGH

235. Dr hab. Henryk Nowicki, prof. UMK

236. Prof. dr hab. Włodzimierz Nykiel, UŁ

237. Prof. dr hab. Adam Olejniczak, UAM

238. Dr hab. Radosław Olszewski, prof. UŁ

239. Dr hab. Piotr Oczko, prof. UJ

240. Dr hab. Tomasz Oczkowski, UMK

241. Prof. dr hab. Mieczysław Omyła, UKSW

242. Prof. dr hab. Jerzy Oniszczuk, SGH

243. Prof. dr hab. Adam Opalski, UW

244. Dr hab. Krzysztof Oplustil, prof. UJ

245. Mgr Maciej Pach, UJ

246. Prof. dr hab. Hanna Paluszkiewicz, UZiel

247. Dr Magdalena Paluszkiewicz, UŁ

248. Prof. dr hab. Sławomir Patyra, UMCS

249. Dr hab. Sławomir Pawłowski, prof. UAM

250. Prof. dr hab. Jadwiga Pazdan, UKSW

251. Prof. dr hab. Maksymilian Pazdan, ALK

252. Prof. dr hab. Maksymilian Pazdan, emeryt. UŚ, ALK

253. Mgr Aleksandra Penszyńska, UMK

254. Dr Władysław Pęksa, UJ

255. Dr hab. Jan Piątkowski, prof. UMK

256. Dr hab. Tomasz Pietrzykowski, prof. UŚ

257. Dr hab. Piotr Pinior, prof. UŚ

258. Dr hab. Andrzej Piosik, prof. UE w Katowicach

259. Dr hab. Agnieszka Piskorz-Ryń, prof. UKSW

260. Prof. dr hab. Jerzy Pisuliński, UJ

261. Dr Ewa Plebanek, UE w Krakowie

262. Dr Małgorzata Pohl-Michałek, UŚ

263. Prof. dr hab. Jerzy Poczobut, UW

264. Dr Jan Podkowik, UW

265. Dr Anna Podolska, UG

266. Dr hab. Joanna Połatyńska, prof. UŁ

267. Dr Marek Porzycki, UJ

268. Prof. dr hab. Wojciech Popiołek, UŚ

269. Dr hab. Jacek Potulski, prof. UG

270. Prof. dr hab. Andrzej Powałowski, UG

271. Dr Urszula Torbus, UŚ

272. Dr Magdalena Półtorak, UŚ

273. Dr Marcin Princ, UAM

274. Dr Łukasz Prus, UWr

275. Prof. dr hab. Urszula Promińska, UŁ

276. Dr hab. Ewa Przeszło, UŚ

277. Dr Ariel Przybyłowicz, UWr

278. Prof. dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak, UMCS

279. Dr hab. Dorota Pyć, prof. UG

280. Dr Małgorzata Pyrcak-Górowska, UJ

281. Dr Agata Pyrzyńska, US

282. Prof. dr hab. Małgorzata Pyziak-Szafnicka, UŁ

283. Prof. dr hab. Wojciech Pyzioł, emer. UJ

284. Dr Aleksander Raczyński, UAM

285. Dr hab. Anna Rakowska-Trela, prof. UŁ

286. Dr hab. Maciej Rakowski, prof. UŁ

287. Mgr Paweł Raźny, UMK

288. Dr hab. Piotr Rączka, prof. UMK

289. Dr Lidia Rodak, UŚ

290. Mgr Dawid Rogoziński, UG

291. Dr Karolina Rokicka-Murszewska, UMK

292. Prof. dr hab. Michał Romanowski, UW

293. Prof. dr hab. Kazimierz Równy, emer. INP PAN,

294. Prof. dr hab. Eugeniusz Ruśkowski, UwB

295. Dr Beata Rutkowska, UMK

296. Dr hab. Anna Rytel-Warzocha, prof. UG

297. Dr Anna Rzetelska, UŁ

298. Prof. dr hab. Irena Rzeplińska, INP PAN

299. Dr Piotr Sadowski, UMK

300. Dr hab. Maciej Serowaniec, prof. UMK

301. Dr hab. Tomasz Siemiątkowski, prof. SGH, USKW

302. Dr Aleksandra Sikorska-Lewandowska, UMK

303. Dr hab. Olga Sitarz, prof. UŚ

304. Dr hab. Marek Sobczyk, prof. UMK

305. Prof. dr hab. Krzysztof Skotnicki, UŁ

306. Dr hab. Jacek Skrzydło, prof. UŁ

307. Dr Dagmara Skrzywanek-Jaworska, UŁ

308. Prof. dr hab. Janusz Sługocki, US

309. Dr Tomasz Snarski, UG

310. Dr hab. Paweł Sobkowiak, prof. UAM

311. Prof. dr hab. Andrzej Sokala, UMK

312. Prof. dr hab. dr h.c. Stanisław Sołtysiński, emer. UAM

313. Dr hab. Tomasz Sójka, prof. UAM

314. Dr Marek Stańko, UŚ

315. Dr hab. Maksymilian Stanulewicz, prof. UAM

316. Dr Alfred Staszak, UZiel

317. Dr hab. Wojciech Szczepan Staszewski, prof. KUL

318. Dr hab. Anna Stawarska-Rippel, prof. UŚ

319. Dr Piotr Starzyński, UWM

320. Prof. dr hab. Mirosław Stec, UJ

321. Dr Blanka Julita Stefańska, UŁaz

322. Dr hab. Krzysztof Stefański, prof. UŁ

323. Mgr Jerzy Stępień (sędzia TK w st. spocz.), UŁaz

324. Dr Leszek Stępka, UMK

325. Dr hab. Karolina Stopka, UWr 

326. Dr hab. Marzena Strojek-Filus, prof. UE w Katowicach

327. Dr Michał Strzelbicki, UAM

328. Dr hab. Hanna Suchocka, prof. UAM

329. Prof. dr hab. Adam Sulikowski, UWr

330. Dr Jarosław Sułkowski, UŁ

331. Dr Michalina Szafrańska, UJ

332. Dr hab. Wojciech Szafrański, prof. UAM

333. Dr Anna Szachoń-Pszenny, KUL

334. Prof. dr hab. Grażyna B. Szczygieł UwB

335. Dr Krzysztof Szczygielski, UwB

336. Dr Andrzej Jan Szereda, UŁ

337. Dr Aleksandra Szewieczek, UE w Katowicach

338. Dr Katarzyna Szlachetko, UG

339. Dr hab. Andrzej Szlęzak, prof. SWPS

340. Dr hab. Andrzej Szmyt, prof. UG

341. Dr Bartosz Szolo-Nartowski, UG

342. Prof. dr hab. Maciej Szostak UWr

343. Dr hab. Dobrosława Szumiło-Kulczycka, prof. UJ

344. Dr hab. Przemysław Szustakiewicz, prof. UŁa

345. Dr hab. Sławomir Steinborn, prof. UG

346. Dr Katarzyna Sychta, UŚ

347. Dr Dorota Sylwestrzak, UMK

348. Dr Olga Śniadach, UG

349. Dr hab. Andrzej Światłowski, prof. UJ

350. Dr hab. Magdalena Tabernacka, prof. UWr

351. Dr Szymon Tarapata, UJ 

352. Prof. dr hab. Jan Paweł Tarno, UŁ

353. Dr Anna Tarnowska, UMK

354. Dr hab. Monika Tarska, prof. INP PAN

355. Dr hab. Andrzej Torbus, UŚ

356. Prof. dr hab. Elżbieta Traple, emer. UJ

357. Dr hab. Zygmunt Truszkiewicz, prof. UJ

358. Dr hab. Maciej Trzciński, prof. UWr

359. Prof. dr hab. Piotr Tuleja, UJ

360. Dr Paulina Twardoch, UŚ

361. Dr Piotr Uhma, UPed w Krakowie

362. Dr hab. Kazimierz M. Ujazdowski, prof. UŁ

363. Dr Michał Ulasiewicz, UŁ

364. Dr hab. Jakub Urbanik, prof. UW

365. Dr Magdalena Ustaborowicz, UŁ

366. Dr hab. Marcin Walasik, prof. UAM

367. Prof. dr hab. Anna Walaszek-Pyzioł, emer. UJ

368. Prof. dr hab. prof. honor. UJ Stanisław Waltoś, UJ

369. Dr hab. Monika Wałachowska, prof. UMK

370. Dr hab. Jacek Wantoch-Rekowski, prof. UMK

371. Mgr Krystyna Warylewska-Kamuś, UG

372. Dr hab. Marek Wasiński, prof. UŁ

373. Prof. dr hab. Jan Wawrzyniak, ALK

374. Dr Maciej Węgierski, UŁ

375. Prof. dr hab. Jan Widacki, KAFM

376. Dr hab. Tomasz Widłak, UG

377. Dr hab. Grzegorz Wierczyński, prof. UG

378. Dr hab. Adam Wiśniewski, prof. UG

379. Dr hab. Jacek Wieworowski, prof. UG

380. Dr hab. Karolina Wierczyńska, prof. INP PAN

381. Dr hab. Grzegorz Wierczyński, prof. UG

382. Prof. dr hab. Roman Wieruszewski, INP PAN, EWSPiA

383. Dr hab. Magdalena Wilejczyk, prof. UWr

384. Prof. dr hab. Paweł Wiliński, UAM

385. Dr hab. Katarzyna Witkowska-Chrzczonowicz, prof. UMK

386. Prof. dr hab. Zbigniew Witkowski, UMK

387. Dr hab. Aleksander Jerzy Witosz, UE w Katowicach

388. Dr Wojciech Włoch, UMK

389. Dr hab. Mirosław Włodarczyk, prof. UŁ

390. Dr Olaf Włodkowski, UZiel

391. Dr Mateusz Woiński, ALK

392. Dr hab. Bartosz Wojciechowski, prof. UŁ

393. Dr hab. Michał Wojewoda, prof. UŁ

394. Dr hab. Sylwia Wojtczak, prof. UŁ

395. Prof. dr hab. Jan Woleński, emer. UJ, czł. rzeczywisty PAN, czł. czynny PAU

396. Dr Ireneusz Wolwiak, UŚ

397. Dr Tatiana Wrocławska, UŁ

398. Dr Iwona Wróblewska, UMK

399. Mgr Dominika Wróblewska, US

400. Prof. dr hab. Włodzimierz Wróbel, UJ

401. Dr hab. Teresa Wyka, prof. UŁ

402. Prof. dr hab. Anna Wyrozumska, UŁ

403. Dr hab. Maria Anna de Abgaro Zachariasiewicz, prof. UŚ

404. Dr hab. Maciej Zachariasiewicz, prof. ALK

405. Dr hab. Krzysztof Zagrobelny, prof. UWr

406. Dr hab. Jarosław Zagrodnik, prof. UŚ

407. Prof. zw. dr hab. Jerzy Zajadło, UG

408. Dr hab. Justyna Zajdel-Całkowska, UŁaz

409. Dr hab. Wojciech Zalewski, prof. UG

410. Prof. dr hab. Kazimierz Zawada, UJ

411. Mgr Dominika Zawacka-Klonowska, UMK

412. Dr Mateusz Zeifert, UŚ

413. Mgr Jakub Zemła, UMK

414. Prof. dr hab. Kazimierz Zgryzek, UŚ

415. Dr Ewa Zielińska, UŚ

416. Dr Karolina Ziemianin, US

417. Dr hab. Krystian Ziemski, prof. UAM

418. Prof. dr hab. Jan Zimmermann, UJ

419. Dr Agata Ziółkowska, UMK

420. Dr Michał Ziółkowski, ALK

421. Prof. dr hab. Maria Zmierczak, UAM

422. Prof. dr hab. Andrzej Zoll, emer. UJ

423. Dr Witold Zontek, UJ

424. Dr hab. Jacek Zrałek, UŚ

425. Dr hab. Łukasz Żarnowiec, prof. UKSW

Za zgodność świadczą:

Dr hab. Aleksander Kappes, prof. UŁ

Dr hab. Jacek Skrzydło, prof. UŁ

---

Piszcie: listy@wyborcza.pl

Artykuł otwarty w ramach bezpłatnego limitu

Wypróbuj prenumeratę cyfrową Wyborczej

Nieograniczony dostęp do serwisów informacyjnych, biznesowych,
lokalnych i wszystkich magazynów Wyborczej.