W obecnej sytuacji planowane na dzień 10 maja bieżącego roku wybory prezydenckie stwarzają ogromne ryzyko zarówno dla członków komisji wyborczych, jak i wszystkich osób, które wezmą udział w tych wyborach
Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

List 688 samodzielnych pracowników naukowych, lekarzy i innych specjalistów związanych ze służbą zdrowia, zainicjowany przez prof. dr. hab. Jacka Jassema:

Panie Prezydencie

Panie Premierze

Nasilająca się pandemia COVID-19 stwarza dla całego świata wyjątkowe zdrowotne i materialne zagrożenie. Liczba zakażonych osób w naszym kraju szybko wzrasta i przy obecnej tendencji w najbliższych tygodniach może osiągnąć poziom zakażeń występujący w krajach najbardziej dotkniętych tym nieszczęściem. Zasoby polskiego systemu ochrony zdrowia są znacznie skromniejsze niż zamożnych państw Europy Zachodniej i mogą się okazać niewystarczające, by sprostać temu wyzwaniu.

W obecnej sytuacji planowane na dzień 10 maja bieżącego roku wybory prezydenckie stwarzają ogromne ryzyko zarówno dla członków komisji wyborczych, jak i wszystkich osób, które wezmą udział w tych wyborach. Groźba gwałtownego rozszerzenia się epidemii jest bardzo realna, co pokazały tragiczne doświadczenia niedawnych wyborów samorządowych we Francji. W ich wyniku zachorowało wielu członków komisji wyborczych i wolontariuszy zaangażowanych w wybory, a skokowy wzrost liczby zachorowań w skali całego kraju sparaliżował francuski system ochrony zdrowia.

Zorganizowanie skutecznej ochrony przed zakażeniem dla 300 tysięcy członków komisji wyborczej oraz kilkunastu milionów głosujących obywateli naszego kraju przekracza aktualne możliwości naszego państwa. W placówkach ochrony zdrowia już obecnie brakuje środków ochrony osobistej. Ich uruchomienie na potrzeby wyborów dramatycznie pogłębiłoby te niedobory.

Jako pracownicy naukowi polskich uczelni i instytucji badawczych związanych bezpośrednio lub pośrednio z ochroną zdrowia, w poczuciu odpowiedzialności za bezpieczeństwo polskiego społeczeństwa zwracamy się z usilnym apelem i prośbą o podjęcie przewidzianych w polskim systemie prawnym działań oraz postanowień umożliwiających przeprowadzenie wyborów prezydenckich w innym niż pierwotnie zaplanowano terminie i w warunkach niezagrażających zdrowiu i życiu obywateli.

Prof. dr hab. Jacek Jassem, Gdański Uniwersytet Medyczny

Adamczak Marcin , Katowice

Adamczyk-Kipigroch Hanna , Toruń

Adamek Dariusz , Kraków

Adamski Zygmunt , Poznań

Albrecht Jan , Warszawa

Albrecht Piotr , Warszawa

Andres Janusz , Kraków

Andrzejewska Małgorzata , Poznań

Antoniewicz-Papis Jolanta , Warszawa

Antosiewicz Jędrzej , Gdańsk

Arasimowicz-Jelonek Magdalena , Poznań

Arent-Królikowska Małgorzata , Wałcz

Augustynowicz-Kopeć Ewa , Warszawa

Bal Jerzy , Warszawa

Bal Wojciech , Warszawa

Balwierz Walentyna , Kraków

Bałdys-Waligórska Agata , Kraków

Banasiewicz Tomasz , Poznań

Bandurska-Stankiewicz Elżbieta , Olsztyn

Baranowski Rafał , Warszawa

Barańska-Rybak Wioletta , Gdańsk

Barczyk Adam , Katowice

Bartkowiak-Broda Iwona , Poznań

Bartnik Ewa , Warszawa

Bartoszewski Rafał , Gdańsk

Bartoszewski Grzegosz , Poznań

Basak Grzegorz , Warszawa

Basta Paweł , Kraków

Batura-Gabryel Halina , Poznań

Bazan-Socha Stanisława , Kraków

Bazan-Socha Stanisława , Kraków

Bernatowska Ewa , Warszawa

Białas Adam , Łodź

Białczyk Katarzyna , Bydgoszcz

Białecka Monika , Szczecin

Bidziński Mariusz , Warszawa

Bielawski Krzysztof , Gdańsk

Bielecki Krzysztof , Warszawa

Bielecki Stanisław , Łódź

Bieniaszewska Maria , Gdańsk

Bieniaszewski Leszek , Gdańsk

Bień Ewa , Gdańsk

Bieńkowska-Szewczyk Krystyna , Gdańsk

Biernacka Katarzyna , Warszawa

Biernat Wojciech , Gdańsk

Bigda Jacek , Gdańsk

Bilińska Barbara , Kraków

Biliński Szczepan , Kraków

Billewicz Barbara , Gliwice

Blecharz Paweł , Kraków

Błaszyk Krzysztof , Poznań

Bochenek Grażyna , Krakow

Bocian Ewa , Warszawa

Bogdański Paweł , Poznań

Bogunia-Kubik Katarzyna , Wrocław

Bohatyrewicz Romuald , Szczecin

Bolanowski Marek , Wrocław

Borkowska Alina , Toruń

Braksator Wojciech , Warszawa

Bręborowicz Andrzej , Poznań

Bręborowicz Anna , Poznań

Broncel Marlena , Łódź

Bruska Magorzata , Poznań

Bryl Ewa , Gdańsk

Bryniarski Krzysztof , Kraków

Brzezińska-Rajczys Grażyna , Warszawa

Budzyński Andrzej , Kraków

Budzyński Piotr S. , Kraków

Bujnicki Janusz , Warszawa

Bułło-Piontecka Barbara , Gdańsk

Burchardt Paweł , Poznań

Buszman Paweł , Zabrze

Buszman Piotr , Bielsko-Biała

Byrski Tomasz , Szczecin

Cendrowski Krzysztof , Warszawa

Chacinska Agnieszka , Warszawa

Chechlińska Magdalena , Warszawa

Chełmińska Marta , Gdańsk

Chłosta Piotr , Kraków

Chmielewski MIchał , Gdańsk

Chorostowska-Wynimko Joanna , Warszawa

Chrostowska Marzena , Gdańsk

Chrzanowska Krystyna , Warszawa

Chrzanowski Łukasz , Łódź

Chwojnicki Kamil , Gdańsk

Chybicka Alicja , Wrocław

Cichocka-Jarosz Ewa , Kraków

Cichocki Tadeusz , Kraków

Ciechanowski Kazimierz , Szczecin

Ciereszko Iwona , Białystok

Cubała Wiesław J. , Gdańsk

Cypryk Katarzyna , Łodź

Cypryk Marek , Łodź

Czajkowski Rafal , Bydgoszcz

Czarnecka-Operacz Magdalena , Poznań

Czarniecka Agnieszka , Gliwice

Czerski Piotr , Poznań

Członkowska Anna , Warszawa

Członkowski Andrzej , Warszawa

Czuczwar Stanisław J. , Lublin

Czynsz Małgorzata , Toruń

Dańczak-Pazdrowska Aleksandra , Poznań

Darocha Zbigniwe , Tychy

Dąbrowska-Kugacka Alicja , Gdańsk

Dąbrowski Mariusz , Rzeszów

de Walden-Gałuszko Krystyna , Gdańsk

Dembowska-Bagińska Bożenna , Warszawa

Demkow Urszula , Warszawa

Deptuła Wiesław , Szczecin

Dębska Marzena , Warszawa

Dębska-Ślizień Alicja , Gdańsk

Didkowska Joanna A. , Warszawa

Dobosz Marek , Gdańsk

Dobrowolska Agnieszka , Poznań

Dobrowolski Piotr , Warszawa

Domagała-Kulawik Joanna , Warszawa

Drews Krzysztof , Poznań

Drożyńska Elżbieta , Gdańsk

Dróżdż Dorota , Kraków

Drulis-Kawa Zuzanna , Wrocław

Dubiel Jacek S. , Kraków

Dudek Dominika , Kraków

Dudek Dariusz , Kraków

Dudziński Marek , Rzeszów

Dulak Józef , Kraków

Duława Jan , Katowice

Durlik Magdalena , Warszawa

Dworacka Marzena , Poznań

Dworacki Grzegorz , Poznań

Dylewicz Piotr , Poznań

Dyszkiewicz Wojciech , Poznań

Dziadziuszko Rafał , Gdańsk

Dzida Grzegorz , Lublin

Dzieciuchowicz Łukasz , Poznań

Dzierżanowska-Fangrat Katarzyna , Warszawa

Dzięgiel Piotr , Wrocław

Dziki Adam , Łódź

Eder Piotr , Poznań

Emerich Katarzyna , Gdańsk

Fendler Wojciech , Łodź

Fichna Piotr , Ponań

Figlerowicz Magdalena , Poznań

Figlerowicz Marek , Poznań

Fijałkowski Marcin , Gdańsk

Filip Agata , Lublin

Filipiak Krzysztof J. , Warszawa

Florek Ewa , Poznań

Floryszak-Wieczorek Jolanta , Poznań

Franek Edward , Warszawa

Frączek Mariusz , Warszawa

Friedman Andrzej , Warszawa

Furgał Mariusz , Kraków

Gabryel Marcin , Poznań

Gackowski Andrzej , Kraków

Gaj Małgorzata , Katowice

Gajos Grzegorz , Kraków

Gańczak Maria , Zielona Góra

Gąsior Zbigniew , Katowice

Gąsiorowska Anita , Łodź

Gąsowski Jerzy , Kraków

Gil Robert , Warszawa

Gisterek Iwona , Katowice

Głuszek Stanisław , Kielce

Golusiński Wojciech , Poznań

Gołąb Jakub , Warszawa

Gołębiewska Justyna , Gdańsk

Gołębiewski Andrzej , Gdańsk

Gorczyńska Ewa , Wrocław

Gosiewski Tomasz , Kraków

Góra-Tybor Joanna , Łódź

Górniak Jarosław , Kraków

Górska Elżbieta , Warszawa

Grabowski Marcin , Warszawa

Grajkowska Wiesława , Warszawa

Grenda Ryszard , Warszawa

Grodecka-Gazdecka Sylwia , Poznań

Grodzicki Tomasz , Kraków

Grodzińska-Jurczak Małgorzata , Kraków

Grodzki Tomasz , Szczecin

Gruchała Marcin , Gdańsk

Gruszfeld Dariusz , Warszawa

Gryko Daniel , Warszawa

Grzebieniak Zygmunt , Wrocław

Grzeszczak Władysław , Zabrze

Grzeszczyk Mirosław , Warszawa

Grzyb Piotr , Radom

Grzybiak Marek , Gdańsk

Grzybowski Andrzej , Olsztyn

Grzymisławski Marian , Poznań

Guzik Przemysław , Poznań

Hałagida Igor , Gdańsk

Hansdorfer-Korzon Rita , Gdańsk

Hansz Janusz , Poznań

Harciarek Michał , Gdańsk

Haus Olga , Bydgoszcz

Hennig Jacek , Warszawa

Hering Dagmara , Gdańsk

Hertrich-Woleński Jan , Rzeszów

Hiledbrandt Joanna , Wrocław

Hirnle+G23A198:F624 Tomasz , Białystok

Holecki Michał , Katowice

Hubalewska-Dydejczyk Alicja , Kraków

Huber Juliusz , Poznań

Hus Iwona , Warszawa

Iliszko Mariola , Gdańsk

Iluk Jan , Gdańsk

Irga-Jaworska Ninela , Gdańsk

Iskra Maria , Poznań

Izdebski Zbigniew , Warszawa

Iżycka-Świeszewska Ewa , Gdańsk

Jackowski Marek , Toruń

Jagodzinski Paweł , Poznań

Jaguszewski Miłosz , Gdańsk

Jakóbisiak Marek , Warszawa

Jakubowski Lucjusz , Warszawa

Jałowiecki Przemysław , Katowice

Jamroziak Krzysztof , Warszawa

Jankowski Piotr , Kraków

Jarosz-Chobot Przemysława , Katowice

Jaroszewski Jerzy , Olsztyn

Jaruzelska Jadwiga , Poznań

Jarząb Barbara , Gliwice

Jarząb Jerzy , Zabrze

Jassem Jacek , Gdańsk

Jassem Ewa , Gdańsk

Jaśkiewicz Janusz , Gdańsk

Jaworski Radosław , Warszawa

Jaworski Jacek , Warszawa

Jezela-Stanek Aleksandra , Warszawa

Jeziorski Arkadiusz , Łódź

Jędryczka Małgorzata , Poznań

Jędrzejczak Wiktor W. , Warszawa

Józwiak Sergiusz , Warszawa

Józwiak Marek , Poznań

Jurczak Wojciech , Kraków

Jurczyszyn Artur , Kraków

Juszkat Robert , Poznań

Kaczmarek Elżbieta , Poznań

Kaczmarek Leszek , Warszawa

Kaczmarek-Borowska Bożenna , Rzeszów

Kaczor Jan , Gdańsk

Kaliciński Piotr , Warszawa

Kalinowska Alicja , Poznań

Kałwak Krzysztof , Wrocław

Kamińska Bożena , Warszawa

Kamińska Janina , Warszawa

Kamiński Karol , Białystok

Kamysz Wojciech , Gdańsk

Kamysz Elżbieta , Gdańsk

Kansy Andrzej , Warszawa

Kapłon-Cieślicka Agnieszka , Warszawa

Karaszewski Bartosz , Gdańsk

Karczewski Jacek , Poznań

Karczewski Marek , Poznań

Karolczyk Grażyna , Kielce

Karoń Jacek , Poznań

Kaska Łukasz , Gdańsk

Kasprzak Jarosław D. , Łódź

Kazanowska Bernarda , Wrocław

Kaźmierczak Jarosław , Szczecin

Kaźmierczak Bartosz , Gniezno

Kempa Maciej , Gdańsk

Kędzia Witold , Poznań

Kielan Wojciech , Wroclaw

Klasa-Mazurkiewicz Dagmara , Gdańsk

Klawe Jacek , Bydgoszcz

Klimczak Aleksandra , Wrocław

Klimek Dariusz , Bielsko-Biała

Klinger Marian , Wrocław

Klupa Tomasz , Kraków

Kładny Józef , Szczecin

Kłęk Stanisław , Kraków

Knysz Brygida , Wrocław

Kochańska Barbara , Gdańsk

Kochman Janusz , Warszawa

Kocić Ivan , Gdańsk

Kocięcki Jarosław , Poznań

Kołodziejczyk Piotr , Kraków

Kołtan Sylwia , Bydgoszcz

Konarska Magdalena , Warszawa

Konieczny Igor , Gdańsk

Kopeć Grzegorz , Kraków

Korzon-Burakowska Anna , Gdańsk

Kosiak Wojciech , Gdańsk

Kos-Kudła Beata , Gliwice

Kossut Małgorzata , Warszawa

Kostera-Pruszczyk Anna , Warszawa

Kostkiewicz Magdalena , Kraków

Kościnski Tomasz , Poznań

Kot Jacek , Gdańsk

Kotowicz Beata , Warszawa

Kotulska-Józwiak Katarzyna , Warszawa

Kotwica Jan , Olsztyn

Kotwicka Malgorzata , Poznań

Kotwicki Tomasz , Poznań

Kowalczyk Jerzy , Lublin

Kowalewska Magdalena , Warszawa

Kowalska Maria Małgorzata , Warszawa

Kowalski Oskar , Zabrze

Kowalski Ireneusz M. , Olsztyn

Kowalski Piotr , Gdańsk

Kozielski Jerzy , Zabrze

Kozłowski Dariusz , Gdańsk

Koźmiński Antoni , Działdowo

Koźmiński Piotr , Mława

Krajewski Romuald , Warszawa

Krasińska Beata , Poznań

Krasiński Zbigniew , Poznań

Krawczyk Marek , Warszawa

Krawczyk Paweł , Lublin

Krawczyński Maciej , Poznań

Krenke Rafał , Warszawa

Krokowicz Piotr , Poznań

Kruczyński Jacek , Poznań

Kruszewski Janusz , Gdynia

Krzemień Kazimierz , Kraków

Książek Andrzej , Lublin

Książyk Janusz , Warszawa

Kubica Jacek , Bydgoszcz

Kukulski Tomasz , Katowice

Kułakowska Alina , Białystok

Kułakowski Piotr , Warszawa

Kuna Piotr , Łódź

Kurkowska-Jastrzębska Iwona , Warszawa

Kurnatowska  Ilona , Łodź

Kurzawa Rafał , Wrocław

Kurzyna Marcin , Otwock

Kusza Krzysztof , Poznań

Kutarski Andrzej , Lublin

Kuznicki Jacek , Warszawa

Kwias Zbigniew , Poznań

Kwiatkowski Stanisław , Krakow

Kwinta Przemko , Kraków

Lachert Elżbieta , Warszawa

Lange Magdalena , Gdańsk

Langfort Renata , Warszawa

Lango Romuald , Gdańsk

Lasek Witold , Warszawa

Lasota-Moskalewska Alicja , Warszawa

Lass Piotr , Gdańsk

Lauterbach Ryszard , Kraków

Legocki Andrzej , Poznań

Lesiak Maciej , Poznań

Leszczyński Piotr , Poznań

Lewandowska-Szumiel Małgorzata , Warszawa

Lewandowski Krzysztof , Poznań

Lewicka Ewa , Gdańsk

Liberek Krzysztof , Gdańsk

Liberski Paweł , Łodź

Limon Janusz , Gdańsk

Lipczyńska Magdalena , Warszawa

Litwin Mieczyslaw , Warszawa

Lorenc Zbigniew , Sosnowiec

Lossy Jacek , Poznań

Lubiński Andrzej , Łódź

Łazarewicz Jerzy , Warszawa

Łętowska Magdalena , Warszawa

Łobocka Małgorzata , Warszawa

Łojkowska Ewa , Gdańsk

Ługowska Iwona , Warszawa

Łukaszeicz Magdalena , Suwałki

Mach Tomasz , Kraków

Mach Tomasz , Kraków

Mackiewicz Andrzej , Poznań

Maj Joanna , Wroclaw

Majka Marcin , Kraków

Majkowicz Mikołaj , Gdańsk

Majkowska Liliana , Szczecin

Makałowska Izabela , Poznań

Makarewicz Wiesław , Gdańsk

Makarewicz Roman , Bydgoszcz

Malejczyk Jacek , Warszawa

Malinowski Witold , Szczecin

Małecka-Tendera Ewa , Katowice

Małecki Maciej , Kraków

Małkowski Piotr , Warszawa

Mamcarz Artur , Warszawa

Manikowski Przemysław , Poznań

Marciniak Ryszard , Poznań

Marczewski Waldemar , Młochów

Markuszewski Michał , Gdańsk

Marszałek Andrzej , Poznań

Mastalerz Lucyna , Kraków

Matras Przemysław , Lublin

Matuszewski Marcin , Gdańsk

Matyja Andrzej , Kraków

Matysiak Michał , Warszawa

Mazur Grzegorz , Wrocław

Mazurczak Tadeusz , Warszawa

Mazurkiewicz-Bełdzińska Maria , Gdańsk

Mączyński Andrzej , Kraków

Miączyńska Marta , Warszawa

Michalak Sławomir , Poznań

Michalik Maciej , Olsztyn

Milecki Piotr , Poznań

Milewicz Andrzej , Wroclaw

Milewicz Andrzej , Wrocław

Mirowska-Guzel Dagmara , Warszawa

Mitkowski Przemyslaw , Poznań

Mitosek-Szewczyk Krystyna , Lublin

Miza-Stec Katarzyna , Katowice

Molenda Jacek , Gniezno

Moryś Janusz , Gdańsk

Moskalewski Stanisław , Warszawa

Możejko Beata , Gdańsk

Mularek-Kubzdela Tatiana , Poznań

Musiał Jacek , Kraków

Musiałek Piotr , Kraków

Musielak Michał , Poznań

Muszyńska-Rosłan Katarzyna , Białystok

Myśliwiec Małgorzata , Gdańsk

Nadolska-Orczyk Anna , Radzików

Naganowska Bożena , Poznań

Narkiewicz Krzysztof , Gdańsk

Naumnik Beata , Katowice

Nawrocki Sergiusz , Olsztyn

Nessler Jadwiga , Kraków

Neubauer-Geryk Jolanta , Gdańsk

Niedoszytko Marek , Gdańsk

Niemczyk Ewa , Płońsk

Niklińska Maria , Kraków

Nittner-Marszalska Marita , Wrocław

Niżankowska Ewa , Kraków

Noczyńska Anna , Wrocław

Nowacki Przemysław , Szczecin

Nowak Wojciech , Kraków

Nowak Krzysztod W. , Poznań

Nowakowska Beata , Warszawa

Nowicka Grażyna , Warszawa

Nowicki Michał , Łódź

Nowis Dominika , Warszawa

Nowobilski Roman , Kraków

Nowotny Marcin , Warszawa

Nyckowski Paweł , Warszawa

Nycz Ryszard , Kraków

Obuchowski Michał , Gdańsk

Ochocka Renata , Gdańsk

Ochotny Romuald , Poznań

Odrowąż-Pieniążek Piotr , Kraków

Oko Andrzej , Poznań

Okopień Bogusław , Katowice

Olędzka Ilona , Gdańsk

Opolski Grzegorz , Warszawa

Orczyk Wacław , Radzików

Orłowski Tadeusz , Warszawa

Ostrowska Lucyna , Białystok

Owczuk Radosław , Gdańsk

Ozdarska Dorota , Warszawa

Pałczyński Cezary , Łódź

Paradowski Bogusław , Wrocław

Paradowski Leszek , Wrocław

Pasierski Tomasz , Warszawa

Pasińska Magdalena , Bydgoszcz

Paśnik Krzysztof , Warszawa

Pawełczyk Tadeusz , Gdańsk

Pawlaczyk-Gabryel Katarzyna , Poznań

Pawlak Joanna M. , Poznań

Pawlik Wiesław W. , Kraków

Pawłowska Joanna , Warszawa

Pawłowski Ryszard , Gdańsk

Piaskowska Arleta , Poznań

Piechowicz Lidia , Gdańsk

Pieńkowska Barbara , Warszawa

Pilarska Ewa , Gdańsk

Piłat Jacek , Lublin

Piotrowicz Ryszard , Warszawa

Piszcz Jarosław , Białystok

Placek Waldemar , Olsztyn

Plata-Nazar Katarzyna , Gdańsk

Plenis Alina , Gdańsk

Płoski Rafał , Warszawa

Płytycz Barbara , Kraków

Podgórzak Andrzej , Siedlce

Podolak-Dawidziak Maria , Wrocław

Pojda Zygmunt , Warszawa

Postuła Marek , Warszawa

Potemkowski Andrzej , Szczecin

Potępa Jan , Kraków

Pożarowski Piotr , Lublin

Pożarowski Piotr , Lublin

Preis Krzysztof , Gdańsk

Prejbisz Aleksander , Warszawa

Pruszczyk Piotr , Warszawa

Ptak-Belowska Agata , Kraków

Pyrć Krzysztof , Kraków

Pytko-Polończuk Jolanta , Kraków

Pyza Elżbieta , Kraków

Radomski Marek , Kanada

Rakoczy-Trojanowska Monika , Warszawa

Rakus Dariusz , Wrocław

Ramlau Rodryg , Poznań

Ratajska Anna , Warszawa

Rechciński Tomasz , Łódź

Regulski Wojciech , Kraków

Reguła Jarsław , Warszawa

Reich Adam , Rzeszów

Respondek-Liberska Maria , Łódź

Richter Piotr , Kraków

Rogowski Jan , Gdańsk

Roliński Jacek , Lublin

Romanowski Leszek , Poznań

Ropacka-Lesiak Mariola , Poznań

Roszak Andrzej , Poznań

Roszkowski Marcin , Warszawa

Roszkowski-Śliż Kazimierz , Warszawa

Rożniecki Jacek , Łodź

Różański Jacek , Szczecin

Ruchała Marek , Poznań

Ruciński Marcin , Poznań

Rudnicka Lidia , Warszawa

Rudnik Adam , Katowice

Rutkowska Magdalena , Warszawa

Rutkowski Bolesław , Gdańsk

Rutkowski Przemysław , Gdańsk

Rużyłło Witold , Warszawa

Rybakowski Janusz , Poznań

Rydzyński Konrad , Warszawa

Ryglewicz Danuta , Warszawa

Ryglewicz Danuta , Warszawa

Rymaszewska Joanna , Wrocław

Rymkiewicz Grzegorz , Warszawa

Rytlewski Krzysztof , Kraków

Sadowski Jerzy , Kraków

Sadowski  Grzegorz , Giżycko

Sajdak Stefan , Poznań

Samborski Włodzimierz , Poznań

Samoliński Bolesław , Warszawa

Sanak Marek , Kraków

Sawicki Wiesław , Gdańsk

Sawicki Włodzimierz , Warszawa

Sąsiadek Maria , Wrocław

Serkies Krystyna , Gdańsk

Siedlar Maciej , Kraków

Siedlecki Janusz , Warszawa

Siemińska Alicja , Gdańsk

Siemiński Mariusz , Gdańsk

Sieńko Jerzy , Szczecin

Simon Krzysztof , Wrocław

Simon Marek , Poznań

Skarżyński Piotr , Warszawa

Skarżyński Henryk , Warszawa

Skiba Stefan , Kraków

Składanowski Andrzej , Gdańsk

Skoczeń Szymon , Kraków

Slomińska Ewa , Gdańsk

Sładek Krzystof , Kraków

Sławek Jarosław , Gdańsk

Sławiński Jarosław , Gdańsk

Słomińska Ewa , Gdańsk

Słowiński Krzysztof , Poznań

Smiatacz Tomasz , Gdańsk

Smoleń Ewa , Pabianice

Smoleński Ryszard T. , Gdańsk

Sobkowicz Bożena , Białystok

Socha Piotr , Warszawa

Socha Tomasz , Kraków

Sokołowska-Wojdyło Małgorzata , Gdańsk

Solnica Bogdan , Kraków

Sosnowski Roman , Warszawa

Spaczyński Robert , Poznań

Spaczyński Marek , Poznań

Spławiński Jacek , Warszawa

Staniszewski Ryszard , Poznań

Stańczak Joanna , Gdańsk

Starzyk Jerzy B. , Karaków

Starzyńska Anna , Gdańsk

Starzyńska Teresa , Szczecin

Stefaniak Jerzy , Poznań

Stefanowicz Joanna , Gdańsk

Stefańczyk Ludomir , Łodź

Steinborn Barbara , Poznań

Stelmach Andrzej , Kraków

Stepnowski Piotr , Gdańsk

Stępińska Janina , Warszawa

Stopiński Marek , Podkowa Leśna

Straburzyńska-Migaj Ewa , Poznań

Strzałka Kazimierz , Krakow

Strzelczyk Janusz , Łodź

Studniarek Michał , Gdańsk

Sułowicz Władysław , Kraków

Surowiec Andrzej , Rzeszów

Swadźba Jakub , Kraków

Syczewska Małgorzata , Warszawa

Synder Marek , Łodź

Szadkowska Agnieszka , Łodź

Szajewska Hanna , Warszawa

Szalewska Dominika , Gdańsk

Szarejko Iwona , Katowice

Szczeklik Wojciech , Kraków

Szczerkowska-Dobosz Aneta , Gdańsk

Szczylik Cezary , Warszawa

Szepietowski Jacek C. , Wrocław

Szewczyk Bogusław , Gdańsk

Szlagatys-Sidorkiewicz Agnieszka , Gdańsk

Szołkiewicz Marek , Gdynia

Sztefka-Wolny Aleksandra , Sosnowiec

Sztefko Krystyna , Kraków

Szturmowicz Monika , Warszawa

Szurowska Edyta , Gdańsk

Szutowicz Andrzej , Gdańsk

Szyfter Krzysztof , Poznań

Szyguła Zbigniew , Kraków

Szymański Filip M. , Warszawa

Szymański Piotr , Warszawa

Szymura Jacek M. , Kraków

Śledziński Zbigniew , Gdańsk

Śliwicka Dorota , Sochaczew

Śliwiński Paweł , Warszawa

Ślubowska Katarzyna , Warszawa

Śmigiel Robert , Wrocław

Świątkowska-Freund Małgorzata , Gdańsk

Tabarkiewicz Jacek , Rzeszów

Tafil-Klawe Małgorzata , Bydgoszcz

Tarnowski Wiesław , Warszawa

Tendera Michał , Katowice

Tłokiński Waldemar , Warszawa

Tokarz-Deptuła Beata , Szczecin

Tomaszewski Andrzej , Lublin

Tomkiewicz-Pająk Lidia , Kraków

Torbicki Adam , Warszawa

Trojnarska Olga , Poznań

Trusz-Gluza Maria , Warszawa

Trzonkowska Natalia , Gdańsk

Trzonkowski Piotr , Gdańsk

Twardowska-Hauser Joanna , Poznań

Twardowski Tomasz , Poznań

Twarowska-Hauser Joanna , Poznań

Tykarski Andrzej , Poznań

Urbanik Andrzej , Kraków

Urbański Paweł , Żuromin

Usnarska-Zubkiewicz Lidia , Wrocław

Ussowicz Marek , Wrocław

Wachowiak Jacek , Poznań

Waligóra Marcin , Kraków

Waligórski Michał , Kraków

Wallner Grzegorz , Lublin

Wasilewski Bohdan , Warszawa

Wełnicka-Jaśkiewicz Marzena , Gdańsk

Wender-Ożegowska Ewa , Poznań

Węgrzyn Grzegorz , Gdańsk

Widecka Krystyna , Szczecin

Widenka Kazimierz , Rzeszów

Wielgoś Mirosław , Warszawa

Wierzba Jolanta , Gdańsk

Wierzbowska Agnieszka , Łodź

Wilczek Adrianna , Wrocław

Windyga Jerzy , Warszawa

Wita Krystian , Katowice

Witkowski Jacek M. , Gdańsk

Witkowski Adam , Warszawa

Witt Michał , Poznań

Wiznerowicz Maciej , Poznan

Wojakowski Wojciech , Katowice

Wojas-Pelc Anna , Kraków

Wojnicz Maria , Toruń

Wojtukiewicz Marek , Białystok

Wolska Lidia , Gdańsk

Wołczyński Sławomir , Białystok

Wordliczek Jerzy , Kraków

Woźniak Michał , Gdańsk

Wożakowska-Kapłon Beata , Kielce

Wójcik-Banaś Edyta , Kozienice

Wróbel Tomasz , Wrocław

Wróbel Grażyna , Wrocław

Wróblewski Tadeusz , Warszawa

Wysocki Wojciech , Kraków

Wysocki Andrzej , Kraków

Wysocki Jacek , Poznań

Wysocki Mariusz , Bydgoszcz

Wyszyńska Agnieszka , Pruszków

Zabiel Maciek , Poznań/Zielona Góra

Zabielski Romuald , Warszawa

Zagożdżon Paweł , Gdańsk

Zakrzewska-Pniewska Beata , Warszawa

Zalewska-Szewczyk Beata , Łodź

Zalewski Jarosław , Kraków

Zaremba Jacek , Warszawa

Zaucha Maciej , Gdańsk

Zegarska Barbara , Bydgoszcz

Zegarski Wojciech , Bydgoszcz

Zembala Marian , Zabrze

Ziarkiewicz-Wróblewska Bogna , Warszawa

Ziemnicka Katarzyna , Poznań

Zieniewicz Krzysztof , Warszawa

Zimnoch-Guzowska Ewa , Młochów

Ziółkowski Piotr , Wrocałw

Żurowska Aleksandra , Gdańsk

Żylicz Maciej , Warszawa

Lista Naukowych Towarzystw Lekarskich, których Prezesi wyrażają poparcie dla apelu o zmianę terminu wyborów prezydenckich zaplanowanych na 10 maja 2020 roku

1. Polska Grupa Badań Nowotworów Głowy i Szyi

2. Polskie Towarzystwo Anestezjologii i Intensywnej Terapii

3. Polskie Towarzystwo Badania Bólu

4. Polskie Towarzystwo Biologii Medycznej

5. Polskie Towarzystwo Dermatologiczne

6. Polskie Towarzystwo Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych

7. Polskie Towarzystwo Gastroenterologii

8. Polskie Towarzystwo Genetyki Człowieka

9. Polskie Towarzystwo Ginekologii Onkologicznej

10. Polskie Towarzystwo Hematologów i Transfuzjologów

11. Polskie Towarzystwo Hepatologiczne

12. Polskie Towarzystwo Immunologii Doświadczalnej i Klinicznej

13. Polskie Towarzystwo Medycyny Paliatywnej

14. Polskie Towarzystwo Medycyny Ratunkowej

15. Polskie Towarzystwo Medycyny Seksualnej

16. Polskie Towarzystwo Medycyny Stanów Nagłych i Katastrof

17. Polskie Towarzystwo Mikrobiologów

18. Polskie Towarzystwo Neonatologiczne

19. Polskie Towarzystwo Neurochirurgów

20. Polskie Towarzystwo Neurofizjologii Klinicznej

21. Polskie Towarzystwo Neurologiczne

22. Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych

23. Polskie Towarzystwo Onkologii i Hematologii Dziecięcej

24. Polskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej

25. Polskie Towarzystwo Patologów

26. Polskie Towarzystwo Pneumonologii Dziecięcej

27. Polskie Towarzystwo Psychoonkologiczne

28. Polskie Towarzystwo Seksuologiczne

29. Polskie Towarzystwo Stomatologiczne

30. Polskie Towarzystwo Stomatologii Dziecięcej

31. Polskie Towarzystwo Transplantacyjne

32. Polskie Towarzystwo Zakażeń Szpitalnych

33. Polskie Towarzystwo Żywienia Pozajelitowego, Dojelitowego i Metabolizmu

34. Towarzystwo Chirurgów Polskich

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi 
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
Komentarze
Zaloguj się
Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem
Takie czasy, ze trzeba grzecznie apelowac do szalencow i idiotow.
już oceniałe(a)ś
56
0
Brawo Panie profesorze
już oceniałe(a)ś
53
0
Jaka jest kara za usiłowanie popełnienia zbrodni na całym Narodzie? Pamiętam co było w Norymberdze po wojnie - ale tam chodziło o zbrodnie przeciwko całej ludzkości i wiemy jaki był finał. Tu mamy usiłowanie popełnienia przestępstwa wobec jednego tylko narodu. Ale to moja Ojczyzna i należę do tego Narodu. A grzeczne apele i przekonywanie? Nie do tych szaleńców ogarniętych niekotrolowaną żadzą władzy - Panie profesorze...
już oceniałe(a)ś
45
0
Zastanawiałem się, dlaczego z takim uporem PIS podtrzymuje termin wyborów prezydenckich 10 maja. Po rozwoju epidemii jest oczywiste, że termin jest nierealny. Po co zatem ten upór? Jaki jego cel? PIS jest niezwykle cyniczny i przebiegły. Chodzi o przejęcie władzy w samorządach.
Jest prawie pewne, że prezydenci, burmistrzowie itd nie będą w stanie skompletować komisji wyborczych do 10 kwietnia zgodnie z ustawą. Zatem nie wywiążą się z prawnego obowiązku i wszyscy zostaną zastąpieni przez komisarzy PIS-u powołanych przez rząd. Problem samorządów zostanie rozwiązany, a potem ogłosi się stan wyjątkowy, w którym nie można przeprowadzać wyborów. Ten stan będzie się ciągnął co najmniej pół roku, a w tym czasie komisarze PIS zrobią czystkę w samorządach.
PIS jest racjonalny i to, czego nie uzyskał w wyborach, narzuci poprzez komisarzy.
@veni
to jest proste-kaczysci boja sie stracic wladze bo na jesien ich dziadowskie rzady podlej zmiany beda widoczne nawet dla moherow
już oceniałe(a)ś
2
0
@veni
PiS wie, że to nie jest gra na miesiące, tylko na tygodnie a nawet dni. Matematyka jest nieubłagana. 2000 chorych i kilkanaście zgonów można jeszcze jakoś zagadać, ale dziesiątek tysięcy zarażonych i tysięcy zgonów już nie. Dlatego tak prą do wyborów i do wygranej w pierwszej turze. Wiedzą, że między 10 a 24 maja sytuacja się zaogni, zwłaszcza, jeśli ludzie pójdą na wybory (skokowy wzrost liczby zarażonych). Potem nastąpi kryzys gospodarczy. Nawet nachalna propaganda z TV PiS nie będzie w stanie zakłamać sytuacji.
już oceniałe(a)ś
3
0
Tych 300 000 członków komisji wyborczych trzeba wcześniej przeszkolić. Spotkają się razem, wrócą do swoich środowisk i rozniosą w nich koronawirusa. Odsunąć szaleńca od władzy!
@wlek
no i co z tego-wybory maja sie odbyc w maju bo do jesieni ich dziadowskie rzady beda widoczne jak na dloni
już oceniałe(a)ś
1
0
.
Brawa dla solidarnej inicjatywy naukowców z wielu miast. Stanęli na wysokości zadania. Ale czy w normalnym kraju powinno dochodzić do takich sytuacji?
Ps Jestem bardzo ciekawy jak Szumowski będzie kombinował z powyższym listem.
już oceniałe(a)ś
24
0
540 głosów mówi - nie robić wyborów. Jeden głos na TAK zadecyduje. To głos Prezesa Polski.
już oceniałe(a)ś
22
0
Może być więcej ofiar tych wyborów niż w Katyniu.
już oceniałe(a)ś
18
0