Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

1. Wyrażamy wielki szacunek i uznanie dla sędziów, którzy narażając własną karierę, mają obywatelską odwagę przeciwstawiania się działaniom niepraworządnym, podejmowanym przez obecne władze PiS. Walczą oni o niezależność polskiego sądownictwa, przestrzeganie Konstytucji RP oraz wykonywanie zobowiązań wynikających z członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Obrona zasady państwa prawa jest równoznaczna z obroną Polski jako państwa demokratycznego oraz obroną podstawowych praw polskich obywateli. To również zdecydowane opowiedzenie się za pozostaniem Polski w Unii Europejskiej w roli poważnego i aktywnego państwa członkowskiego.

2. Po wyroku unijnego Trybunału Sprawiedliwości z 19 listopada 2019 r. posłowie PiS złożyli w Sejmie projekt ustawy, która zamiast naprawić wskazane w wyroku kardynalne wady reformy sądownictwa, chce zmusić polskich sędziów do ignorowania wytycznych wynikających z orzeczenia TSUE. Proponowana ustawa da partii rządzącej całkowitą kontrolę nad orzekaniem polskich sędziów. Władza uporczywie kłamie, że projekt ustawy wzorowany jest na regulacjach innych demokracji, takich jak Francja czy Niemcy. Tymczasem - jak w PRL - każde działanie sędziów sprzeczne z intencjami partii rządzącej piętnuje się jako „polityczne”. Naganne, „polityczne” i karalne ma się stać realizowanie zaleceń TSUE.

3. Dwa lata temu Konferencja Ambasadorów RP zwracała uwagę, że działania niepraworządne obecnej władzy prowadzą do izolacji Polski na arenie międzynarodowej oraz marginalizacji w Unii Europejskiej. Podejmowane i planowane obecnie działania powodują znacznie dalej idące konsekwencje. Wspomniany projekt ustawy, jeśli zostanie przyjęty, de facto zawiesi obowiązywanie prawa unijnego w Polsce.  Prześladowanie sędziów za stosowanie prawa UE, w tym za wykonywanie wyroków Trybunału Sprawiedliwości, to podważanie samego sedna integracji europejskiej, to kwestionowanie członkostwa Polski w Unii. PiS skrycie zmierza do wyprowadzenia Polski z Unii, krok po kroku realizując faktyczny exit: marginalizację Polski w społeczności państw Zachodu, wyłączenie jej – na własne życzenie – z głównego nurtu Unii Europejskiej. Hasło wyborcze PiS, że Polska ma być „bijącym sercem” Europy, brzmi w tym kontekście jak kpina. PiS prowadzi Polskę do „szarej strefy” rozchwianych politycznie państw między Rosją a Europą Zachodnią.

Podpisy

Jan Barcz

Iwo Byczewski

Maria Krzysztof Byrski

Tadeusz Diem

Paweł Dobrowolski

Grzegorz Dziemidowicz

Urszula Gacek

Marek Grela

Adam W. Jelonek

Maciej Klimczak

Michał Klinger

Tomasz Knothe

Maciej Kozłowski

Maciej Koźmiński

Jerzy Kranz

Andrzej Krawczyk

Andrzej Krzeczunowicz

Henryk Lipszyc

Bogumił Luft

Piotr Łukasiewicz

Anna Niewiadomska

Jerzy Maria Nowak

Piotr Nowina-Konopka

Agnieszka Magdziak-Miszewski

Piotr Ogrodziński

Ryszard Schnepf

Grażyna Sikorska

Tadeusz Szumowski

Andrzej Towpik

Wojciech Tomaszewski

Jan Truszczyński

Maria Wodzyńska-Walicka

Warszawa, 20 grudnia 2019 r.

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.