To my, nauczyciele, jesteśmy najlepszymi ekspertami w sprawach oświaty. W trosce o prestiż i pozycję zawodu nauczyciela na rynku pracy domagamy się godnego wynagrodzenia, które uwzględni wszystkie nasze obowiązki dydaktyczne i wychowawcze wynikające z kalendarza roku szkolnego.
Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

W związku z przedłużającym się strajkiem wyrażamy nasze zaniepokojenie brakiem woli natychmiastowego podjęcia dialogu ze strony rządu i domagamy się spotkania przy okrągłym stole jeszcze przed Świętami Wielkanocnymi.

Powinno się ono odbyć z inicjatywy rządu w szerszym gronie przedstawicieli wszystkich grup: nauczycieli, uczniów, rodziców, samorządów i związków zawodowych. W trosce o naszych uczniów chcielibyśmy jak najszybciej wrócić do naszych obowiązków.
Mówienie o dzieciach jako naszych zakładnikach bardzo nas krzywdzi, ubolewamy nad tym, że społeczeństwu przekazywany jest fałszywy obraz pracy nauczyciela. Odbieramy to jako manipulowanie opinią publiczną. Wyznaczenie strajku w czasie egzaminów jest ostatecznością. Taka forma protestu to wyraz naszego sprzeciwu wobec dramatycznej sytuacji w oświacie. Chcemy być podmiotem, a nie przedmiotem zmian. Rozumiemy konieczność reform i domagamy się ich. Jednak zmiany dotyczące warunków pracy, w tym Karty nauczyciela, muszą być poprzedzone szerokimi konsultacjami społecznymi. Nowelizacja prawa oświatowego powinna się odbywać w atmosferze mądrej i rozłożonej w czasie dyskusji. 

To my, nauczyciele, jesteśmy najlepszymi ekspertami w sprawach oświaty. W trosce o prestiż i pozycję zawodu nauczyciela na rynku pracy domagamy się godnego wynagrodzenia, które uwzględni wszystkie nasze obowiązki dydaktyczne i wychowawcze wynikające z kalendarza roku szkolnego. Godne wynagrodzenie musi dotyczyć również pracowników niepedagogicznych.
Przedłużający się strajk zagraża przeprowadzeniu egzaminów nie tylko maturalnych, lecz także
praktycznych i zawodowych w szkołach branżowych oraz w technikach, a niezachowanie procedur
może skutkować podważeniem uzyskanych wyników.
Solidaryzujemy się z dyrektorami szkół, którzy obciążeni odpowiedzialnością za prawidłowe
funkcjonowanie placówek zostali pozbawieni instytucjonalnego wsparcia.

Dziękujemy za gesty solidarności.
Dziękujemy uczniom i rodzicom za zrozumienie.
Dziękujemy wszystkim instytucjom za okazane nam wsparcie.
Dziękujemy mediom, które nas słuchają i przekazują rzeczywisty obraz strajku.
Jakość naszej edukacji zależy od dialogu. Wszyscy jesteśmy poruszeni zaistniałą sytuacją.

Uczniowie, Rodzice i My, Nauczyciele – bądźmy solidarni!

** Lista sygnatariuszy 

1. IX LO im. Klementyny Hoffmanowej w Warszawie
2. SP nr 29 w Chorzowie
3. Powiatowy Zespół Nr 4 Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Oświęcimiu
4. ZS Ekonomiczno-Odzieżowych im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia w
Gnieźnie
5. VII LO im. Harcerzy Obrońców Katowic w Katowicach
6. Strajkujący pracownicy Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Prudniku
7. SP nr 1 im. Romualda Traugutta w Bartoszycach
8. XL LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Żeromskiego w Warszawie
9. PSP im. T. Kościuszki w Głowaczowie
10. Strajkujący nauczyciele SP nr 14 im. Zjednoczonej Europy w Przemyślu
11. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Bronisława Zielińskiego w Wągrowcu
12. ZS nr 2 im. ppłk. dr. Stanisława Kulińskiego w Wągrowcu
13. ZS Ponadgimnazjalnych Małopolska Szkoła Gościnności w Myślenicach
14. ZS nr 1 w Wągrowcu
15. I LO im. Powstańców Wielkopolskich w Wągrowcu
16. SP im. Marii Konopnickiej w Wągrowcu oraz wygaszane Gimnazjum nr 1 Gminy Wągrowiec
17. ZS nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Garwolinie
18. ZSO im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie
19. I LO im. Henryka Sienkiewicza w Kędzierzynie-Koźlu
20. ZS nr 1 im. Powstańców Śląskich w Kędzierzynie-Koźlu
21. Publiczne Przedszkole nr 12 im. Krasnala Hałabały w Kędzierzynie-Koźlu
22. Nauczyciele z Publicznego Przedszkola nr 5 w Kędzierzynie-Koźlu
23. ZS w Opalenicy
24. ZS nr 1 w Jastrzębiu-Zdroju
25. SP im. Olimpijczyków Polskich w Rogoźnie
26. XII LO im. Cypriana Norwida w Krakowie
27. Strajkujący nauczyciele z IV LO im. Adama Mickiewicza w Warszawie
28. Strajkujący nauczyciele z ZS Żeglugi Śródlądowej im. Bohaterów Westerplatte w Kędzierzynie-Koźlu
29. VIII LO im. Władysława IV w Warszawie
30. I LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. M. Kopernika w Krośnie
31. VII LO im. Zofii Nałkowskiej w Krakowie
32. Strajkujący nauczyciele X LO im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
33. Uczestnicy strajku SP nr 4 im. ks. Jana Twardowskiego w Przemyślu
34. Strajkujący nauczyciele XV LO im. Narcyzy Żmichowskiej w Warszawie
35. XIV LO im. S. Staszica w Warszawie
36. XXXVII LO im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
37. V LO im. Ks. J. Poniatowskiego w Warszawie
38. ZS nr 37 im. Agnieszki Osieckiej w Warszawie
39. I LO z Oddziałami Integracyjnymi im. Bolesława Limanowskiego w Warszawie
40. XVI LO im. Stefanii Sempołowskiej w Warszawie
41. LXI LO im. Janiny Zawadowskiej w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii nr 1 w Warszawie
42. XLIV LO im. Stefana Banacha w Warszawie
43. LXXV LO im. Jana III Sobieskiego w Warszawie
44. L LO im. Ruy Barbosy w Warszawie
45. XLVIII LO im. Edwarda Dembowskiego w Warszawie
46. XI LO im. Mikołaja Reja w Warszawie
47. Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 5 w Warszawie
48. LXIII LO im. L. Kossutha w Warszawie
49. XXII LO im. Jose Marti w Warszawie
50. LXXII LO im. gen. Jakuba Jasińskiego w Warszawie
51. XVII LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Frycza Modrzewskiego w Warszawie
52. XLII LO im. Marii Konopnickiej w Warszawie
53. ZS Elektrycznych w Kielcach
54. Technikum Geologiczno-Geodezyjno-Drogowe im. prof. dr. Stanisława Kluźniaka w Warszawie
55. XXV LO im. Stefana Żeromskiego w Łodzi
56. XXIII LO im. ks. prof. Józefa Tischnera w Łodzi
57. Publiczne Gimnazjum nr 10 im. R. H. Rembielińskiego w Łodzi
58. Przedszkole Publiczne nr 21 w Kędzierzynie-Koźlu
59. Strajkujący nauczyciele XIII LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. płk. L. Lisa-Kuli w Warszawie
60. ZSO nr 1 im. M. Kopernika w Katowicach
61. Strajkujący nauczyciele II LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Batorego w Warszawie
62. Strajkujący nauczyciele SP nr 33 w Krakowie
63. ZSO nr 7 w Krakowie
64. Zespół Państwowych Szkół Plastycznych w Krakowie
65. SP nr 25 w Warszawie
66. Strajkujący nauczyciele ZSO nr 2 w Gdyni
67. Strajkujący nauczyciele SP nr 11 im. Bohaterów Załogi ORP Grom w Gdyni
68. Strajkujący nauczyciele SP z Oddziałami Integracyjnymi nr 3 w Krakowie
69. XCIV LO im. gen. S. Maczka w Warszawie
70. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Jana Brzechwy w Kościerzynie
71. SP im. Jana Pawła II w Paprotni
72. SP im. św. Maksymiliana Kolbego w Teresinie
73. Nauczyciele ZS nr 22 im. Emiliana Konopczyńskiego w Warszawie
74. Nauczyciele SP im. św. Jadwigi Królowej w Krasiczynie
75. Nauczyciele SP im. Jana Pawła II w Olszanach
76. SP nr 11 im. Henryka Jordana w Przemyślu
77. Strajkujący nauczyciele SP im. Oskara Kolberga w Bukowie
78. Strajkujący nauczyciele LO im. Stefana Żeromskiego w Żyrardowie
79. ZS nr 18 w Warszawie
80. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 19 w Warszawie
81. Strajkujący nauczyciele SP z Oddziałami Integracyjnymi nr 148 w Krakowie
82. SP im. Jana Pawła II w Zielonce
83. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Piasecznie
84. ZSO nr 2 w Białej Podlaskiej
85. Zespół Szkół Handlowych w Sopocie
86. Zespół Szkół Chłodniczych i Elektronicznych w Gdyni
87. Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. Artura Malawskiego w Przemyślu
88. Przedszkole nr 16 w Przemyślu
89. II LO im. Jana Śniadeckiego w Kielcach
90. SP nr 15 im. Adama Mickiewicza w Przemyślu
91. SP nr 31 z Oddziałami Integracyjnymi w Kielcach
92. LXII LO Mistrzostwa Sportowego im. gen. Broni Władysława Andersa w Warszawie
93. SP im. ks. prałata Józefa Bigusa w Baninie
94. Strajkujący nauczyciele XVIII LO im. Jana Zamoyskiego w Warszawie
95. CV LO im. Z. Herberta w Warszawie
96. ZSO im. S. Żeromskiego w Iławie
97. III LO im. Unii Lubelskiej w Lublinie
98. I LO Dwujęzyczne w Gliwicach
99. LXV LO im. Gen. J. Bema w Warszawie
100. LXVIII LO im. T. Chałubińskiego w Warszawie
101. XXXIV LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Miguela de Cervantesa w Warszawie
102. LXI LO im. Janiny Zawadowskiej w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii nr 1 w Warszawie
103. ZS nr 36 im. Marcina Kasprzaka w Warszawie
104. Zespół Szkół Gastronomicznych nr 1 im. E. Pijanowskiego w Warszawie
105. I LO im. M. Kopernika w Gdańsku
106. ZS im. inż. St. Wysockiego w Warszawie
107. V LO im. A. Witkowskiego w Krakowie
108. ZS nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Garwolinie
109. ZS nr 1 w Jastrzębiu-Zdroju
110. XCIX LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Z. Herberta w Warszawie
111. ZSO w Brwinowie
112. Strajkujący nauczyciele SP im. M. Konopnickiej nr 2 w Wadowicach

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
  Komentarze
  Zaloguj się
  Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem
  Ogromne brawa i głęboki ukłon dla wszystkich sygnatariuszy tego listu.
  I w Was, i w nas wspierających Was, jest wielka moc.
  Wytrwajmy!
  już oceniałe(a)ś
  8
  1
  I na szczescie znalazlam wsrod sygnatariuszy "moje" liceum: V LO im. A. Witkowskiego w Krakowie.
  Tam nauczyli nas otwartosci, myslenia o innych.
  Rocznik 1973 (matury!) klania sie calemu gronu proferskiemu - wtedy i teraz.
  Dzieki Wam wyszlam wtedy "na ludzi" i zachowalam kregoslup do dzisiaj!
  Trzymam kciuki za obecna kadre, bo wartosci nie gina i nie powinny!
  Brawo V.
  już oceniałe(a)ś
  4
  0
  Jakość edukacji zależy od udziału w niej KK. Im mniej, tym lepiej.
  już oceniałe(a)ś
  4
  1
  Zgoda !!! Tak trzymajmy ... wszyscy myślący !!!
  już oceniałe(a)ś
  2
  0