Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Szanowny Panie Premierze,

Przywołując art. 190 ust. 2 Konstytucji, zwracamy się do Pana Premiera o ogłoszenie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 9 marca 2016 r. w sprawie K 47/15. Obowiązek ten spoczywa na organie wydającym Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, to jest na Prezesie Rady Ministrów.
W swoim exposé powiedział Pan, że myślą przewodnią, która przyświeca Panu przy wszystkich działaniach, taką naczelną ideą i dewizą, jest zawołanie Wyspiańskiego: „Polska to wielka rzecz”. Spod jego pióra pochodzą także słowa Poety do Maryny: „Słowa, słowa, słowa, słowa”. Ma Pan możliwość sprawienia, że słowa, czy z nieogłoszonego wyroku Trybunału Konstytucyjnego, czy te pochodzące wprost z Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, staną się wiarygodne.
Milczące i uporczywe nieogłaszanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 9 marca 2016 r. w sprawie K 47/15, wydanego w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej, stanowi naruszanie Konstytucji.
Upływają 24 miesiące od dnia wydania wyroku.
W tej sytuacji akt ogłoszenia wyroku w Dzienniku Ustaw wymaga pewnej odwagi. Składał Pan jednak wobec Prezydenta Rzeczypospolitej uroczystą przysięgę dochowania wierności postanowieniom Konstytucji. Skoro dla poszanowania ustawy zasadniczej niezbędna jest odwaga polityczna, to czas najwyższy, kierując się dobrem
wspólnym, zapewnić, by obywatele i sądy nie miały wątpliwości, co jest słuszne, a co nie.
Mających wątpliwości, czy Rzeczpospolita Polska jest wciąż w pełni demokratycznym państwem prawnym urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej, przekonać można, publikując wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 9 marca 2016 r. w sprawie K 47/15.
Zapewne znany Panu poeta pisał: „Którzy bezprawiu mówią nie, to choćby nawet słabi byli, to choćby nie najmądrzej żyli, solą tej ziemi są”.

Panie Premierze,

W grudniu 2017 r. siedmioro sędziów orzekających Trybunału Konstytucyjnego: Leon Kieres, Piotr Pszczółkowski, Małgorzata Pyziak-Szafnicka, Stanisław Rymar, Piotr Tuleja, Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz i Marek Zubik – w uzupełnieniu „Informacji o istotnych problemach wynikających z działalności i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego w 2016 r.” – napisało: „W 2016 r. doszło do odmowy publikacji w Dzienniku Ustaw wyroków TK: wydanych w sprawach K 47/15, K 39/16 oraz K 44/16. Nieopublikowanie tych wyroków stanowi drastyczne naruszenie art. 190 ust. 1 Konstytucji, w myśl którego wyroki TK mają moc powszechnie obowiązującą i są ostateczne. Z przepisu tego wynika jednoznacznie, że organy władzy wykonawczej nie mają kompetencji do dokonywania oceny wyroków TK i decydowania o tym, które z nich zasługują na publikację”.
Powiedział Pan niedawno w wywiadzie dla tygodnika „Der Spiegel”: „Wyjście Polski z Unii jest wykluczone”. Jak Pan wie, Unia Europejska jest unią prawa. W państwach tej Unii szanuje się ostateczność wyroków sądów.
Prosimy zatem niezwłocznie polecić ogłoszenie wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie K 47/15. Sprawa jest szczególnie ważna. Nie wykona jej jakikolwiek Pański podwładny w KPRM.
Nawet najdłuższa podróż zaczyna się od pierwszego kroku.
Ani zdradzieckie mordy, ani kanalie, Polacy.

Andrzej Rzepliński

***

W dniu 9 marca 2018 roku miną już 2 lata od daty wydania przez Trybunał Konstytucyjny w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej wyroku w sprawie K 47/15.

Wyrok ten do dziś nie doczekał się ogłoszenia. Komitet Obrony Demokracji prowadzi od dwóch lat pikietę protestacyjną przed KPRM, domagając się zaprzestania łamania prawa i ogłoszenia wyroku.

W dniu 9 marca o godz. 16.00 pod KPRM odbędzie się manifestacja przypominająca
Premierowi Morawieckiemu o jego konstytucyjnym obowiązku.
---
Wyborcza to Wy, piszcie: listy@wyborcza.pl

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.