Artykuł nawołuje do segregacji i dyskryminacji osób z doświadczeniem chorób psychicznych lub niepełnosprawności, czemu z całą mocą się przeciwstawiamy.
Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Niniejszy list jest komentarzem do artykułu „Czy ludzie niezrównoważeni psychicznie powinni być przyjmowani na uczelnie wyższe” dr. hab. Piotra Nowaka, opublikowanego 5.01.2017 r. na stronie internetowej gazety "Rzeczpospolita". 

Uważamy, że ten tekst jest bulwersujący, zarówno jeśli chodzi o sposób argumentowania, jak również przedstawioną w nim tezę. Nie sposób odnieść się do wszystkich błędów, przeinaczeń i uproszczeń, które są zawarte w tym artykule. 

Profesor Nowak sięga po anegdotyczny opis trudnych zachowań studenta, a następnie określa go oraz wszystkie osoby z zaburzeniami i chorobami psychicznymi stygmatyzującymi określeniami w rodzaju „wariat”, „upośledzony psychicznie”, „niezrównoważony psychicznie”. Jako specjaliści pracujący z osobami z doświadczeniem kryzysów psychicznych lub osobami z niepełnosprawnością
i prowadzący w tym obszarze badania naukowe uważamy, że sięganie po tego typu określenia zdradza głęboko uprzedzony stosunek autora do tych osób. Przyczynia się również do wzmacniania stygmatyzacji społecznej osób z tego rodzaju doświadczeniami, zjawiska utrudniającego im leczenie i terapię oraz codzienne funkcjonowanie.

Uważamy, że ten artykuł jest szkodliwy przez przyczynianie się do utrzymywania i wzmacniania stygmatyzacji społecznej 

Autor artykułu sięga również po wiele określeń z zakresu psychiatrii, psychologii klinicznej i prawa, które stosuje w błędny sposób. „zespół Aspergera”, „upośledzenie umysłowe” czy „niepoczytalność” to określenia o ścisłych medycznych i prawnych definicjach. Autor używa ich w tekście w nieodpowiednich kontekstach lub bez zrozumienia, co one oznaczają. Jako naukowcy zajmujący się psychologią, medycyną oraz filozofią sądzimy, że tekst prof. Nowaka jest merytorycznie niepoprawny i szkodliwy ze względu na przeinaczenia i błędy, które się w nim znajdują. 

Teza artykułu, czyli częściowo przecząca odpowiedź na pytanie zadane w jego tytule: „Czy ludzie niezrównoważeni psychicznie powinni być przyjmowani na uczelnie wyższe?”, nawołuje - naszym zdaniem - do segregacji na podstawie rozpoznania medycznego, co jest przejawem celowej dyskryminacji. Autor sam zresztą używa tego pojęcia i broni swojego „prawa do dyskryminowania”. W tym celu przywołuje rasistowski w wymowie esej Hannah Arendt z lat 50., „Reflections on Little Rock”, w którym autorka broni segregacji rasowej w szkołach, argumentując to prawem rodziców do dyskryminowania czarnoskórych dzieci, przez decydowanie, z kim ich dzieci mają uczęszczać do szkoły.
Jako ludzie wyrośli w poszanowaniu sprawiedliwości i wolności drugiego człowieka uważamy, że artykuł dr. hab. Nowaka nawołuje do segregacji i dyskryminacji osób z doświadczeniem chorób psychicznych lub niepełnosprawności, czemu z całą mocą się przeciwstawiamy. 

* Sygnatariusze listu (200 osób): 

prof. dr hab. Mariola Bidzan, Instytut Psychologii UG
prof. dr hab. Barbara Bokus, Wydział Psychologii UW i Wydział Psychologii Uniwersytetu SWPS
prof. dr hab. Ewa Czerniawska, Wydział Psychologii UW
prof. dr hab. Ewa Joanna Godzińska, Instytut Biologii Doświadczalnej PAN
prof. dr hab. Zbigniew Jarowski, Katedra Hodowli Koni i Jeździectwa UWM w Olsztynie
prof. dr hab. Jerzy Karyłowski, Instytut Psychologii PAN
prof. dr hab. Mirosław Kofta, Wydział Psychologii UW
prof. dr hab. Emilia Łojek, Wydział Psychologii UW
prof. dr hab. Włodzimierz Oniszczenko, Wydział Psychologii UW
prof. dr hab. Ewa Pisula, Wydział Psychologii UW
prof. dr hab. Wojciech Pisula, Instytut Psychologii PAN
prof. dr hab. Elżbieta Pyza, Uniwersytet Jagielloński
prof. dr hab. Filip Rybakowski, Klinika Psychiatrii Dorosłych UMP
prof. dr hab. Katarzyna Schier, Wydział Psychologii UW
prof. zw. dr hab. Małgorzata Sekułowicz, Instytut Psychologii APS
prof. nadzw. dr hab. n. med. Jolanta Sykut-Cegielska, Instytut Matki i Dziecka
prof. dr hab. Ewa Trzebińska, Wydział Psychologii Uniwersytetu SWPS
prof. dr hab. n. med. Jacek Wciórka, Instytut Psychiatrii i Neurologii
prof. dr hab. Jan Woleński, przewodniczący Komitetu Etyki w Nauce PAN
prof. dr hab. Bogdan Zawadzki, Wydział Psychologii UW
prof. dr hab. Marina Zalewska, emerytowany profesor Wydziału Psychologii UW
dr hab. Marta Białecka-Pikul, Instytut Psychologii UJ
dr hab. med. Andrzej Cechnicki, Katedry Psychiatrii CM UJ
dr hab. Anna Cierpka, Wydział Psychologii UW 
dr hab. Joanna Czarnota-Bojarska, Wydział Psychologii UW
dr hab. Wojciech Dragan, Wydział Psychologii UW
dr hab. Ewa Haman, Wydział Psychologii UW
dr hab. Maciej Haman, Wydział Psychologii UW
dr hab. Mirosława Huflejt-Łukasik, Wydział Psychologii UW
dr hab. Grażyna Kmita, Wydział Psychologii UW
dr hab. Izabela Krejtz, profesor Uniwersytetu SWPS
dr hab. Adam Lipszyc, Instytut Filozofii i Socjologii PAN
dr hab. Andrzej Łukasik, Wydział Pedagogiczny UR
dr hab. Katarzyna Markiewicz prof. UMCS, Instytut Psychologii UMCS
dr hab. Agnieszka Maryniak, Wydział Psychologii UW
dr hab. Joanna Mizielińska, Instytut Psychologii PAN
dr hab. Jerzy Osiński, Wydział Psychologii UW
dr hab. Tomasz Puczyłowski, Instytut Filozofii UW
dr hab Joanna Radoszewska, Wydział Psychologii UW
dr hab. Andrzej Rynkiewicz, Wydział Psychologii UW
dr hab. Agnieszka Słopień, Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży UMP i Sekcja Naukowej Psychiatrii Dzieci i Młodzieży PTP
dr hab. Ewa Małgorzata Szepietowska, prof. UMCS, Zakład Psychologii Klinicznej i Neuropsychologii UMCS 
dr hab. Anna Szuster-Kowalewicz, prof. UW, Wydział Psychologii UW
dr hab. Adam Tarnowski, Wydział Psychologii UW
dr hab. Przemysław Tomalski, Wydział Psychologii UW
dr hab. Piotr Tomaszewski, Wydział Psychologii UW
dr hab. Marek Wieczorek, prof UŁ, Katedra Neurobiologii UŁ
dr hab. Marcin Zajenkowski, Wydział Psychologii UW 
dr hab. Magdalena Zawisławska, Wydział Polonistyki UW
dr Aleksandra Bala, Wydział Psychologii UW
dr Julia Barlińska, Wydział Psychologii UW
dr Sylwia Bedyńska, Uniwersytet SWPS
dr Arkadiusz Białek, Instytut Psychologii UJ
dr Monika Biegasiewicz, Opiniodawczy Zespół Sądowych Specjalistów Szczecin
dr Anna Borucka-Kotwica, Uniwersytet Gdański
dr Karolina Byczewska-Konieczny, Instytut Psychologii UJ
dr Izabela Chojnicka, Wydział Psychologii UW
dr Szymon Chrząstowski, Wydział Psychologii UW
dr Marta Cywińska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
dr Dorota Danielewicz, Akademia Pedagogiki Specjalnej
dr Paula Dobosz
dr Małgorzata Dragan, Wydział Psychologii UW
dr Anna Dunajska, Centrum Medyczne Kajtek
dr Agnieszka Fanslau, Instytut Psychologii UG
dr Małgorzata Gambin, Wydział Psychologii UW
dr n. med. Łukasz Gawęda, University Medical Center Hamburg Eppendorf i II Klinika Psychiatryczna WUM
dr Tomasz Gosztyła, Wydział Pedagogiczny UR
dr Eufrozyna Gruszecka Uniwersytet SWPS Wydział Zamiejscowy w Sopocie
dr Judyta Gulatowska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
dr Hanna Hamer, Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku i Uniwersytet SWPS
dr Katarzyna Hamer, Instytut Psychologii PAN
dr Witold Hensel, Uniwersytet w Białymstoku
dr n. med. Paweł Holas, Wydział Psychologii UW 
dr Anna Hryniewicka, Instytut Psychologii APS
dr Kamil Imbir, Wydział Psychologii UW
dr Marcin Jażyński, Collegium Civitas i Gimnazjum Społeczne w Milanówku.
dr n. med. Aneta Kalisz, Zakład Psychiatrii Środowiskowej
dr Rafał Kawa, Wydział Psychologii UW
dr Joanna Klimczyk, Instytut Filozofii i Socjologii PAN
dr Karolina Konopka, Akademia Pedagogiki Specjalnej
dr Maciej Kosiło, City University of London
dr Magdalena Kosno, Instytut Psychologii UJ
dr Joanna Kowalska, Wydział Psychologii UW
dr Grzegorz Krajewski, Wydział Psychologii UW
dr Kuba Kryś, Instytut Psychologii PAN
dr Marta Kucharska, Instytut Psychologii UW
dr Katarzyna Kuś, Instytut Filozofii UW
dr Agnieszka Laskowska, Wydział Psychologii UW
dr Edyta Łoboda-Świątczak, Instytut Psychologii UŁ
dr n. med. Rafał Małecki
dr Joanna Miksa, Katedra Etyki UŁ
dr Łukasz Okruszek, Instytut Psychologii PAN
dr Grzegorz Pochwatko, Instytut Psychologii PAN
dr Anna Potempska, emerytowany pracownik New York State Institute for Basic Research in Developmental Disabilities
dr Katarzyna Prochwicz, Instytut Psychologii UJ
dr n. med. Anna Rozetti, Centrum Diagnozy i Terapii Autyzmu Navicula
dr Katarzyna Sekścińska, Wydział Psychologii UW 
dr Agnieszka Siedler, Centrum Diagnozy i Terapii Autyzmu Navicula
dr Rafał Styła, Wydział Psychologii UW
dr Anna Sukiennik, Akademia Pedagogiki Specjalnej
dr Sebastian Szymański, Wydział "Artes Liberales” UW
dr Andrzej Śliwerski, Instytut Psychologii UŁ
dr Magdalena Śmieja, Instytut Psychologii UJ
dr Andrzej Tarłowski, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania
dr Zuzanna Toeplitz, Wydział Psychologii UW
dr Małgorzata Toeplitz-Winiewska, Polskie Towarzystwo Psychologiczne
dr Agata Trzcińska, Wydział Psychologii UW
dr Marta Urbańska, absolwentka SNS IFiS PAN
dr Anna Waligórska, Uniwersytet SWPS
dr Katarzyna Węsierska, Uniwersytet Śląski, Centrum Logopedyczne w Katowicach
dr Piotr Wilkin, Instytut Filozofii WFiS UW
dr Mikołaj Winiewski, Wydział Psychologii UW
dr Joanna Witkowska, Uniwersytet Łódzki
dr Jerzy Wojciechowski, Wydział Psychologii UW
dr Agnieszka Wojnarowska, Wydział Psychologii UW
dr n. med. Agnieszka Wroczyńska, Gdański Uniwersytet Medyczny
dr Monika Wróbel, Instytut Psychologii UŁ
dr Agata Zabłocka, Uniwersytet SWPS
dr Lidia Zabłocka-Żytka, Instytut Psychologii APS
dr Anna Zajenkowska, Akademia Pedagogiki Specjalnej
dr Irena Zinserling, Wydział Psychologii UW
mgr Nina Andersz, Wydział Psychologii UW 
mgr Magdalena Bajorek, Stowarzyszenie Pomost
mgr Joanna Burgiełł, Fundacja Synapsis
mgr Bożena Burzyńska, Uniwersytet SWPS
mgr Monika Całka, Psychopracownia Integra
mgr Mateusz Choiński, Uniwersytet SWPS
mgr Małgorzata Chojnowska, Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych AMW
mgr Lolita Cicha, Ośrodek Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu
mgr Maria Cywińska, administracja Wydziału Psychologii UW
mgr Monika Folkierska-Żukowska, Wydział Psychologii UW
mgr Joanna Grochowska, Fundacja Synapsis
mgr Stanisław Gromadzki, Wydział Filozofii i Socjologii UW
mgr Szymon Gruda, wydział "Artes Liberales" UW
mgr Irena Grudzińska
mgr Magdalena Grzesik, Wydział Psychologii UW
mgr Patrycja Gutowska, Navicula Centrum
mgr Joanna Gutral, Uniwersytet SWPS
mgr Joanna Guzowska, Instytut Filozofii UW
mgr Elżbieta Filipow, Uniwersytet Warszawski
mgr Anna Jackowska-Oleszczak, Stowarzyszenie Przyjazna Dłoń
mgr Karolina Jakitowicz, Instytut Psychologii UG
mgr Beata Jankowska, Instytut Psychologii PAN
mgr Jan Jędrzejczyk, Wydział Psychologii UW
mgr Kasper Kalinowski, Wydział Psychologii UW
mgr Joachim Kowalski, Wydział Psychologii UW i Stowarzyszenie Pomost
mgr Milena Król, Navicula Centrum Diagnozy i Terapii Autyzmu 
mgr Katarzyna Lipowska, Wydział Psychologii UW
mgr Jolanta Łanczkowska, Stowarzyszenie Aktywni tak samo
mgr Marta Łazik, Navicula Centrum
mgr Agnieszka Ewa Łyś, Wydział Psychologii UW
mgr Oliwia Maciantowicz, Wydział Psychologii UW
mgr Marta Malesza, Wydział Psychologii UW
mgr Grzegorz Mynarski, Stowarzyszenie Jestem Za
mgr Jan Molina, Instytut Filozofii UW
mgr Regina Mynarska, Fundacja Siódmy Zmysł
mgr Patrycja Naumczyk, Instytut Psychologii UG
mgr Bartosz Nowak, Instytut Psychologii PAN
mgr Jacek Olender, IFiS PAN i The Courtauld Institute of Art
mgr Robert Pakuła, Stowarzyszenie Pomost i Stowarzyszenie Otwarte Drzwi
mgr Magdalena Paluchowska, Instytut Psychologii PAN
mgr Daniel Pankowski, Wydział Psychologii UW
mgr Ewa Pęczkowska, Fundacja Synapsis
mgr Mateusz Płatos, Wydział Psychologii UW i Stowarzyszenie Innowacji Społecznych "Ukryty Potencjał"
mgr Monika Pudło, Wydział Psychologii UW
mgr Alicja Radkowska, Wydział Psychologii UW
mgr Barbara Rode, Uniwersytet Warszawski
mgr Katarzyna Sass-Stańczak, Akademia Pedagogiki Specjalnej
mgr Katarzyna Seremak, Instytut Psychologii PAN
mgr Anna Sierawska, Uniwersytet Aberdeen
lek. Blanka Skrzypkowska-Brancewicz, konsultant wojewódzki w dziedzinie psychiatrii, Województwo Pomorskie 
mgr Monika Słowińska, Wydział Psychologii UW
mgr Karolina Staniaszek, Wydział Psychologii UW
mgr Agata Stasińska, Instytut Psychologii PAN
mgr Agnieszka Sternak, Wydział Psychologii UW
mgr Joanna Sztachańska, Uniwersytet SWPS
mgr Mikołaj Szulczewski, Wydział Psychologii UW
mgr Julia Szymańska, Wydział Psychologii UW
mgr Magda Świtalska, Środowiskowy Dom Samopomocy Dzielnicy Bemowo i Stowarzyszenie Pomost
mgr Jakub Tercz, Instytut Filozofii UW i Otwarte Seminaria Filozoficzno-Psychiatryczne
mgr Grażyna Ulman, Fundacja Vademecum
mgr Dorota Urbańska, Wydział Psychologii UW
mgr Anna Wieczorek-Taraday, Uniwersytet SWPS i Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN
mgr Joanna Witowska, Wydział Psychologii UW
lek. Bogusława Wiśniewska, Szpital Uniwersytecki nr 2 w Bydgoszczy
mgr Justyna Wiśniowska Wydział Psychologii UW
mgr Marta Witkowska, Wydział Psychologii UW
mgr Kinga Wojaczek, Wydział Psychologii UW
mgr Katarzyna Wojtkowska, Wydział Psychologii UW
mgr Jakub Zawiła-Niedźwiecki, Instytut Filozofii UW
mgr Urszula Ziętalewicz, Wydział Psychologii UW
Paulina Anikiej, Uniwersytet Gdański
Karolina Jasińska, Wydział Psychologii UW
Katarzyna Malinowska, kolegium MISMaP UW
Miłosz Rozetti, Centrum Diagnozy i Terapii Autyzmu Navicula
Kinga Stępniak, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
Monika Woźniak, Instytut Filozofii UW 

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
  Komentarze
  Zaloguj się
  Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem
  Przepraszam wszystkich za stracony czas na oodpowiedzi niejakiej @danucie. Widocznie mam pojecia do czego moga byc zdolni ludzie raz wchodzac w klamstwo? Nainosc moja niech bedzie mi wybaczona. Nigdy wiecej.
  już oceniałe(a)ś
  0
  0
  Czytam artykul potem komentarze, a nie odwrotnie, jak czyni wielu ( CWANIakow) ! Otoz jesli mowa o swiecie naukowscow to jakim naukowcem jest pan Nowak ? Wbijcie sobie do glow czytelnicy i wszyscy, ktorzy mowia o naukowcach, ze cala masa prowincjonalnych uczelni np. tego pana z Torunia, ktorego mnie nazwisko przez gardlo nie przechodzi nie jest naukowscami, a TUBA KOSCIOLA DEWOTOW KATOLIKOW ! WIELU NIE MA POJECIA O CZYM MOWI, WIEC TRUDNO Z NIMI DYSKUTOWAC. Jezeli ktos nie jest sprawny calkowicie intelektualnie, jakim cudem dostaje tyle apanazy panstwowych? Czy to nie kojarzy sie wam z TUBA PROPAGANDY !? Naukowiec to czlowiwk, ktory z polityka nie ma nic wspolnego. Nauka nie polega na gledzeniu, co jest a co ne jest prawd ??? Nauaka polega na pokazaniu bledow interlokutora., jak w matematyce 2x2 ! Zatem panowie musicie wybrac, albo kariere ppolityczna albo naukowa. Ta napewno nie da wam pieniedzy w czasach pogardy uniwessala PRAWDA, a w dobie lajdackiego klamstwa - np.zmieniany historii STOCZNI Gdanskiej, jaka my znamy hstorii WALESY to co robi Kaczynski pol blizniak ordynarnie ma nazwe (prostytuowanie sie). Historia mu tego nie zapomni.
  już oceniałe(a)ś
  0
  0
  Troszkę mi ta sytuacja będąca reakcję na artykuł doc. P. Nowaka przypomina polowanie na dzikie zwierzę. Już nagonka wypuszczona, zwierz wydaje się osaczony przez prawomyślicieli więc i ujadanie tym radośniejsze. A ja napiszę trochę pod prąd, bo tak się składa że wzmiankowany artykuł w całości przeczytałem i daleki jestem od jego bezrefleksyjnego potępienia. Otóż autor opisuje pewną problematyczną sytuację i zadaje nasuwające się w związku z nią pytania, nie przesądza, nie pluje wyrokami, nie grzmi jak trybun, nie zachowuje się jak wyrocznia, ale stara się sprowokować do wysiłku myślowego związanego z postawionymi pytaniami. Można nawet powiedzieć że zamysł doc. P. Nowaka się powiódł, rozjuszył wręcz swymi pytaniami, swymi wątpliwościami czytelnika i jak widać przyniosło to spektakularny efekt. Już myśliwi dmą w róg, nabijają swoje dwururki, nagonka pędzi, chartom para z pysków bucha, wszędzie wokół wzmożenie, nawoływania. A to wszystko dlatego że ktoś podzielił się swoimi PYTANIAMI, wątpliwościami, podzielił problemami spotykającymi nauczycieli. Tylko że to polowanie na doc. Nowaka, ta cała nagonka choć efektowna w żaden sposób nie odpowiada na postawione pytania i wątpliwości, nie rozwiązuje postawionego problemu czy każdemu, również z deficytami psychicznymi, intelektualnymi, społecznymi należy się nauka na poziomie wyższym. Czy w każdym przypadku jest to wskazane, powiem więcej, czy zawsze bezpieczne dla innych. Myśliwi z nagonką mają zaszczuć zwierza żeby już więcej nie dał rady wydobyć z siebie żadnego prawoburczego dźwięku...nawet jeżeli się to powiedzie to pytania i postawione wątpliwości nadal są aktualne i wciąż pozostają nierozwiązane, wciąż bez odpowiedzi.
  @man 10/10
  już oceniałe(a)ś
  0
  0
  @man Pan nowak najpierw rozpoczął tą nagonkę na swojego studenta, nie wpuścił go na wykład a potem reszcie wkładał do głowy głupoty, nastawiał studentów. Na studenta była nagonka w małym gronie, nikt by się o tym nie dowiedział. Na szczęście profesorek chciał się podzielić swoimi idiotycznymi poglądami. I dobrze wyszło szydło z worka.
  już oceniałe(a)ś
  0
  0
  1Prawdziwi (a nie "farbowani") aspergerowcy są naukowcami, ale niewygodnymi, marginalizowanymi, nielubianymi, itd., nie odnoszą sukcesów na uczelniach, w nauce, itd., bo są nieprzystosowani, zbyt praworządni i prawdomówni. W systemie się nie odnajdują, system ich nie chce, bo nie pasują do "tradycji" uczelnianych.
  już oceniałe(a)ś
  0
  0
  Nie wiem, czy wszyscy przeczytali ten nieszczęsny tekst, a z listu powyżej się tego nie domyślimy, bo "anegdotyczny" nie oznacza zawsze "nieprawdziwy". Otóż Nowak opisuje rozmowę z kolegą z nieistniejącego uniwersytetu w Popielnie (wioska licząca 180 dusz), a więc nieprawdziwy kolega opowiada o nieistniejącym studencie. Być może prawdziwego studenta z ZA Nowak nie spotkał, tak przynajmniej wynika z jego opisu. Wiele osób z zespołem Aspergera studiuje, na kierunkach ścisłych z informatyką na czele jest ich nawet wyraźna nadreprezentacja. Co do etyki, to insynuacja jest obrzydliwa: osoby z ZA mają problemy raczej z łamaniem zasad moralnych (i np. mówią prawdę gdy nie jest to społecznie przyjęte).
  @kabak Absolutne masz racje. Bylo wiele pieknych filmow na ten temat. I dziwie sie bardzo, jak daleko azbrnal pan Nowak w swoich insynuacjach nie powoedialwsz klamstwach. Nic dodac nic ujac. Z wioski 180 dusz, jak piszesz robi Horward Uniwessity. Wstyd ogromny i zal, ze takim ludziom umozliwa kakiery celebrytow raczej niz naukowcow. Ciagle widuj twgo pana w konflikcie przeciiwko parawdzie, a nie za prawda. Zatem kim pa est panie Nowak. Dyplom prosze sobie oprawic w ramke i powiesic w toalecie, jak to uczynil jeden z moich znajomych naukowcow, co swietnie bawi gosci.
  już oceniałe(a)ś
  0
  0
  No dobrze, ale jak chorego psychicznie edukować, skoro on nic nie rozumie, a UNIEMOŻLIWIA NAUKĘ innym??? Na to pytanie oburzeni nie odpowiadają, a ono było podstawą tekstu Piotra Nowaka ... ;-) Klasyka politpoprawności - zagadać REALNY problem umoralniającymi sloganami !!! ;-) Dlatego w USA wygrał Trump, że złamał politpoprawność, dlatego wygrywa PiS!!!
  @danuta49 Jakoś nie przypominam sobie, żeby PiS czy Trump wzywali do dyskryminacji osób chorych i niepełnosprawnych. Poza tym student z ZA nie jest chory psychicznie i nie uniemożliwia innym studiowania. Natomiast jeśli jakiś student rzeczywiście jest chory psychicznie i traci kontakt z rzeczywistością, to się wzywa pogotowie. Dokładnie tak samo się reaguje w sytuacji, w której student dostanie np. ataku serca czy wylewu. Takie sytuacje też się mogą zdarzyć w czasie zajęć.
  już oceniałe(a)ś
  0
  0
  @listekklonu Wystarczy, że będzie robić awantury nie rozumiejąc wypowiedzi wykładowcy - ludzie z ZA nie potrafią odczytywać tekstów mówionych czy pisanych KONTEKSTOWO - oni wszystko rozumieją wprost i są mechanicznie logiczni. W naukach ścisłych się sprawdzają, a "humanistyka" nie dla nich podobnie jak rzut oszczepem czy pchnięcie kula dla bezrękiego. I tyle...
  już oceniałe(a)ś
  0
  0
  @listekklonu Trump wygrał dzięki złamaniu politpoprawności GENERALNIE, a nie w tej konkretnej sprawie, podobnie z PiS. Bo politpoprawność zamyka dyskusję o REALNYCH problemach, które ludziom doskwierają :-(
  już oceniałe(a)ś
  0
  0
  @danuta49 Ludzie z ZA są różni. To stereotyp, że wszyscy są utalentowani w kierunkach ścisłych. W dyskusji w sprawie Nowaka zabierała między innymi głos Joanna Ławicka, która ma ZA i jest doktorem pedagogiki. Poza tym jeśli Panią drażni "polityczna poprawność", to proszę sobie w tym miejscu wstawić "dobre wychowanie" albo "kulturę osobistą", wyjdzie mniej więcej na to samo. A student opisywany przez Nowaka nie robił awantur.
  już oceniałe(a)ś
  0
  0
  @listekklonu A skąd Pani wie, że nie robił awantur? Wystarczy, że przy co drugim-trzecim zdaniu wykładowcy demonstrował niezrozumienie czy "zdanie odrębne" i wykład czy dyskusja rozwalone ... ;-)
  już oceniałe(a)ś
  0
  0
  @listekklonu Co do doktorów pedagogiki - to jest pseudonauka czyli mniemanologia stosowana i historyczna bez podstaw eksperymentalnych - rzeczywiście każdy się w to może bawić metodą kopiuj-wklej oraz zwykłym kuciem ;-) Więc to nie argument! Ludzie z ZA jeśli(!) mają zdolności to do dyscyplin ścisłych - do "humanistycznych wręcz przeciwnie. Nie przypadkiem zostali "wyróżnieni" od dawna SPECJALNYM arkuszem na maturze z polskiego ... ;-)
  już oceniałe(a)ś
  0
  0
  @danuta49 Wg. tej wypowiedzi powinno sie zamknac na stale w domu wariatow Stephena Hawkingsa i jego teorie spalic...Facet wyraznie niepoprawny politycznie,co ci anglicy sobie mysla i daja mu katedry..
  już oceniałe(a)ś
  0
  0
  @slavheller Stephen Hawking(!) jest geniuszem i w naukach ścisłych(!) - więc WSZYTKO to co ma do powiedzenia jest WAŻNE. Co innego na zwykłym(!) wykładzie HUMANISTYCZNYM, student ,który z powodu niepełnosprawności NIE JEST W STANIE cudzych wypowiedzi pisanych i ustnych rozumieć KONTEKSTOWO ;-)
  już oceniałe(a)ś
  0
  0
  @danuta49 Jeśli pedagogika jest mniemanologią stosowaną, to czym jest filozofia? ;D Potem mamy takich Nowaków - siedział facet, dumał, dumał, aż wydumał. A wystarczyłoby, żeby zamiast się wypłakiwać w gazecie, poczytał trochę prac psychologów czy psychiatrów na temat ZA.
  już oceniałe(a)ś
  0
  0
  PS. Na filozofii UJ jest doktorant z ZA. Zabierał ostatnio głos między innymi w sprawie Nowaka. Myślę, że nie udałoby mu się dojść do tego etapu studiowania na dobrym uniwersytecie, gdyby nie rozumiał cudzych wypowiedzi.
  już oceniałe(a)ś
  0
  0
  @listekklonu A jakie studia skończył ten doktorant? Bo może np. fizykę czy matematykę - filozofia chętnie takich bierze do filozofii nauki etc. BTW na studiach lata temu na fizyce TYLKO takich wykładowców i prowadzących zajęcia z filozofii miałam. Inaczej byłby "eksperyment Sokala" na wielką skalę ... ;-)
  już oceniałe(a)ś
  0
  0
  @danuta49 Rzeczywiście, tego nie wiem, bo aż tak szczegółowo się nie tłumaczył. Możliwe, że jest po innych niż filozofia studiach magisterskich
  już oceniałe(a)ś
  0
  0
  @danuta4 po pierwsze- chyba nie zrozumiełaś komentowanego tekstu, bo piszesz o osobie "chorej psychicznie" po drugie - skąd teza, że osoby z zespołem aspergera nic nie rozumieją???
  już oceniałe(a)ś
  0
  0
  @sabina0905 Nie rozumieją tekstów , które trzeba rozumieć w (różnych) kontekstach, a z takich się głównie składa humanistyka.... ;-) ZA jest niepełnosprawnością psychiczną - czy jest chorobą to kwestia definicyjna. Panu Nowakowi nie chodziło akurat specjalnie o ludzi z ZA - raczej był to przykład dysfunkcji psychicznej stanowiącą problem w studiowaniu i dla danej osoby i dla otoczenia. Jakąś dysfunkcję musiał wybrać, wybrał ZA dla przykładu ... ;-)
  już oceniałe(a)ś
  0
  0
  @danuta49 Nie, nie zawsze tak jest, ludzie z ZA funkcjonują na różnym poziomie. Oczywiście są i tacy, którzy wszystko rozumieją dosłownie. Ale chyba taki człowiek nie zda z dobrym wynikiem matury rozszerzonej z języka polskiego i historii? A chyba na studia humanistyczne nie przyjmą kogoś, kto nie miał dobrego wyniku z matury rozszerzonej z humanistyki? No, chyba że się przyjmuje na studia każdego, kto nie ucieka na drzewo, a potem narzeka się na studentów...
  już oceniałe(a)ś
  0
  0
  @danuta49 Dlatego w Polsce wygralo radio maryja dzieki temu, ze wystawilo PiS do wyborow. Kosciol katolicki kolejna Targowica w Polsce. Przykro mowic gdzie ie czlowiek urodzil. Taka feudalna popaganda w srodku Europy. Wstyd.
  już oceniałe(a)ś
  0
  0
  @danuta49 Ale czy musi klamac i stwarzac fikcje uczelni we wsi 180 chat? To przypadek, Raczej nrma u tego pana radze byc ostroznym. Mnie wciskno disetki z tekstami pana prof, ups... Nowaka . nawet sytacilam znajomych ogrzegnujac sie od tego a kysz, a kysz... strata moja nie chodze do tego dentysty,zeby mnie zebow nie pomylil, ktore do leczenia a ktore do wyrwania. Trzeba wiedziec komu sie powierza swoje zdrowie, a ktos kto nie rozroznia OBRA OD ZLA PRAWDY OD KLAMSTWA NA ZAUFANIE NIE ZASLUGUJE. Prosze zobaczyc do jakich absurdow doprowadzil w Polsce spoleczenstwo ? Lekarz zaczyna byc politycznym zawodem ze swoim kretynskim "sumieniem". Vide Kazan! Quo vadis ?
  już oceniałe(a)ś
  0
  0
  @slavheller Raczej chyba jednak ty nie rozumiesz NICZEGO nie tylko ANGLIKOW a tak powaznie wypisz sie z tego forum, bo wstyd potem przyznac sie do polskosci. Stephan Howkins miial spotkanie z najbardziej konserwatywnym papierzez ostatnich wiekow, jakim byl Jan Pawel II moze sie tym zainteresuj, jak sam poszukiwal Boga. Podobnie, jak Eishtein mawiajacy,ze on nie jest ciekaw -CZY JEST BOG ? On byl ciekw - co bog sobie mysli?
  już oceniałe(a)ś
  0
  0
  @listekklonu 100/100 pan nowak woli nagrania you tube boo tam jest forsa i tytul celebrty. fizycznie raczej nie kinowa uroda amanta mozna sie rozczarowac.
  już oceniałe(a)ś
  0
  0
  @listekklonu Czegos tu nie rozumiem . Wychodze..jak nie robil awantur skoro interweniowala policja. Czy wyscie wszyscy oglupieli ?
  już oceniałe(a)ś
  0
  0
  @slavheller Pozwole sobie stanac w obrronie Polakow za prostackie reakcje teksty.
  już oceniałe(a)ś
  0
  0
  @danuta49 Co do profesorów filozofii - to jest pseudonauka czyli mniemanologia stosowana i historyczna bez podstaw eksperymentalnych - rzeczywiście każdy się w to może bawić metodą kopiuj-wklej oraz zwykłym kuciem ;-)
  już oceniałe(a)ś
  0
  0
  @wh2015 jak policja....na drugi wykład go poprostu nie wpuścił jego kolega opowiadał że chłopak nawet nie wiedział dlaczego nie może wejść. Za zamkniętymi drzwiami uświadamiał studentów na temat chorób psychicznych. Wypisujesz kłamstwa.
  już oceniałe(a)ś
  0
  0
  Sprawa jest prosta,jakiekolwiek odbiegające od norm zachowanie studenta powinno skutkować interwencją policji.
  @legnicka4 Ciężko wezwać policję na Uniwersytet w Popielnie, bo w tej wiosce nie ma uniwersytetu. Cała historia została przez Nowaka zmyślona.
  już oceniałe(a)ś
  0
  0
  no i kto jest niepoczytalny doktorze Nowak
  @zasz1234 Zajrzyj na Youtube tan sie celebryta raczej niz naukiwiec Nowak prezentuje czesto. Widac niezle apanaze daja te filmiki. Gorzej,ze to ccholernie duzo czasu zajmuje by wogole wdac sie w dyskusje z kim tak nieodpowiedzialnym by nie byc skompromitowanym.
  już oceniałe(a)ś
  0
  0